De andere kant van Beatrix

Za 5 November 2005 12:20 | Frank | 6765 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Is onze geliefde koningin nog maar net bekomen van de opstand onder haar volk, staat na Thom de Graaf (fractievoorzitter D'66) opeens Ad Melkert (fractievoorzitter PvdA) op met ondermijnende ideeën. De Volkskrant kopte donderdag j.l. PvdA: rol koningin bij formatie kleiner Over premier Wim Kok, al sinds vele jaren in het geheim prominent VVD-lid, schrijft de krant: 'Eerder dit jaar heeft Kok al te kennen gegeven niet te willen morrelen aan de positie van het staatshoofd. Zij moet lid van de regering blijven, vindt hij'.

Wie is Beatrix? Alex van Actieblad Ravage heeft daar duidelijke gedachten over. Die staan verderop. In aanvulling hierop een aantal steekwoorden (Nu komen toch inene maar mooi die jaren School voor Journalistiek van pas: 'Steekwoorden, het kernbegrip van de journalistiek: Als ik zeg rookworst, waar denkt u dan aan?).

* Nog lang voor het politiek correct was om massaal te proberen de ander te slim af te zijn op de beurs, zodat de ene gokker de andere gokker grof betaalt, had Beatrix al aandelen. Aandelen Shell. In de tijd dat Ken Sarowiwa onze koningin deed wakkerliggen, niet vanwege Sarowiwa’s penibele situatie, maar vanwege wat ze die middag had gehoord over dat lastige agendapunt op de jaarvergadering.

* Beatrix heeft een hekel aan al dat volkse gedoe op Koninnedag. Zij is namelijk niet volks 'geenszins mijn beste' en heeft daarom ingesteld dat men geen mevrouw meer tegen haar mag zeggen; haar aanspreken doe je met majesteit. Als ze een keer ècht jarig is, zoals op haar zestigste verjaardag, dan is het volk prompt niet uitgenodigd. Al die volkse troela's van de Oranjeverenigingen met hun ik-buig-alleen-(maar-gráág)-voor-autoriteiten-stickers moeten achter een dranghek staan om te zien hoe de moeder des vaderlands haar èchte vrienden binnenhaalt, haar blauwbloedige collegae.

* Soms maakt ze er een potje van. Zo opende ze onlangs op de Amsterdamse Wallen een Boedistische tempel, terwijl ze zelf protestants is, maar ook nog eens lid van een katholieke ridderorde.

* Beatrix stond niet toe dat Ajax een koninklijke titel kreeg. De Hockeybond is koninklijk, schippersvereniging Schuttevaer is koninklijk, de Nederlandse Algemene Schermbond is koninklijk, zeil- en roeivereniging Hollandia is koninklijk, zelfs de KNVB is K. Maar Ajax als Koning Voetbal... 'Over ons lijk', dacht de koningin.

* Om mezelf maar even te citeren uit een vorige email: Had moeder al een vader die het van ex-SS'er tot patroonheilige van het Ne'erlands verzet schopte, een echtgenoot die nog Hitler Jugend was geweest ('hij was een kind en wist niet beter'), WA van Buuren moest van moeder lange tijd al te volkse meisjes aan de kant zetten (en uit kerken door de achterdeur laten verdwijnen) voor hij geheel in de traditie een dochter van een dubieuze vader had geschaakt. Precies de meid om op IOC-feestjes leuk mee voor de dag te komen: 'Ik heb jouw vader nog gekend, meisje'.

* Psycholoog annex kapper Guy Freud over haar haardracht: 'Het is voor haar een helm die haar altijd weer beschermd tegen de barbaarse buitenwereld. Ze heeft hem ook nodig om de boter soepel van haar hoofd te laten glijden als ze een uitspraak doet als De leugen regeert, terwijl ze zelf het Genootschap van Hoofdredacteuren verbiedt iets te schrijven over haar Bilderberggroep'. Ze was verkeerd geciteerd, zei ze. Het zal toch wel niet zo erg zijn als de affaire rondom de beroemde uitspraak van Joes Kloppenburg die tot motto is verheven van de Internationale Vereniging tot de Vernietiging van het Regenwoud.

