OVER DE KWANTUMDREMPEL STAPPEN

Zo 27 Augustus 2006 19:36 | Innercircle | 2253 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Dit artikel is ook deel van een individuele channeling-sessie die door Aartsengel Michaël gegeven werd voor een cliënt. Deze informatie is zo relevant aangaande het punt waarop we nu zijn, dat Michaël me vroeg het toegankelijk te maken voor de gehele Starchild Communiteit. De cliënt gaf hier zijn toestemming graag voor.

De vraag was waar de persoon was op zijn eigen persoonlijke spirituele reis, en hoe lang het in beslag zou nemen de eventueel nog aanwezige blokkades weg te werken die er nog waren – hier is het antwoord wat door Michaël gegeven werd.

“Okay dan, we willen in ieder geval zeggen dat je goed je best hebt gedaan tijdens je reis. Je hebt een hoge staat van bewustzijn bereikt en je hebt jezelf tijdens je groeiproces opengesteld en toegestaan tot dit punt te komen. En we willen dan ook zeggen “Goed Gedaan!” maar laten we zeggen dat het niet slechts een kwestie van tijd is of dat je specifieke blokkades te verwijderen hebt. Ongelukkigerwijze hebben jullie, als Lichtwerkers, denkwijzen die geconditioneerd zijn door religie en jullie stellen en denken dat jullie geblokkeerd zijn en het nodig hebben gezuiverd en gered te worden. Enkel dan, denken jullie, zal je het licht zal zien dat jij bent. Dat is niet waar, je bent een perfect wezen en je hoeft niet te werken om die perfectie te kunnen vinden. Het is eigenlijk een zaak van accepteren dat jij werkelijk al perfect bent op dit moment. Alles is zoals het nodig is te zijn en alles is in Goddelijke Orde.
Wel dan, je kan jezelf afvragen zoals jij doet, waarom je niet in staat bent je zielsgeschiedenis te herinneren en leven vanuit het perspectief van je hogere zelf in deze tijd. We zouden kunnen zeggen dat je dit wel kan, slechts kortstondig, en dan zou je zenuwcentrum overbelasten en in elkaar klappen (imploderen). De energie zou TE overweldigend zijn voor je fysieke wezen om te kunnen dragen. En daarom is dat jullie nu, als soort (lees ras is menselijk ras), in een uitlijnproces de hogere en lagere aspecten van het Zelf op één lijn brengen zodat er vrijelijk een stroom plaats kan vinden tussen deze twee. Wanner die ‘uitlijning’ plaatsvindt begeef je jezelf in een partnerschap met je Hogere Aspect in welke je samen creëert en co-creëert.

Maar begrijp alsjeblieft dat dit een proces is welke een snelle opwaardering van je fysieke vehikel (lees voertuig is lichaam) inhoudt. Dit houdt tevens het ‘verbranden’ van al je DNA sequenties in zodat je toegang hebt tot het volledige gecodeerde potentieel in je fysieke lichaam op dit moment, om dan de spontane en wonderlijke veranderingen toe te staan die plaatsvinden wanneer het DNA transformeert naar dit nieuwe interactieniveau tussen je Ziel en Lichaam.

Dit is een zwaar fysiek proces welke een fysieke interactie onthoudt met het Kosmische Licht, in de vorm van het zonlicht van de Zon, Stellaire Licht van Sirius en andere stellaire bronnen en ‘onzichtbare lichtgolven’ van de grote Centrale Zon. Deze hebben een interactie met de Pijnappelklier en de hypofyse en deze zetten op hun beurt weer de veranderingen inwerking wanneer er steeds meer en meer licht in de vorm van energie door het fysieke vehikel stromen.

Want de pijnappelklier en de hypofyse zijn de klieren die met de lichtenergie werken om ‘de realiteit’ te creëren zoals jullie het zien door middel van, visie, bevattingsvermogen en begrip. En aangezien jullie realiteit hard aan verandering toe is, zijn je bevattingsvermogen en je realiteit evenzo aan verandering toe, en op die manier determineer je de mogelijkheid tot interactie met en het absorberen van nieuwe lichtfrequenties in je fysieke vehikel, de manier waarop je vooruitgang zult boeken tijdens de volgende stap van je fysieke en spirituele evolutie.

Voor diegene die inmiddels die weg zijn ingeslagen zijn de fysieke symptomen van elektromagnetische storingen binnen het systeem, welke indiceren dat licht het systeem overspoelt heeft en het de veranderingen in het systeem in werking zetten die een nieuwe realiteitszin mogelijk maken.

Want het sleutelwoord is inderdaad realiteitszin. Het fysieke lichaam wordt veranderd zo dat je in staat zult zijn een nieuwe visie op de realiteit te krijgen. Zodat je zal ‘zien’ wat je Hogere Zelf ziet, vanuit Liefde en zonder angst. Want die realiteit is al overal om jullie heen, je hebt enkel nog niet de mogelijkheid het op die manier te zien. Maar jullie staan al op de drempel.

Zoals je ziet dierbare heb je een hele goede vraag gesteld, en wij hebben beantwoord op een manier waarmee we hopen dat je begrijpt dat het niet zozeer om tijd gaat maar om het proces dat plaats zal vinden wanneer de groep, of soort, er gereed voor is.

Wanner er slechts één persoon zijn bevattingsvermogen verandert gaat deze aan zijn verstand twijfelen en wordt angstig en onzeker. Dit gebeurt al op grote schaal wanneer mensen zich openstellen voor dat proces welke wij ‘transitie’ hebben genoemd. Het veroorzaakt angst, stress en ongemak, omdat het lichaam en de geest niet kunnen omgaan met de snelle verschuivingen in de realiteitsparadigma’s die vaak gewoon niet te bevatten zijn voor de rationele geest. Maar, op andere niveaus, ‘ziet’ de psyche zo veel meer dat het soms in shock raakt, en dat produceert stressymptomen, die wij ‘transitiesymptomen’ noemen, en deze zijn onder andere misselijkheid, diarree, slechte dromen en angst en zo meer.

