Tribunaal tegen EZ over WTO-beleid

Vr 14 Oktober 2005 20:44 | Frank | 2651 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Wat zijn de gevolgen van het door Nederland gevoerde economische beleid. En gaat dat ook bij de komende WTO-top weer de toon zetten? En willen we dat ook toelaten? Daarover gaat de 2e zitting van het tribunaal, woensdag 26 oktober in Den Haag

  Tribunaal tegen EZ over WTO-beleid
2e zitting op woensdag 26 oktober, theater Concordia Den Haag

globalternatives.nl/tribunaal

Blijft liberalisering van de wereldhandel het dogma van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) of wordt handel ondergeschikt gemaakt aan een proces van rechtvaardige en duurzame ontwikkeling? Dat is de grote vraag die half december aan de orde is op de WTO-top in Hong Kong. Politieke activisten en maatschappelijke organisaties willen vooraf duidelijkheid over de opstelling van minister van Economische Zaken Brinkhorst, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse handelsbeleid en dus ook voor de schadelijke effecten van dat beleid in de afgelopen jaren.

Bij de vorige WTO-top, in 2003 in het Mexicaanse Cancún, speelde de Nederlandse hoofdvertegenwoordiger, minister van Economische Zaken Brinkhorst, een hoogst omstreden rol. Als een van de voorzitters van de conferentie wilde hij per se aan een harde neoliberale agenda vasthouden, waarbij de WTO zelfs nog met nieuwe onderwerpen uitgebreid zou moeten worden. Veel Derde Wereldlanden hadden daar geen trek in en de conferentie mislukte spectaculair.

Nu er een nieuwe WTO-top nadert, dringt zich de vraag op naar de rol die Nederland zou moeten en mogen spelen bij het vormgeven van het WTO-beleid en de internationale economie in het algemeen. Om het antwoord op die vraag te vinden, zijn de medewerkers van het project Vóór de Verandering een tribunaal tegen Brinkhorst en het ministerie van EZ gestart. In april werd een eerste zitting georganiseerd, waarbij medewerkers van uiteenlopende organisaties uiteen konden zetten wat het effect is van het gevoerde beleid op hun specifieke gebied (zoals milieu, publieke diensten, voedsel en gezondheidszorg, ontwikkeling van Afrikaanse landen, democratie, etcetera). Dit heeft geleid tot een uitgebreide aanklacht die in juli aan minister Brinkhorst overhandigd is, met het verzoek zich op de tweede zitting te komen verdedigen.

De opstellers van de aanklachten signaleren op vele terreinen een sterk schadelijk effect door het heersende beleid. Natuur en milieu worden uitgeput, de publieke diensten worden uitgekleed en arme landen worden gedwongen om handelsovereenkomsten te sluiten die dramatische gevolgen hebben voor de eigen bevolking, om slechts enkele conclusies te noemen. (De aanklacht is hier te vinden: link).

Minister Brinkhorst heeft in een brief laten weten niet te zullen komen om zich te verdedigen, mede omdat hij bang is dat het "een ongelijk debat" zal zijn. Uiteraard gaat de zitting op 26 oktober ook in absentie van de verdachte gewoon door.

Vanaf 13.00 uur zal het Nederlandse economische beleid en de gevolgen die dat heeft voor mens, milieu en de planeet aarde in z'n geheel, centraal staan. De geformuleerde aanklacht zal toegelicht en aangevuld worden. Een panel van deskundigen, met daarin onder anderen milieudeskundige Lucas Reijnders, de econoom Michael Kratzke en (onder voorbehoud) vrouwenactiviste Thera van Osch en de filosoof Jaap Kruithof, zal de aanklacht verduidelijken en becommentariëren. Medewerkers van organisaties en actiegroepen als Milieudefensie, Wemos, XminY Solidariteitsfonds, CEO, SOMO en Both Ends zullen de aanklacht toelichten en aan de discussie over conclusie deelnemen.

Tevens zal ingegaan worden op de alternatieven voor het huidige WTO-beleid, die op initiatief van het project Vóór de Verandering geformuleerd zijn na de mislukte WTO-conferentie in Cancún.

Bijzondere aandacht zal er zijn voor het democratisch gehalte van de invulling van het beleid van het ministerie. De middag zal uitmonden in een discussie over de te volgen strategie naar de komende WTO-conferentie toe, waarbij een keuze gemaakt kan worden in de kwestie of de Nederlandse regering wel weer aan de WTO-top zou moeten of mogen deelnemen.

De 2e sessie van het Tribunaal wordt gehouden in Theater Concordia, Hoge Zand 42 in Den Haag (zie hier de route) en duurt van 13-17.00 uur.

Er is, tot de zaal vol zit, gelegenheid om het tribunaal bij te wonen. Deelnemers kunnen daarbij tevens meebeslissen over het uiteindelijke oordeel. Aanmelding kan via de website of per email: kh@xminy.nl

Nadere informatie over het Tribunaal kan gevonden worden op de website globalternatives.

Voor meer informatie:
XminY Solidariteitsfonds (Kees Hudig)
tel 020-6279661, email: kh@xminy.nl
De Wittenstraat 43, 1052 AL Amsterdam
www.xminy.nl

Bron: globalternatives.nl