De illegale lijdens"weg van Dhoppe

Do 13 Oktober 2005 02:50 | Frank | 3648 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Op dinsdag 27 september slaagde afvalbaron Marcel Fort erin om na drieënhalf jaar alsnog zijn illegale weg door beschermd bos volledig af te werken. De werken begonnen in het voorjaar van 2002 en werden afgewerkt in het najaar van 2005. Zowel bij de eerste als bij de laatste actie werd door Tony Fort een moordpoging op leden van een VRT Nieuwsploeg ondernomen. Zowel toen als nu stond de lokale politie erbij en keek ernaar. Zowel toen als nu weigerden ze de nodige vaststellingen te doen.

De illegale weg is misschien het minst bekende van de drie schandaaldossiers rond afvalbaron Marcel Fort, het is zeker niet het minst schandalige. Het aanleggen van een privéweg door een privébos lijkt op het eerste zicht niet zo erg in vergelijking met een illegaal, zwaar verontreinigd stort en het tot ver buiten het toelaatbare afgraven van de hoogste heuvel van de Vlaamse Ardennen - Pays des Collines. Maar toch... Toen dit voorjaar de werken aan de weg werden hervat, werd bij voorbereidende werkzaamheden een rioolbeek doorgetrokken naar een aantal bronbeekjes die uitmonden in de, tot op dat ogenblik, biologisch zuivere Sassegembeek, tal van zeldzame dieren en planten die in de beek leefden zijn hierdoor gestorven. Zowel het stuk bos waarin de weg werd aangelegd als het Brakelbos waarin de Sassegembeek loopt zijn onder het Natura 2000 beschermd natuurgebied. De wegenaanleg lijkt misschien kleinschalig maar heeft verregaande gevolgen.

Het verhaal van de illegale weg begon dus in april 2002, toen de activisten van Foert-Fourte ontdekten dat Fort een weg aan het aanleggen was door het beschermde bosgebied. Er was een vergunning, maar voor een debardage weg die het tracé van een oud bestaand bospad volgde. Dat de vergunning voor een debardageweg werd afgeleverd zonder dat er sprake was van een kapvergunning was op zich al vreemd, dat is namelijk een tijdelijke, onverharde weg die enkel dient voor het afvoeren van gekapte bomen. Maar de weg die werd aangelegd volgde ten eerste niet het tracé van de oude dorpswegel, hij werd ook nog eens een halve meter diep afgegraven, volgestort met puin en bedekt met asfalt, de weg was maar liefst vijf meter breed, dus er werden bij de aanleg ook heel wat bomen gekapt en daarvoor was al helemaal geen vergunning.

Het actiecomité moest er tussen half en eind april 2002 herhaaldelijk op wijzen dat de werken aan de weg totaal niet in overeenstemming waren met de vergunningen. Pas na een via hun advocaat verstuurde ingebrekestelling werden de werken uiteindelijk stilgelegd.

Bij het begin van de zomervakantie wilde Fort de werken aan de weg hervatten en beslisten de activisten voor het eerst via directe actie tegen de aanleg van de illegale weg in te gaan. Op het gemeentepad werd een tentenkamp opgezet. Men dacht dat Fort de politie zou bellen en dan zouden de activisten de politie erop wijzen dat er wel degelijk een verharde weg aangelegd werd en dat die het plan niet eens volgde. Maar het liep echter anders af, zowel Marcel als Tony Fort onstaken in woede en vielen de actievoerders, waaronder een aantal families met kinderen, aan. Het toppunt kwam toen Tony Fort vrt-journalist Jan Verbeke in een wurggreep hield en twee maal op de schedel sloeg met een hamer. De politie, die inmiddels aanwezig was weigerde de vaststelling te doen. Ook later werd het opnemen van de klacht van Verbeke geweigerd. Die deed dus maar aangifte in zijn woonplaats, maar, in juli 2003 werd die klacht door het parket van Doornik geseponeerd wegens niet zwaarwichtig genoeg, dat terwijl het slachtoffer door het oog van de naald gekropen is en gedurende zes maanden werkonbekwaam was.

De burgemeester heeft toen wel de werken stilgelegd met de verklaring "les traveaux sont illegeaux" - de werken zijn illegaal. De week erop liet schepen (wethouder) Van Coppenole de werken echter hervatten en pas nadat de actievoerders de pers erbij haalden en dreigden het gemeentehuis te gaan bezetten werden ze, voor de derde maal, stilgelegd.

Blijkbaar is de les die Tony Fort hieruit getrokken heeft "vrt-cameraploegen naar het leven staan is toegelaten". Ongeveer een half jaar nadat de werken aan de illegale weg voor de vierde maal hervat en weer stilgelegd werden, beslisten de Forts om de klus eindelijk af te maken. Op maandag 26 september herbegonnen de werken. Zowat alle omwonenden verwittigden de politie en de burgemeester, maar tegen 's avonds was er nog steeds niks gebeurd. Daarom besliste men om opnieuw over te gaan tot een blokkade. Daarop werd met de inmiddels gebruikelijke uitbarstingen gereageerd door vader en zoon Fort, ze weten inmiddels dat ze dat straffeloos kunnen. De burgemeester werd bedreigd met een kraan en kreeg ei zo na een lading zavel over zich heen uitgestort, toen hij eiste dat de werken onmiddelijk werden stilgelegd bij gebrek aan enige vergunning. Als klap op de vuurpijl reed Tony Fort doelbewust en met vrij hoge snelheid op de aanwezige vrt-cameraploeg af, de twee medewerkers van Jan Verbeke, het slachtoffer van de eerste aanslag, konden nog net wegspringen maar hun camera werd vakkundig vernield, om zeker te zijn dat hij echt stuk was reed Tony er nog eens extra overheen.

Zoals in was de politie getuige van het incident en reageerde niet. Het waren de activisten die moesten voorkomen dat de machine die de burgemeester wilde verzegelen nog snel werd weggehaald. De politie deed geen vaststelling en weigerde ook weer de klacht van de camera- en klankman te noteren. De jongens hebben in hun woonplaats een klacht tegen Tony Fort ingediend wegens poging tot moord. De weg is afgewerkt.

Op zaterdag 29 oktober had het Comité Foert-Fourte reeds een actie gepland "Het Grote Vraagteken",dat vraagteken is inmiddels weer wat groter geworden.Er wordt om 14.00u verzameld in Dhoppe en van daaruit gaat het richting Flobecq, waar de dienstdoende burgemeester, Mettens, de verkozen burgemeester, Minister Demotte van Volksgezondheid en Waals Milieuminister Lutgen uitgenodigd worden om antwoorden te formuleren bij de vele vraagtekens.