Opnieuw het Paradijs op Aarde scheppen..

Za 21 Januari 2006 13:23 | positief | 2277 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Opnieuw het Paradijs op Aarde Scheppen

Aartsengel Michaël door Ronna Herman

Geliefde meesters, nu de mensheid en de Aarde zich opmaken voor de volgende
grote sprong in evolutie en ruimer bewustzijn, wordt alles door elkaar
geschud tot in de diepste kern van het bestaan. Hoe meer jullie naar
verlichting reiken, des te dieper jullie tot de kern van jullie verleden
moeten gaan. Als jullie je verbinden met de geheugencellen van jullie
kosmische verleden en jullie je bewust worden van jullie koninklijke
afkomst, herinneren jullie ook hoe het keer op keer was in jullie verleden
als jullie realiteit en de wereld op z'n kop leek te worden gezet, en alles
wat vertrouwd was op de een of andere manier snel veranderde of werd
weggevaagd, vaak door oorlogen tussen rassen en naties, of door ecologische
rampen via de elementen van de natuur: vuur, water, lucht/wind en het
bewegen van de aarde.

Ieder mens op Aarde bevindt zich midden in een evolutionaire crisis
aangezien iedereen op een bepaald niveau probeert om restanten
gedachtepatronen, gewoontes en de dichtheid van zijn of haar
dierlijke/menselijke aard van zich af te schudden. Er zijn ook velen van
jullie die gedurende vele levens hebben gefunctioneerd als verfijnde
"Wezens" van de mensheid en naar de rijken van Spiritueel/menselijke Wezens
gaan, waarbij jullie Onsterfelijke Ziel binnenin fel brandt en jullie
auraveld vel verlicht wordt door de Eeuwige Geestessentie van onze
Vader/Moeder God.

Zoals we al heel vaak hebben gezegd; "GOD/GODIN STRAFT NIET." Echter,
naarmate het universele veranderingspatroon in kracht toeneemt en de
"Verschuiving der Tijden" versnelt, zal alles wat niet is gebaseerd op
waarheid, evenwicht en harmonie, tot in de kern geschud worden. Zoals jullie
steeds meer zien, moeten vele regeringen en beschavingen die zijn gebouwd op
en doortrokken van negatieve driedimensionale trillingsfrequenties van
macht, hebzucht, overheersing en corruptie, zich nu verantwoorden voor hun
daden, en is het verraad van het vertrouwen dat hun was geschonken zich aan
het openbaren. Diegenen die volharden in het bouwen of leven in de
laaggelegen kustgebieden, zouden er zich zo onder de hand van bewust moeten
zijn dat de radicale Aardse veranderingen die plaatsvinden, voorlopig zullen
doorgaan en toenemen tenzij ze stoppen met bouwen op het drijfzand van
negativiteit en onverantwoordelijkheid. Jullie kustlijnen zijn in het
verleden vaak veranderd en zullen opnieuw
veranderen, want het maakt allemaal deel uit van de cycli der natuur en het
reinigen van de oppervlakte van de Aarde. In het verleden zijn landmassa's
verzonken om daarna opnieuw te verrijzen, verfrist, vernieuwd en al snel
bruisend van nieuw leven. Droogte teistert die gebieden die zijn misbruikt
en vernietigd door pesticiden en chemicaliën, terwijl woestijnen tot bloei
zijn gekomen na honderden jaren uitgestorven te zijn geweest. Je hoeft
alleen maar de geschiedenis van de mensheid en de Aarde te onderzoeken om te
weten dat dit waar is, dus waarom zijn jullie zo verbaasd als jullie,
opnieuw van een tijd van status-quo naar een tijd van verandering gaan? Er
zijn altijd cycli van dood en wedergeboorte geweest als deel van het
evolutieproces, en deze cycli beïnvloeden elk facet van de schepping.

