Je eigen keuze en verantwoordelijkheid

zondag 19 maart 2006 08:37 | positief | 2300 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Je Eigen Keuze en Verantwoordelijkheid
Saint Germain door Mike Quinsey
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 15 maart 2006

4 maart 2006

Met het besef dat gelijken elkaar aantrekken en dat het een onveranderlijke wet is, heb je jezelf afgevraagd dat als de donkere krachten zo’n houvast hebben gekregen in deze wereld, waarom dat niet meer negatieve buitenaardsen heeft aangetrokken. De Greys zijn de enige buitenaardse bezoekers die het werd toegestaan contact met jullie te maken en bases te vestigen op Aarde, ofschoon er anderen waren die hun ogen richtten op jullie kostbare mineralen. Gedurende een lange periode van duizenden jaren, zijn er veel bezoeken geweest die, naast andere doeleinden, betrekking hadden op deze mineralen. Dit werd toegestaan omdat hun interesse voornamelijk de Aardse bronnen betrof en niet zozeer de mensen. Het komt neer op wat wordt beschouwd als onacceptabele inmenging die jullie evolutiegang zou kunnen veranderen. Het is de gave van vrije wil die zorgvuldig wordt beschermd, aangezien jullie ervaringen worden bepaald door wat jullie zelf scheppen.

Jullie zijn en blijven een bijzondere groep zielen wier vooruitgang in de gaten wordt gehouden. Jullie zullen weten dat zelfs in de laatste paar duizend jaar, waarin de invloed van de donkere krachten zich heeft uitgebreid, er altijd een evenwicht is geweest. Het in dergelijke tijden naar de Aarde sturen van een Meester om spirituele leiding te geven, is niet altijd succesvol geweest. Na verloop van tijd raakten de leringen vervormd of werden opzettelijk veranderd om aan te sluiten op bestaande overtuigingen. Echter, de zaden zijn gezaaid en beginnen op het juiste moment te ontkiemen en uit te groeien tot prachtige bloemen van wijsheid en Liefde.

In de afgelopen eeuw is er een gezamenlijke inspanning geweest om jullie inzicht te geven in de eindtijden. Gelegenheden zijn aangereikt om jullie alternatieve wegen te tonen naar de waarheid, daar de nadruk moest worden verlegd van geleid worden door anderen naar vrij denken. Natuurlijk zijn er altijd leraren nodig, maar er is een groot verschil tussen op angst gebaseerde preken en de vriendelijkheid en liefde die worden uitgedrukt door het inzicht dat God Geheel Liefde Is. Er is alleen de Ene Waarheid, welk pad je ook bewandelt, en uiteindelijk zal alles je daar naartoe leiden. Echter, te veel van jullie zijn afhankelijk geworden van de interpretatie van anderen met betrekking tot God’s Wet. Nu is de tijd om een stap terug te doen en jezelf af te vragen of je vooruit gaat of dat je vast bent komen te zitten en een nieuwe benadering dient te overwegen van je zoektocht naar de waarheid.

Ongeacht het inzicht dat je hebt en van waar je jouw waarheid hebt leren kennen, ben jij degene die verantwoordelijk is voor zijn evolutie. Elke gelegenheid wordt jou nu gegeven opdat je een grote sprong voorwaarts kunt maken naar het Licht van de Opstanding. Jullie is vaak verteld dat er geen keuze wordt gemaakt met betrekking tot wie ernaar toe werkt. Als je het gevoel hebt dat je niet de vooruitgang boekt die je wenst, ga dan naar die speciale ruimte van vrede en rust die je voor jezelf hebt gecreëerd. Spreek tot je Hogere Zelf en wees voorbereid op een antwoord, en als je vraagt om leiding wees er dan klaar voor om je intuïtie te volgen. Wees alert op kansen die naar je toe komen en op het samenkomen van mensen die misschien met dat doel naar je toe gestuurd worden Wees niet bevooroordeeld over gemaakte contacten, want soms zijn ze slechts een weg die naar een ander voert, en zo gaat het voort.

