In de wetenschap dat jullie Licht zijn.

Zo 19 Maart 2006 08:50 | positief | 3510 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

In de Wetenschap dat Jullie Licht Zijn...
Saint Germain door Mike Quinsey
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 16 februari 2006

13 februari 2006

Zoals jullie waarschijnlijk weten, bereiken de gebeurtenissen in het Midden-Oosten een hoogtepunt en meerdere landen kunnen verder gedestabiliseerd raken. De uitkomst ligt gedeeltelijk in jullie handen, ofschoon het de machthebbers zijn die aan de touwtjes trekken. Veranderingen zijn onvermijdelijk en Israël heeft de sleutel in handen die bepaalt in welke richting de gebeurtenissen zich ontwikkelen. Israël staat van verschillende kanten onder druk, met name van jullie Amerikaanse regering die Israël ziet als een middel om haar eigen doelen in die regio te bereiken.

Wij doen onze uiterste best om onze medestanders te leiden op het pad dat een grote oorlog met andere landen voorkomt. Als individuen zullen jullie je afvragen wat jullie kunnen doen om te helpen, en zoals altijd is voor jullie de rol weggelegd om alles tot rust te laten komen. Visualiseer het Midden-Oosten als een gebied dat onder een paraplu van Licht komt en stel je voor hoe dat Licht neerregent op alle landen. Het hele gebied moet gestabiliseerd worden en teruggebracht naar een zekere balans, voordat het uit de hand loopt. De donkere krachten proberen de situatie te verergeren met de bedoeling om de emoties van mensen, die toch al kwetsbaar zijn, te versterken.

Geliefden, jullie moeten deze beproevingen het hoofd bieden, en er zijn voldoende positieve krachten die een verschil kunnen maken. Ik heb het opnieuw over de angst die wordt gekweekt door de nadruk die wordt gelegd op mogelijke terroristische aanslagen tegen jullie. Geef je niet over aan de angstige reacties die onvermijdelijk komen, maar blijf in je Licht en gebruik de door God gegeven kracht die jullie hebben om het tij te keren. Jullie zijn inmiddels veel sterker dan jullie tevoren ooit zijn geweest, en jullie kunnen de weegschaal doen doorslaan ten gunste van het Licht. Het zal jullie gezamenlijke inspanning zijn die uiteindelijk rust zal brengen in de verstoorde gebieden van de wereld.

Sta toe dat jullie Licht invloed heeft, want jullie wekken nog niet voldoende kracht op om wonderen te verrichten. Desondanks zal het niet meer lang duren alvorens jullie de resultaten zien van jullie toewijding. De toekomst van de mensheid zal worden bepaald in het Midden-Oosten, en wij voorzien dat enkele dramatische veranderingen zullen plaatsvinden. Dit is het laatste gebied dat het potentieel heeft om de laatste regels van de geschiedenis van de Mensheid te schrijven.

Laat het gezegd zijn dat ongeacht wat er in de tussentijd gebeurt, de tijd van Opstanding zal komen als een voltooiing van deze cyclus van dualiteit. Alles wat plaatsvindt of wat het potentieel heeft om plaats te vinden, maakt deel uit van de grote schoonmaak van energieën die jullie hebben gecreëerd. Zoals het met individuen is, zo is het met de Mensheid en de energieën die geen plaats hebben in het nieuwe, moeten opgeruimd worden. Uit de volgende twee maanden zullen jullie kunnen opmaken wat er komen gaat, en jullie zullen gaan begrijpen dat het enigszins onvermijdelijk is. De donkere krachten proberen wanhopig hun plannen uit te voeren, maar het Licht schept weerstand die hun houding verzwakt.

Is het niet treurig dat de duistere kanten van het collectieve geheel deel uitmaken van jullie allemaal? Zielen die hun trilling zozeer hebben verlaagd dat zij hun eigen goddelijkheid of bron van de Opperste Schepper niet meer herkennen? Toch zal hun Licht op een dag tot leven komen, aangezien uiteindelijk iedereen dat pad terug naar de bron zal vinden. Onthoud dat jullie allemaal vrijwillig in de dualiteit kwamen, en dat dat op geen enkele manier een vorm van straf is. Maar jullie moesten het natuurlijk volgens de regels spelen en de gevolgen van jullie handelingen onder ogen zien.

De Schepper is Geheel Liefde en heeft als zodanig besloten dat jullie ervaringen zullen worden afgesloten met de prachtige gelegenheid om te verrijzen. Velen van jullie hebben al besloten om deze cyclus geheel te verlaten en bereiden zich voor op de Opstanding door zich voor te stellen hoe dat zal zijn. Maak je geen zorgen als je niet precies weet wat je aan het doen bent en of het resultaat oplevert. Heel binnenkort zullen de veranderingen zich manifesteren waardoor veel Wezens van de hogere rijken zich bij jullie kunnen voegen, en zij zullen jullie de weg wijzen.

Nu deze afgelopen paar jaren wegebben, zal jullie waarneming enorm veranderen en zullen jullie zelf tot het besef komen dat jullie in een droom hebben geleefd. Jullie zijn niet jullie lichaam, dus wat zijn jullie dan wel? Ik zeg jullie zonder aarzeling dat jullie prachtige zielen zijn die hun ware realiteit hebben verlaten om dienstbaar te zijn aan anderen die zullen volgen. Als Wezens van Licht bewegen jullie je voort in “lichttrillingen” en niet met de belemmering van fysieke lichamen. Alleen diegenen van jullie die een uittredingservaring hebben gehad kunnen het prachtige en opwekkende gevoel van vrij zijn begrijpen.

Wat komen gaat is natuurlijker voor jullie dan jullie je kunnen voorstellen, en herinneringen aan vroegere tijden zullen worden gewekt. Het lijkt misschien een raar idee om alles achter te laten waarmee je vertrouwd bent, aangezien veel plezierige herinneringen worden geassocieerd met de Aarde. Maar als je het paradijs kon zien en ervaren dat op je wacht, dan zou je geen moment aarzelen. Jullie is heel vaak verteld over de pracht van de hogere rijken, dus is het niet louter de aankondiging van het Gouden Tijdperk wat jullie in beroering brengt.

Ik ben Saint Germain, en ik bereid mij samen met de andere Meesters en Engelenwezens voor op de prachtige hereniging met jullie allen. Wij hebben heel vaak samen gewandeld, en deze keer zullen wij als gelijken naar de hogere rijken gaan als voorbereiding op onze volgende ervaringscyclus. Onze Liefde begeleidt jullie met elke stap op de weg.

Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.orgBron: Ditrianum Media Center