Wij willen geen angst of innerlijke twijfel opwekken; in feite is dat
precies wat wij willen wegnemen door jullie ervan te verzekeren dat jullie,
en alleen jullie beslissen of jullie de Nieuwe Tijd makkelijk en gracieus
binnengaan, of via cataclysmen en chaos. Wij willen jullie helpen begrijpen
wat voor de komende maanden en jaren voor jullie in het verschiet ligt. De
meesten van jullie die deze boodschappen lezen, zijn zich ervan bewust dat
dit de belangrijkste tijden zijn die zij ooit op Aarde zullen doorbrengen.
De beslissingen die jullie nu nemen en de energieën die jullie uitstralen
die het krachtveld creëren waarin jullie leven, zullen jullie realiteit
bepalen en hoe jullie deze gedenkwaardige overgangsjaren zullen ervaren. Het
is tijd om te beslissen of je vooruit zult gaan op de spiraal van verheffing
door middel van het geschenk van het levensproces, of door middel van de
oude energieën van het stervensproces. Vergis je niet, ieder mens op de
planeet bevindt zich op
een bepaald niveau en in een bepaalde vorm temidden van dit
transformatieproces, of men zich daarvan bewust is of niet.

Ik vraag jullie om jullie bewustzijn naar buiten te projecteren, weg van
jezelf en van je kleine beeld van de werkelijkheid. Zie jezelf als een
verruimd bewustzijn: stel, als dat helpt, dat je je eigen leven en de levens
van degenen om je heen waarneemt vanuit onze positie, zodat je het
panoramische beeld kunt zien van wat zich van moment tot moment afspeelt.
Kijk terug op je laatste jaar, op meerdere jaren. Heb je geen grote
vorderingen gemaakt? Ben je niet een veel wijzer, meedogender en een meer
verlicht persoon? Kun je niet de perfectie zien of tenminste de
rechtvaardigheid van wat zich in je verleden heeft afgespeeld? Ben je niet
sterker, wijzer door je beproevingen en tests op je pad? Observeer je
naasten: hebben zij vooruitgang geboekt en hun bewustzijn verruimd, of
zitten zij nog steeds gevangen in de trage tredmolen, angstig in hun
beperkte visie van het leven? Word je steeds meer meester van het loslaten
van oude, uit de mode geraakte gewoonte- en gedachtepatronen?
Is het niet makkelijker om jezelf te filteren via de overvloedige
informatie die naar je toekomt en vast te stellen wat jouw waarheid is en
wat niet langer je hoogste goed dient?

Jullie bevinden je in het proces van het herstellen van een
"hart/hoofd-verbinding met de Geest. Het vereist een verenigd hart en hoofd
om de bindende kracht van onze Vader/Moeder God samen te brengen, en
onvoorwaardelijke liefde is de magische sleutel die het wonderbaarlijke
Scheppingsproces ontsteekt. Liefde met voorwaarden werd de norm toen de
mensheid in de dichtheid zakte, en vanuit deze negatieve gedachtepatronen
kwamen alle andere zelfbeperkende concepten naar voren en die werden jullie
waarheid. Nu is de tijd om jullie huidige realiteit om te keren, los te
laten en te herstructureren, een nieuwe realiteit die alle lessen in
meesterschap omvat die wij jullie in de laatste jaren hebben gegeven. Wij
hebben jullie manieren aangereikt om jullie gedachten te observeren en het
hoofd te laten zwijgen om jullie onderbewuste en bewuste gedachten te
herprogrammeren met hogere wijsheid vanuit jullie Goddelijke Zelf. Wij
hebben jullie geholpen om de vele gedachten van jullie chak
rasysteem in evenwicht te brengen zodat zij wederom in harmonie werken, de
één met de ander. Geen wonder dat jullie in conflict waren met degenen om
jullie heen, want jullie hebben zo lang een verliezende strijd geleverd met
jullie eigen schaduwzijde.