Hieronder delen uit een artikel van Alex zoals te lezen in Ravage.

'Verrijking, uitsluitend betrokken op geld en goed, roept een schaduwbeeld op van inhaligheid: het naar zich toe halen wat iemand eigenlijk niet toekomt ten koste van een ander of zelfs van de gehele gemeenschap'. Een fragment uit de kersttoespraak van de koningin [...] Beatrix is zo hypocriet als maar zijn kan. Als ze rept over 'inhaligheid' en 'verrijking' van het volk, zou ze het eerst eens over zichzelf moeten hebben. Wie de schoen past, trekt 'm aan.

De koningin is de rijkste Nederlander. Uit de rijksbegroting blijkt dat ze in 1997 meer dan zeven miljoen gulden verdiende (haar inkomen groeit mee met de loon- en prijsstijgingen). Haar man ontving 1,4 miljoen gulden. De 'uitkering' van de koningin bestaat uit drie delen, de A- B- en C-component. A, meer dan twee en een half miljoen gulden is voor haar eigen personeel. Met het tweede deel, meer dan drie miljoen, betaalt ze de materiële kosten van huishouding, diners en ontvangsten. En C, het kleinste deel van 1,3 miljoen is haar echte salaris. Voor uitgaven als kleding (hoedjes!), vakanties en cadeaus.

De belastingen zijn uitermate vriendelijk voor de vorstin. Over de uitkeringen betalen de koningin, de prinsen Claus en Willem-Hunter, prinses Juliana en prins Bernhard geen inkomstenbelasting. De delen van het vermogen van de koningin die 'dienstbaar zijn aan de uitoefening van haar functie' vallen niet onder de (vermogens)belasting. Die zijn ondergebracht in stichtingen: de gouden koets, de schilderijen en antieke meubels, de juwelen en het historisch archief. Ook over de huur of hypotheek hoeft het staatshoofd zich geen zorgen te maken. De koningin en prinses Juliana wonen gratis. Soestdijk, het Paleis op de Dam, Huis ten Bosch en Noordeinde zijn eigendom van de staat en worden 'ter beschikking gesteld van de bewoners en gebruikers'.

'Te vaak onttrekken mensen zich nog aan de verantwoordelijkheid voor het milieu. Aan materiële verrijking ten koste van het natuurlijk erfgoed zijn wij allen medeplichtig'. Een ander fragment uit de kersttoespraak. Wat zou ze daar nou weer mee bedoelen? De Zaak Valkenburg misschien? In Vrij Nederland van 20 december 1997 wordt beschreven hoe Beatrix er in haar uppie voor heeft gezorgd dat het marinevliegkamp Valkenburg niet ten prooi is gevallen aan de uitbreidingsplannen van de gemeente Leiden. Op het marinevliegkamp Valkenburg, vlak achter de Katwijkse duinen, staan overbodige militaire vliegtuigen gestationeerd.

[...] De gemeente Leiden, dat met ruimtegebrek kampt voor nieuwbouw, droomt ervan om voor het jaar 2005 een fraaie parkstad op de plaats van het marinevliegkamp te hebben. Ook de provincie Zuid-Holland staat achter het idee. Alle mooie plannen ten spijt, het feest gaat niet door. Reden: Beatrix heeft met haar gevolg de vliegbasis tot hofbasis gekozen. Saillant detail: haar eigen vliegtuig staat op Schiphol gestationeerd.

[...] Beatrix is het nationale symbool van de inhaligheid en overschilligheid. Een koningin die links praat, maar rechts denkt en handelt.'

(Onderstrepingen in bovenstaand artikel zijn van de DaanSpeak-redactie).

Bron: daanspeak.com