Je plaats als individu in het Collectief

Zo 19 Maart 2006 08:32 | positief | 1937 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Je Plaats Als Individu in het Collectief
Saint Germain door Mike Quinsey
vertaald uit het Engels door Jan Verjaal
gepubliceerd op 15 maart 2006

7 maart 2006-03-09

We zien bij jullie mensen een beweging ontstaan die met de dag sterker wordt, zoals rimpelingen die uitdijen in een vijver. Men begrijpt steeds beter wat er gaande is en de waarheid verspreidt zich vlugger dan voorheen. Mensen ontwaken, hun bewustzijn groeit en ze zijn in staat om de drogredenen en dubbelzinnigheden te doorzien die ze tegenkomen. Mensen zijn niet langer bereid om gedwee naar de slachtbank te worden geleid en ze komen in opstand tegen de overheid die hun leven probeert te controleren. De Aarde, hoewel een plaats van vele uitdagingen, was nooit bedoeld om je gevangenis te zijn.

Vrijheid van expressie is je recht, mits je geen last of schade veroorzaakt bij de uitoefening ervan. Als het wordt uitgevoerd met de inachtneming van andermans welbevinden, is er geen reden waarom volkeren niet in alle vrijheid gemengd zouden kunnen leven en van elkanders culturen genieten. Bedenk dat ze het gevolg zijn van de schepping van verschillende werkelijkheden gedurende duizenden jaren. Als ze eenmaal de kracht hebben gekregen om hun energie vorm te geven, is hun voortbestaan gegarandeerd. Dit zal zo voortduren totdat de energie die ze heeft geschapen vervaagd en verdwijnt. Echter, als de gedachtevormen door steeds meer energie worden gevoed, dan zullen ze stevig standhouden.

De verschillende culturen bieden je een scala aan ervaringsmogelijkheden en voordat je opnieuw op de Aarde wordt geboren, beslis je welke cultuur jou de kans zal geven om je verder te brengen. Het gaat er niet om welke je een gemakkelijk leven zal geven, maar welke je de kans biedt om een andere manier van leven te ervaren. In sommige culturen kan het leven hard en erg gedisciplineerd zijn. Bedenk dan dat je die les nodig kan hebben om iets te leren over zelfbeheersing. Wees ervan verzekerd dat je levensomstandigheden met een goede reden zijn gekozen. Sommigen onder jullie vragen zich af wat het doel van jullie leven is en zien geen patroon of de betekenis ervan. Hoe saai of zinloos het ook lijkt, je bent ongetwijfeld in een situatie geplaatst die het mogelijk maakt om spiritueel vooruitgang te boeken. Dikwijls ben je geplaatst in een bepaalde groep mensen zoals je naaste familie, opdat jullie collectief elkaar kunnen helpen met groeien.

Een mensenleven hoeft zich niet noodzakelijkerwijs op het snelspoor te bevinden, het belangrijkste is welke lessen je met succes kunt afsluiten en niet hoe rijk of beroemd je kunt worden. Die laatste twee zijn op zichzelf al uitdagingen, want hoe gewichtiger je je voordoet des te meer het ego zwelt. Wees nederig en als de gelegenheid zich voordoet om iemand te helpen, doe dat dan ook. Hetzelfde geldt voor diegenen die een machtspositie bekleden, de uitdaging is altijd om je beslissingen en daden met vriendelijkheid en begrip te verzachten. Macht stijgt vaak naar het hoofd en veel personen hebben zich laten verleiden het te gebruiken voor hun meer basale energieën.

Ervaring opdoen in het leven en rekening houden met andermans rechten is een kwestie van een delicaat evenwicht tussen je vrijheid behouden en de rechten van anderen erkennen. Dit is het pad naar begrip en het scheppen van evenwicht en harmonie binnen je gemeenschap. Als je je naaste lief hebt als jezelf, is het duidelijk dat er meer toenadering zal komen in plaats van de eeuwigdurende verschillen tussen groepen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf isoleert en de verschillen tussen jullie uitbuit. Je zou moeten zoeken naar de gemeenschappelijke basis zodat jullie nader tot elkaar kunnen komen. Naarmate je steeds verder komt in hogere dimensies zul je dat kunnen beamen en uiteraard is er ook een natuurlijk samenkomen via wederzijdse aantrekking.

Het zou goed zijn om jezelf de vraag te stellen wat je zoekt op Aarde. Weet je eigenlijk wat je van het leven verwacht en begrijp je jezelf wel? Velen voelen zich verloren en hulpeloos, maar misschien is dit wel omdat ze de lessen die het leven kan bieden niet wensen te aanvaarden. Je zult zeker momenten tegenkomen wanneer situaties aan je opdringen met het doel om een dergelijke kans te scheppen. Wees er attent op en laat ze niet voorbij gaan, aangezien ze dan zeker weer bij je terug zullen komen. Jullie Gidsen proberen je niet voor de grap weer op de been te helpen, jullie ontwikkeling is een heel serieuze zaak en zij weten precies waar je mee instemde voordat je incarneerde. Wees bedacht, nu je dit weet, op dergelijke gelegenheden die duidelijke kansen om te groeien zijn.

Begrijp dat werkelijk iedereen een reden heeft om hier te zijn in deze bijzondere tijd. De belangrijkste is de eindtijd te ervaren en de kans om te verrijzen. Niet iedereen zal dat willen doen, maar door hier te zijn op een dergelijk gedenkwaardig moment en de energieën te ervaren die daaraan verbonden zijn, zul je beter voorbereid zijn op de volgende. Opstanding is een natuurlijk einde van een cyclus, wanneer degene die met succes een voltooiing hebben bereikt op een natuurlijke manier aangetrokken worden tot een hogere dimensie.

Je kunt dualiteit niet helemaal achter je laten in dit Universum en zelfs in het sterkste licht heb je nog steeds keuzevrijheid. Het verschil is dat je maar even van het pad afdwaalt als je het ego toestaat de leiding over te nemen. Als je eenmaal bent verrezen is het gemakkelijker om standvastig in het Licht te blijven, maar je activiteiten hebben een groter bereik vanwege je scheppingskracht. Zoals je weet benadrukken we vaak het belang om je keuzevrijheid niet te verstoren. Als we iets aan jullie zouden opdringen, hoe heilzaam dat ook mocht zijn, dan zou dat beschouwd worden als bemoeienis met je gekozen pad.

Ik ben Saint Germain en je zult beseffen dat wij van de Geestelijke Wereld trachten jullie voor te bereiden op de komende veranderingen. Hoe meer je nu begrijpt des te gemakkelijker ze zullen zijn en als het eenmaal duidelijk is dat persoonlijke veranderingen noodzakelijk zijn, zien we een grotere kans om jullie meer bij elkaar te brengen. We leggen de feiten voor jullie neer, het is aan jullie hoe goed jullie daarop reageren en hoe ze jullie denkrichting bepalen. Daarom zeg ik jullie met enige nadruk en aanmoediging om zelf op zoek te gaan en er niet op te rekenen dat anderen dat voor je doen. Als je het voornemen hebt om de waarheid te vinden, zal deze zeker naar je toe komen en dan zul je de aandacht trekken van een andere Gids voor dit specifieke doel. Al onze activiteiten en advies worden jullie met veel Liefde aangeboden en we leiden jullie behoedzaam en teder voorwaarts naar de hogere sferen. We zullen de hele weg met jullie zijn.

Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.orgBron: Ditrianum Media Center