Jullie zijn degenen die de Goddelijke Kracht van de Schepping moeten
toestaan om door jullie heen naar beneden in de Aarde te filteren en via
jullie Solaire Hartcentrum naar buiten zodat dit wonderbaarlijke elixer
geleidelijk aan de Aarde kan omsluiten en de mensheid kan helpen ontwaken.
Er zal een tijd komen dat de radicale krachten van de natuur niet langer
nodig zijn om de Aarde te reinigen en in harmonie te brengen. Kunnen jullie
niet zien hoe enorm belangrijk ieder van jullie is in dit proces van
reiniging en transformatie? Jullie doel is niet alleen verheffing, maar ook
om jullie Geest-zelf omlaag te brengen zodat er een integratie en fusie kan
zijn van de vele complexe facetten van jullie zelf die werden geschapen op
jullie afwisselende en wonderbaarlijke reis door dit universum, melkweg, en
tijdens al jullie aardse ervaringen. Vóór het afdalen langs het
multidimensionale universum, hadden jullie als Goddelijke bewustzijnsvonk
een veelvoud aan ervaringen waarbij julli
e in volmaakte harmonie en in totale verbondenheid met de Goddelijke Wil
alle deugden en eigenschappen van de Schepper bekrachtigden. Tijdens vele
andere ervaringen gebruikten jullie je enorme mentale vermogens bijna
uitsluitend door concentratie op een specifieke gedachtevorm of creatie. Met
jullie bewuste intentie brachten jullie de noodzakelijke ongemanifesteerde
primaire levenskrachtsubstantie voort, en als een perfecte laserstraal
projecteerden jullie die perfecte visie totdat die op miraculeuze wijze was
gemanifesteerd op het fysieke niveau.

Ook hebben jullie vele wonderbaarlijke avonturen gehad waarbij jullie je
uitsluitend richtten op de emotionele facetten van jullie multidimensionale
Zelf. Door het gebruik van de deugden en eigenschappen van jullie
godinnatuur, toen jullie in de hogere domeinen van het bestaan vertoefden,
verenigden jullie je bewustzijn op vreugdevolle wijze met het engelenrijk,
waarbij jullie de pracht ervoeren van de liefde van de Schepping in haar
meest zuivere vorm, terwijl jullie verdergingen met het helpen bij de
schepping van onbeschrijfelijke werelden en realiteiten. Terwijl jullie deze
gevarieerde facetten van de Schepper ervoeren, legde jullie
geïndividualiseerde Geest-zelf elke ervaring vast in jullie geheugenbank,
want jullie wisten dat er een tijd zou komen waarin jullie alle wijsheid in
jullie bewustzijn die jullie in het verleden hadden vergaard, zouden moeten
aanspreken.

Sinds jullie afdaling in de fysieke wereld heeft jullie Geest-zelf het
moeilijk gehad met het functioneren binnen de fysieke laag waarin jullie het
spel van dualiteit en afgescheidenheid hebben gespeeld. In talloze levens
richtten jullie je uitsluitend op jullie spirituele aard en sloten jullie
alle andere facetten van jullie Wezen uit. In andere levens waren jullie
uitsluitend gericht op jullie mentale aard en in weer andere levens was de
emotionele aard de innerlijke drijvende kracht. Het wordt tijd dat jullie al
deze verschillende facetten van jullie wezen weer in harmonie brengen zodat
jullie wederom in een staat van verenigd bewustzijn werkzaam kunnen zijn.

