De Genezingsmethoden van de Toekomst.

Zo 19 Maart 2006 08:26 | positief | 4301 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De Genezingsmethoden van de Toekomst
Saint Germain door Mike Quinsey
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 9 maart 2006

25 februari 2006

Er is nog nooit een tijd geweest in jullie huidige cyclus zoals nu waarin het Licht zo’n sterk raster heeft gevormd rond de Aarde. Al dan niet bewust hebben jullie het Licht naar jezelf toegetrokken en geaard waardoor het een permanente energiestroom is door de Aarde zelf. Van ver straalt de gloed op Aarde ook naar buiten en wij zien de transformatie die plaatsvindt.

Het Licht zal jullie bevrijden van de lagere energieën en het toont anderen de te volgen weg. Als je vooruit gaat neem je anderen mee en dit patroon zet zich voort naarmate je steeds verder gaat naar het Licht. Er is een punt waarop je de donkere energieën definitief achterlaat en zij kunnen niet in de hogere trillingen bestaan. Jullie hebben nu de belofte dat jullie binnenkort deze dimensie verlaten en door Opstanding terugkeren naar de wondere werelden die geheel uit Licht bestaan.

Als je Licht naar je toetrekt begin je een nieuw fysiek lichaam te scheppen omdat het de trillingen van je lichaam verhoogt. Het is feitelijk een vorm van zelfheling die evenwicht brengt in energiecentra van je lichaam. Sommigen die zich bewust zijn van de werkzaamheid van de Chakra’s gebruiken visualisatie om dit te doen, en als zij eenmaal in evenwicht zijn kan de energie zonder beperking of verzwakking stromen. Er zijn ook paranormaal begaafde mensen en helers die zie kunnen zien of “voelen” en ze naar behoefte kunnen behandelen. Met dergelijke vermogens is het mogelijk om de eerste tekenen van ziekte te herkennen en te voorkomen dat die zich manifesteert.

Langzaam maar zeker raken jullie vertrouwd met nieuwe vormen van genezen. Het leidt tot meer preventieve methoden die uiteindelijk het einde zullen betekenen voor de noodzaak van chirurgische operaties zoals jullie die kennen. Michael, die deze boodschappen vastlegt, heeft gelezen over David Dvir en zijn helingcentra. Deze gebruiken reeds vaardigheden die het resultaat zijn van een samenwerkingsverband met veel verschillende Buitenaardsen waarbij “operaties” worden uitgevoerd zonder de noodzaak het lichaam open te snijden. Deze concepten zullen geheel nieuw voor jullie zijn, maar zij wijzen de weg van de toekomst.

Al dit soort verbeteringen zullen er binnenkort zijn, in zoverre dat als je lichaam “verlicht” is en verandert in een kristallijnen structuur, het helemaal niet meer ziek zal zijn. Jullie beginnen deze veranderingen nu reeds te ervaren en het zal ook resulteren in het vertragen van het verouderingsproces. Jullie zouden over het algemeen een gevoel van welzijn moeten gaan bespeuren naarmate jullie meer hogere trillingen absorberen. Als wij jullie vertellen dat jullie het oude achterlaten dan menen we dat echt en het zal niet zo lang duren eer dat duidelijker wordt.

Op dit moment hebben jullie een zeer ontoereikend gezondheidsprogramma want men kijkt niet naar de oorzaken maar naar de symptomen. Het aanpakken van de oorzaak en het voorkomen van ziekte zal overal grote veranderingen teweegbrengen. Veel van jullie problemen worden veroorzaakt door toegevoegde stoffen in jullie voedselketen die zich ophopen in jullie lichamen en ziekte veroorzaken. Er zijn zoveel problemen dat jullie er een geheel andere levensstijl op na zouden moeten houden om ze op te lossen. Jullie lijden onder stralingen van veel verschillende bronnen die een afbraak van de lichaamscellen kunnen veroorzaken.

Alles is opgebouwd uit energie, ook jullie lichaam en jullie kunnen zien dat als je zijn energie vervormt of vernietigt, dat een schadelijk effect heeft. Energieën omgeven jullie te allen tijde en komen zelfs vanuit de verre ruimte. Echter, niet al deze energieën zijn schadelijk en sommigen zijn bevorderlijk. Op dit moment gaan jullie de fotonengordel binnen en hierin is een energie die jullie naar de Opstanding zal voeren. Als jullie eenmaal deze weg inslaan zullen jullie in mindere mate de zware trillingen voelen die zijn verbonden met de Aarde.

Nu we het over jullie lichaam hebben, er moet worden gezegd dat het een voortreffelijk voertuig is dat jullie uitstekend van dienst is. Ondanks het misbruik dat het krijgt te verduren, in het bijzonder door drugs, kan het zich herstellen als het daartoe de kans krijgt.Denk aan de ontbering die mensen moeten doorstaan, bijvoorbeeld wanneer ze de hongerdood sterven. Toch kun je zien hoe wonderbaarlijk het lichaam weer gezond kan worden gemaakt als het daartoe de kans krijgt. Als er meer aandacht zou worden besteed aan de behoeften van het lichaam, zouden jullie beslist de kwaliteit van jullie gezondheid verhogen.

Water is een zeer toepasbare vloeistof en het zou goed zijn voor je lichaam als je er meer van zou drinken. Maar ondanks dat het kostbaar is wordt er weinig gedaan aan de schaarste en de zuiverheid ervan. Vervuiling is endemisch en water wordt aangetast door de vele chemicaliën die in de landbouw worden gebruikt en van het land wegspoelen. Echter, jullie ervaringen zijn er om jullie lessen te leren waar jullie zelf om vragen. De enige reden dat jullie op Aarde zijn is om de werking van materie en geest te leren kennen.

Ik ben Saint Germain en als iemand die vele malen op Aarde geïncarneerd is geweest, weet ik hoe moeilijk het leven kan zijn. Het is jullie keuze geweest om naar deze prachtige planeet te komen en ongetwijfeld hebben jullie enkele prachtige verlichtende momenten in jullie leven ervaren; het is beslist niet alleen maar eentonig en zwaar. Het is omdat jullie de uitersten op Aarde hebben ervaren dat jullie die momenten van pure vreugde en geluk kunnen waarderen en ervan kunnen genieten. Maar nu kunnen jullie vooruit kijken naar de komende tijden van verandering die jullie naar de hemelse dimensies van eeuwige gelukzaligheid zullen voeren. Jullie weten op dit moment nog niet hoe het is om geheel te worden omgeven door de trillingen van Liefde en in volkomen harmonie te leven.

Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.orgBron: Ditrianum Media Center