Ernst Hirsch Ballin!

vrijdag 31 oktober 2008 00:30 | waarheenbeatrixdernederlanden | 3587 keer bekeken | 3 reacties | 3 x aanbevolen

Den Haag 30 oktober 2008

Belachelijk is Ernst Hirsch Ballin minister van justitie met het voornemen om de bepaling over godslastering te schrappen:het is al de facto geschrapt:
Vanaf zij de goede naam van Christen hebben misbruik om hun belangenverstrengeling te voeren!  Corrupte Demonen Antichristen (CDA) Corruptie Unie (CU) Partij van de Antichristen (PvdA)   
Vanaf dat Koningin Beatrix beweert majesteit te zijn!
Vanaf zij trouwen mannen met mannen, vrouwen met vrouwen!
Vanaf zij het recht op leven vermoorden met hun euthanasie!
Vanaf zij in de Bilderberg conferentie conspireert!.
Vanaf zij de mensenrechten schend!
Vanaf zij Iraq binnen viel om de olie te bemachtigen!
Vanaf de massamoord in Irak!
Vanaf de witte boorden criminelen 10% salaris verhoogt.
Vanaf zij corruptie ondersteunt!
Vanaf zij drugs verkoopt onder het valse voorwendsel van een medicijn.
Maar denk niet dat het mij verbaasd                                                                     want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen! 2 Korintiërs 11:14-15
13 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.
14 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over jullie zal strenger worden geoordeeld dan over anderen.’
15 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.
16 Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.”
17-18 Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft?
 Zo zeggen jullie ook: “Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden.”
19-21 Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt?
20-22 Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is.
23 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten.
24 Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
25 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.
 
26 Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van debeker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.
27-28 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wet verachting zijn.
29-31  Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen,
en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.” Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben.
32-33 Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?
34-36 Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen.Matteüs 23:13-36
Bron: Carlos Severino Tromp

Reacties

  Ehum...

  vrijdag 31 oktober 2008 04:29 | Frank |

  God save us from religion....

  Christelijke Paranoya

  vrijdag 31 oktober 2008 15:41 | Vincent Brunott |

  Pas op voor de zesenzestig duivels van D66... en voor de SGP, de Satanische Godslasteraars Partij... en voor Jezus Christus, de eerste Joodse Communist...

  Wee jullie Volksvertegenwoordigers!

  vrijdag 2 oktober 2009 03:50 | Butcherprophet |

  Mattheus 23, ik zag t meteen.

  Maarre, als het over politiek gaat, ik mis toch wel vers 1~12;

  1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
  2 Zeggende: Deschriftgeleerden en de farizeeën zijn gezeten op den stoel van Mozes;
  3 Daarom,al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
  4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.
  5 En al hun werken doen zij, omvan de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
  6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;
  7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
  8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
  9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
  10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus.
  11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.
  12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.
  (jongbloed editie)

  Ik begrijp verder niet waarom Hara Majesteit er nu bij moet. Ik heb echt een broertje dood aan die anti-republikeinen hier, die mij en de kinderen de Prins van Oranje niet gunnen. Sinterklaas is dood, Jezus Christus ook, maar Hara Majesteit leeft en ook de Prins van Oranje. Koninginnedag is het laatste nationale feest dat we hebben, want Sinterklaas Kerstmis Pasen Pinksteren, wat heb je allemaal niet, dat zijn de feesten voor de buitenlanders, voor het Vatikaan. Dat vindt de Paus fijn, dat iedereen hier Kerstmis houd en Sinterklaas enzo. Maar de Prins van Oranje heeft niemand kwaad gedaan. Ja, in het binnenland dan. Wel sommige buitenlanders, die het land van de Prins aangevallen hadden. Maar de Prins van Oranje is de meest onschuldige Hollander, hij zou Mattheus 23 zelf geschreven kunnen hebben. Ik geloof dat, want ik ben een gelovige.

  Bilderberg kan dan Servie gebombardeerd hebben voor de Paus, alleen gewelddadige conflicten aangaan in het belang van de Paus en verder niemand, er is altijd nog de kans dat ooit in de geschiedenis, misschien over 500 jaar, NATO zich bekeert. Omdat de Prins van Oranje, Prins Bernhard, bij de oprichting was, de Vliegende Hollander. Maar de Verenigde Naties kunnen zich niet bekeren, ze hebben zo een zeer zwaar Romistisch logo, de lauwerkrans. Die zullen hun logo niet snel veranderen. En zijn opgezet door de Britten.

  De Britten...

  Niks mis mee verder, maar ze begrijpen veelal weinig van wat er in de rest van Europa gebeurd, maar dat Zuid Afrika en New York belangrijk zijn, dat begrijpen ze dan weer wel. Verenigde Naties, opgezet door de Britten. Tsja. Bilderberg heeft in ieder geval niets met de Britten van doen. Verken de wereld, begin bij jezelf.