In de illusoire omgeving van de derde/vierde dimensie, was het meest
verwaarloosde facet van jullie Wezen jullie intuïtieve geest of zielgeest.
Het is één van de rijkste bronnen die jullie binnenin jullie hebben, want
dat is jullie verbinding met jullie Hogere Zelf en uiteindelijk met de
Schepper-Bron. Jullie zielgeest heeft een onuitputtelijke voorraad
vernieuwende ideeën en creatieve gedachtevormen die erop wachten om te
worden aangesproken. Jullie intuïtieve geest, of de kleine innerlijke stem,
zal jullie altijd de juiste richting wijzen en jullie helpen de juiste
beslissing te nemen als jullie er maar naar zouden luisteren. Sinds de val
in de dichtheid is bij het grootste deel van de mensen de zielgeest vrijwel
geheel uitgeschakeld. Nadat die innerlijke stem al die duizenden jaren was
genegeerd, trok de ziel zich met groot verdriet terug in stilte en latentie
als een waarnemer, wachtend op de tijd dat hij weer tot actie zou worden
geroepen als jullie partner gedurende de
levensreis. Hij brandt steeds feller in diegenen van jullie die ijverig
hebben gestreefd naar het opnieuw verbinden met hun ziel, Hoger Zelf en de
Godstraal (IK BEN-Aanwezigheid), en die nu een trouwe en liefhebbende
metgezel is die hen leidt, inspireert, verzorgt en zelfs beschermt. Hij
brengt jullie samen met leden van jullie zielfamilie of met diegenen met wie
je iets belangrijks hebt te delen. Hij zal jullie inspireren en bijstaan op
manieren die de sluizen van overvloed zullen openzetten en door jullie
hoogste visies te manifesteren als zij overeenkomen met het hoogste goed
voor iedereen. Geïnspireerde gedachten en frisse creatieve ideeën zullen
moeiteloos naar voren komen terwijl jullie jezelf en anderen dienen door een
medeschepper te worden van alles wat harmonieus, mooi, liefdevol en van de
hoogste orde is.

Het lijkt misschien niet zo, maar een wonderbaarlijke nieuwe visie, een
machtige "waarschijnlijke toekomst" voor de mensheid en de Aarde heeft vorm
gekregen en wordt elk moment versterkt en vergroot, een toekomst waarbij de
hele mensheid en de minerale, planten-, dieren-, Deva- en Elementale rijken
vredig naast elkaar zullen leven op Aarde, een Aarde die ongerept is in haar
schoonheid en die sprankelend helder water heeft, en schone, gezonde lucht
om in te ademen, een wereld van overvloed waar niemand lijdt door gebrek aan
voldoende voedsel, onderdak of kansen, en een wereld waarbij verschillende
rassen, culturen, geloven en tradities worden gerespecteerd, waar niemand
zijn/haar geloof aan anderen wil opdringen, of anderen het recht zal
ontzeggen om hun eigen waarheden te leven en hun eigen gebruiken te
hanteren. Naarmate meer en meer van jullie hun aandacht en gedachten
terugtrekken van de oude zelfbeperkende gedachtepatronen, lossen die
geleidelijk aan op en worden die ine
ffectief. Hebben wij jullie niet keer op keer gezegd: "Gedachten bevatten
energie, positieve of negatieve, en waar je je op richt versterk je met je
energie."

Als jullie de eigenschappen van jullie Goddelijke Zelf toestaan te
verschijnen en de verfijnde energie van de Geest de voornaamste kracht wordt
in jullie leven, is het pad voor jullie vrij om het proces aan te vangen van
het aanspreken van de bijzondere frequentiepatronen van het volledige
spectrum van de twaalf Stralen van jullie Goddelijke diamanten celkern.
Jullie integreren ook de geschenken van de talloze delen van jullie zelf,
die zielfragmenten die ook de reis maakten naar de dichtheid, die gereed
zijn om hun wijsheid en avonturen met jullie te delen. Daarom hoeven jullie
niet alle antwoorden te hebben, net zoals het niet nodig was dat jullie elk
facet van het aardse leven hoefden te ervaren. Jullie Goddelijke
zielsverwanten hebben dat voor jullie gedaan, net zoals jullie je unieke
ervaringen en wijsheid delen met hun.

Onthoud, jullie, mijn moedige strijders, beschikken over de formule om het
Paradijs opnieuw op Aarde te creëren. Wij zijn hier om jullie bij te staan
met alle machten van de Hemel tot jullie beschikking. Reik naar binnen en
omhoog, wij zullen antwoorden. In liefde en dankbaarheid, ik groet jullie,
geliefden. IK BEN Aartsengel MichaëlBron: Ronna Hermans

Reacties

    .

    Za 21 Januari 2006 13:53 | Truthseeker |

    Bedankt voor dit mooi en positief artikel, ik herken er veel in.