RFID Special ; april 2007

Vr 20 April 2007 13:42 | louise | 3583 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Rathenau
instituut
april
2007

Naast internet, gsm en gps heeft de digitale ruimte er sinds
kort een nieuwe dimensie bij: RFID, oftewel Radio Frequency
IDentification. De kleine op afstand uitleesbare chips werden
tot nu toe vooral toegepast in de logistiek om goederen te
identificeren. Nu wordt RFID massaal ingevoerd in het
publieke domein om mensen te herkennen: toegangspasjes
voor kantoren, clubs en voetbalstadions, de ov-chipkaart, het
biometrisch paspoort, volgsystemen in pretparken en lokale
betalingssystemen. Gebruikers van deze ‘slimme’ omgevingen
zien het gemak dat RFID biedt bij toegangverlening en transacties,
terwijl de beheerders de mogelijkheden ontdekken
van RFID voor aanvullende dienstverlening en controle van
die omgeving. Wat is nieuw aan RFID ten opzichte van andere
technologieën in de digitale publieke ruimte? Wie profiteert
het meest van deze onzichtbare digitale revolutie?

Het Rathenau Instituut heeft onderzoek
verricht naar de praktijk van RFID en met
experts gesproken over toekomstige ontwikkelingen.
In deze Rathenau Special wordt
allereerst een beeld geschetst van RFID in het
leven van alledag: op welke plaatsen krijgen
mensen vooral te maken met RFID, wat voor
gegevens worden verzameld en wat betekent
dat voor hen? Vervolgens wordt beschreven hoe
RFID zich verder kan ontwikkelen in samenhang
met andere technologieën. Daarbij wordt gekeken
naar de onderlinge verhoudingen tussen
gebruikers en beheerders/eigenaren van RFID

omgevingen en de rol die de overheid speelt,
nu en in de nabije toekomst.
Gebruikers hebben momenteel veel vertrouwen
in hun elektronische sleutel of portemonnee. Ze
denken juridisch goed beschermd te zijn tegen
misbruik en verwachten niet te worden gevolgd
via hun digitale voetsporen. Dat kan in de nabije
toekomst wel eens veranderen, zeker als RFID

ook wordt ingezet voor opsporingsdoeleinden.
Daarbij gaat het om meer dan alleen privacy.
Bovenal gaat het om een juiste verhouding tussen
keuzevrijheid, gebruiksgemak en controle.

Lees meer: Special ; april 2007

 

Meer  publicaties zijn digitaal verkrijgbaar
op www.rathenau.nl.
Voor meer informatie over RFID kunt u
contact opnemen met Christian van ’t Hof,
e-mail: c.vanthof@rathenau.nl.

Bron: Rathenau Instituut