Boodschappen Aartsengel Michaël voor Maart 2006 - 2

Zo 19 Maart 2006 09:36 | positief | 4456 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Boodschappen voor Maart 2006
Boodschap Twee:
Het Punt van Sereniteit en Innerlijke Vrede - Leven in het Nu met Aandacht en Liefde
Aartsengel Michaël door Celia Fenn
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 18 maart 2006

Geliefde Lichtwerkers, in deze tijd van Opstanding en Dimensieverschuiving, waarin de planeet zulke grote transformaties ondergaat, is het noodzakelijk dat jullie je Innerlijke Vrede en Sereniteit bewaren.

Hoe kan dit worden gedaan?

Wij zullen antwoorden met de woorden – Leef in het NU, in het Tegenwoordige moment. Laat je aandacht geheel bij de Scheppingskracht zijn van dit Moment! Wanneer je je scheppingskracht verenigt in het heden en focust op het NU, dan beschik je over een enorm scheppingspotentieel en voel je de diepe vrede en voldoening van de Bronenergie.

De Bron van de energie van de Schepper leeft in het NU en wordt ervaren in het Oneindige Heden. De concepten van “verleden” en “toekomst” zijn onbekend in de Bronenergie en zijn gebaseerd op wat wij Holografische Tijd of het ontvouwen van evolutiespiralen noemen. “Verleden” en “Toekomst” zijn illusoire, door de mens gemaakte concepten die zijn ontworpen voor het leven in de Driedimensionale, lineaire realiteit. In de hogere dimensies zijn zij volkomen illusoir en hebben geen betekenis. Hoger Dimensionale wezens scheppen voortdurend vanuit het “weefsel” van de Kosmos – Liefde en Intentie. Het punt van Creatieve Energie of Aandacht is altijd NU, de plaats van Intentie of Attentie, zo je wilt.

Feitelijk, geliefde Lichtwerkers, zullen jullie in jullie nieuwe realiteit merken dat concepten als “verleden” en “toekomst jullie kracht ontnemen. Hoe komt dat, zul je vragen? Welnu, wanneer je energie wordt verspreid over een “tijdlijn”, is het niet gefocust. Het is gefragmenteerd en verzwakt, en je verliest je punt van Scheppingskracht en Innerlijke Vrede. En, geliefde Lichtwerkers, zo velen van jullie doen dit omdat het een gewoonte is die jullie van de derde dimensie met jullie hebben meegenomen naar jullie nieuwe realiteit, en het is een gewoonte die je kracht wegneemt en fragmentatie en verwarring schept.

Velen van jullie die met “Opstandingsymptomen” werken, proberen het verleden op te lossen. Jullie werken met jullie Innerlijke Kind en jullie herbeleven woede, emoties en angst. Als je dit doet dan verspreid je je energie over het verleden en herleef je scenario’s van ontkrachting. Wij zeggen jullie, geliefde zielen, dat dit een nieuwe dag is en een nieuwe plaats. Laat het idee van het verleden los. Het heeft geen substantie. Alleen het nu. Laat de “illusies” los van je ouders en je familie en je Innerlijke Kind en hoe zij jou beïnvloedden en eis de macht op die nu van jou is! Claim als een Wezen van het Licht je recht op perfectie en verdoe je tijd niet meer met het proberen illusies te genezen. Als je je innerlijke kracht en perfectie accepteert zul je merken dat woede, angst en verwarring verdwijnen en zul je jezelf centreren in je eigen Engelenlicht en –kracht. Het is zo eenvoudig en zo krachtig.

Hetzelfde kan worden gezegd van de toekomst. Velen van jullie maken zich grote zorgen over wat er zal gebeuren en daarom vinden jullie “tijdlijnen” gemakkelijk omdat die je vertellen wat er zal gebeuren en wanneer. Dit zijn ook illusies, want het Goddelijke Plan ontvouwt zich in het Nu, in het heden, als zijnde het Krachtpunt. Zodra je macht en energie weggeeft aan de “toekomst” verlies je het punt van Kracht en Sereniteit in het NU-moment.

Wij begrijpen, geliefden, hoe moeilijk het is voor jullie om je los te maken van de gewoontes van controle en veiligheid die voor jullie functioneel waren in de Derde Dimensie en de nieuwe manier van de Goddelijke Stroom te aanvaarden. Alles wat “werkelijk” is in de Scheppingsenergie en Liefde in dit moment van Kracht.

Het verleden bestaat niet, evenmin als de toekomst. Het zijn ideeën, geen realiteiten. Ze zijn beiden illusies. Je kunt illusies versterken en ze lijken misschien echt, maar ze zijn hol en leeg en hebben geen “kern” van liefde. En, uiteindelijk ontnemen ze jullie kracht en houden ze jullie groei en evolutie tegen.

Het punt van Kracht en Sereniteit is NU. Gebruik die kracht om langs de illusies van verleden en toekomst te gaan. De Nieuwe Aarde is NU. Geliefde Lichtwerkers, ook jullie maken deel uit van het Ontwaken en ook jullie hebben jullie illusies die nu moeten worden losgelaten. Heel rustig. Met Liefde en Dankbaarheid voor de hulp die in het Verleden is gegeven.

Maar nu is het tijd om jullie Engelenkracht en -licht op te eisen, in het punt van Sereniteit en Innerlijke Vrede, het Oneindige NU of Tegenwoordige Moment.

Dit zijn enkele manieren om je op het NU-moment af te stemmen en Innerlijke Vrede en Sereniteit te verkrijgen:

Breng tijd alleen door in stille contemplatie. Dit is met name goed voor drukke mensen. Het staat je toe om je in dat moment op jezelf af te stemmen en bij jezelf aanwezig te zijn. Je moet je denken “uitschakelen” en jezelf alleen toe te staan om in vrede met jezelf te zijn. Als je dit regelmatig doet zul je merken dat je je afstemt op je Hogere Aspect en dat gevoel vinden van het NU en zijn Innerlijke Vrede.
Breng tijd door in de Natuur. De wereld der Natuur beweegt niet langs Lineaire Tijd. Zij volgt de vredige spiralen van het Grotere Geheel of Hologram. Tijd doorbrengen in de Natuur helpt je jezelf los te maken van tijdlijnen en je te focussen op het Tegenwoordige Moment.
Activiteiten zoals Yoga en Tai Chi zijn ook goede manieren om het lichaam en de geest te focussen in de ruimte van het Tegenwoordige Moment.
Copyright © 2004-2006 Celia Fenn Star Child Ascension
Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.orgBron: Ditrianum Media Center