Wanneer een hele groep mensen deze verschuiving samen doormaken, kunnen zij elkaar ondersteunen in de wetenschap dat ze allen dezelfde realiteit ‘zien’. Dus je verlangen naar de volgende stap is het bewijs dat je groep gereed is de volgende stap te nemen, over wat wij de kwantumdrempel noemen, naar een nieuwe realiteitzin. En dan zal je inderdaad ‘zien’ zoals je Hogere Zelf ziet, maar je zult nog steeds in je fysieke vehikel zijn en is het nodig deze nieuwe realiteitszin te integreren met de ‘werkelijkheid’ van je fysieke natuur zoals jij het in zoverre begrepen hebt.

Want alles zal veranderen in Jullie wereld.

Alles.

Op het moment dat je deze verandering, verschuiving, eenmaal gemaakt hebt kan je nooit meer terug.

En daarom duurt het zo lang voor het Collectief die keuze maakt, door de angst voor verandering in het aannemen van de werkelijke kracht van hun essentie en goddelijkheid. Want alles zal veranderen en je zal nooit meer in staat zijn te leven zoals in het verleden. Het zal een grote schok veroorzaken voor diegenen die niet zijn voorbereid. Wij zeggen dat de tijd nadert en dat het werkzaam is je voor te bereiden diegene te helpen die nog niet zijn voorbereidt op deze grote verschuiving die bijna staat te gebeuren.

Het Collectief is gereed om samen met jou over de Kwantumdrempel te stappen. Maar jullie Lichtwerkers zijn de leiders. Het is aan jullie dat te behoeden waarvan jullie weten dat het ‘werkelijk’ is en anderen de hand bieden bij het overstappen.

En dan vraag je jezelf nu af wat het snelle en gemakkelijke manifesteren van je verlangens tegenhoudt. We zouden willen zeggen niets anders dan je eigen geloof en realiteitszin. En weet dat deze aan het veranderen zijn. Je innerlijke verandering is vaak een barometer die aangeeft wanneer je uiterlijke realiteit verandert. De vrije manifestatiestroom op het fysieke niveau is een indicator waarmee je jezelf op één lijn hebt gesteld met de stroom van goddelijke overvloed, of zoals wij het noemen, goddelijke creatieve intelligentie, en dit is een indicator die aangeeft dat je goed op één lijn komt met je hogere aspect door welke deze intelligentie naar je fysieke realiteit stroomt.

Maar dierbare ziel voel je niet ‘geblokkeerd’ want dat heeft helemaal niet plaatsgevonden. Vaak zijn er zaken aan de gang zoals het fysieke aarden waar aandacht aan moet worden besteed voordat de stroom van het hogere aspect geaard kan worden in het fysieke. Het is nodig te leren zien waar je energie ‘lekt’ of waar je energie weggenomen wordt voordat het in staat is te gronden in manifestatie.

Vanuit je volgende vraag aangaande je familie kunnen we zien dat het antwoord misschien ligt in je nood nog steeds verbonden te zijn met dat wat wij ‘familiedrama’ noemen. Niets draineert zo snel zoveel energie weg en staat manifestatie in de weg dan de vaak verdraaide en negatieve wervelingen die opgezet zijn in ‘familiedrama’s’ die je aan het uitspelen bent met je zielengroepen en vrienden door vele levens heen, vaak over duizenden jaren.

Een deel van je ontwaken zal het bekrachtigen van jezelf zijn en je zelf los te maken van deze familiedrama’s, die je energiestromen draineren en manifestatie op een hoge niveaustroom in de weg staan. Neem je kracht terug dierbare. Ontbind jezelf, elke persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en welzijn. Je kan anderen je begeleiding en compassie aanbieden, maar je hebt het niet nodig meegetrokken te worden in drainerende drama’s waar emoties en gevoelens gebruikt worden om je energie te draineren welke gebruikt zou kunnen worden voor andere doeleinden.

En wederom heeft dit zijn geschiedenis binnen jullie georganiseerde religies, want jullie is verteld dat jullie zondig waren en het nodig was dat je aan jullie zelf ‘werkten’ en dat jullie familie jullie ‘leraren’ waren. Maar waarlijk genoeg, als dat de keuze is hoe jullie de realiteit zien en bevatten dan is dat zo. Maar als je accepteert dat je perfect bent en geschapen binnen de perfectie van het Goddelijke Beeld, dan zal je zien dat het niet nodig is iets te leren, te helen of ‘in orde’ te brengen en dat het niet nodig is energie te verliezen in deze drama’s. De reden waarom ze zo energie drainerend zijn is omdat ze gewoon illusies zijn en dat je enorme hoeveelheden van je kostbare energie steekt in illusies. Dit is frustrerend en maakt een grote innerlijke boosheid aan want met het najagen van illusies zal je nooit op dat punt van Vrede, Vreugde en Liefde komen, want een illusie is leeg en houdt niets meer in dan slechts een illusie. Het is enkel dan wanneer je ophoudt met het spelen van die spelletjes en in je totale perfectie en liefde komt, dat je liefde vindt in de buitenwereld en je de materiële support zal vinden welke een manifestatie van die Liefde is.

© 2005-6 Celia Fenn en Starchild Global
© 2005-6 Leyla Güven en Starchild Nederland

Bron: Starchild