Voor wat betreft de mensheid als geheel, jullie worden nooit aan je lot overgelaten, en zelfs wanner jullie een laag punt hebben bereikt, is er altijd hulp. Wees niet te streng voor jezelf aangezien de bedoeling om in dit Universum en op deze Aarde te zijn, is te ervaren overeenkomstig de keuzes die je maakt. Welke rol je ook vervult, er zijn altijd anderen die meeprofiteren, en Karma is niet een straf maar de uitwerking van energieën die jij hebt helpen scheppen. In de huidige periode is er zoveel wat moet worden opgehelderd, en ieder van jullie draagt daartoe bij. Jullie maken allemaal deel uit van een team dat jullie beschaving tot dit prachtige moment in de tijd heeft gebracht. Aan jullie zijn taken gegeven om te volbrengen, en uiteindelijk zal er een handeling van Gratie zijn die het mogelijk maakt dat onopgelost Karma teniet zal worden gedaan.

Jullie bevinden je reeds in een fase waarin jullie een stevige stap kunnen zetten op het pad naar Opstanding. Je moet daarvoor geconcentreerd zijn en gefocust op je doel en streven naar hetgeen je denkt te moeten zijn om kunnen slagen. Word nu dat Wezen van Licht dat je werkelijk bent en zie datzelfde Licht in een ieder die je ontmoet. Zie alleen dat wat positief is en besef dat iedere ziel enkele positieve eigenschappen heeft, zelf wanneer die in het duister verkeert. Het is een tijd waarin oordeel wordt bewaard voor de dag dat de individuen zelf hun leven voor zich uitgespreid zien. Het is een taak die een ieder van jullie op zich neemt op het moment dat jullie overgaan, en het wordt uitgevoerd als een liefdevolle en zorgzame ervaring met jullie Gidsen. Je zult je herinneren wat je van plan was te doen toen je op Aarde kwam en je zult zien of je daarin faalde of slaagde.

Naar falen wordt niet gekeken zoals je dat zou doen op Aarde. Je kunt beslist teleurgesteld zijn vanwege een verloren kans, maar je zult toch van die ervaring hebben geleerd en gewoonlijk merken dat een nieuwe gelegenheid zich zal voordoen. Vergeet nooit dat het leven oneindig is; daarom zullen ook de “verloren” zielen uiteindelijk hun weg naar het Licht terugvinden, en zij hebben alle eeuwigheid om dat te doen. Je moet het idee loslaten dat God straft wanneer je God’s Geboden niet gehoorzaamt. Er zijn Wetten die je laten zien welke actie je moet ondernemen om terug te keren naar het Licht, en veel is besloten in wat jullie kennen als Karma. God is door en door Liefde, en is Alomtegenwoordig, en niets bestaat buiten God.

Geliefden, ik ben Saint Germain en ik weet uit eerste hand wat jullie doormaken. Ik heb veel ervaringen gehad op Aarde, en ik heb diegenen geleid die het Licht dragen. Ik heb hun energieën geleid om belangrijke kansen te creëren zoals het moment waarop de Constitutie werd getekend. Jullie hebben mij onder vele namen gekend en ik ken jullie heel goed. Diegenen van jullie die nu hier zijn, zijn gekomen vanwege de unieke aard van de eindtijden, en wederom zullen wij triomfantelijk voorwaarts marcheren. Te zijner tijd zullen we gezamenlijk op onze inspanningen terugkijken en velen van jullie die nu hier zijn, hebben banden met mij uit het verleden. Dat is de aard van dienst aan anderen, en dezelfde groepen zullen herhaaldelijk samenkomen in een prachtig Licht van Liefde en samenwerking. Jullie zijn Eén met mij, en ik ben Eén met jullie. Leid je leven met Liefde en schep vrede waar je maar kunt.

Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.org


This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Bron: Ditrianum Media Center