kunnen we mens blijven?

Vr 23 Maart 2007 20:13 | louise | 2539 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Tot op heden zijn vooral religie, ideologie, cultuur, economie en wereldpolitiek geweest die samenlevingen vorm hebben gegeven. Al deze elementen zijn aangewend om interne conflicten en oorlogen uit te vechten. Ten gunste van materiele welstand en 20e Eeuwse technologie wordt de natuurlijke ecologische samenhang vernietigd.
Maar het leven is niet in stukken te verdelen:geen enkel mens is een eiland, alles is met elkaar verweven.
Je kent deze twee woorden;afhankelijkheid en onafhankelijkheid; de realiteit is dat wij zijn afhankelijk van elkaar en van de natuur, alles en iedereen is met elkaar verweven, we zijn met elkaar verbonden met tientallen onzichtbare draden. Er zijn echter ook draden die ons met de kosmos verbinden met de hemel waaronder we leven.
Deze verbondenheid met de natuur is niet alleen denkbeeldig maar om een zeer concreet voorbeeld te geven; je kunt niet zonder bomen leven en bomen kunnen niet leven zonder jou. Deze planeet , deze aarde is onze moeder en we zijn alle deel van een universlale levenskracht, deel van een oceanisch bestaan. En omdat we een zijn diep van binnen, in ons centrum, is liefde mogelijk.
We leven echter in een turbolente tijd van grote veranderingen, deze veranderingen kunnen ook ontwrichtingen veroorzaken. Het westen heeft zich allang los gemaakt van de bovengenoemde eenheid tussen culturen en natuur.Ze zijn een bijna parasitaire eigen leven gaan leiden. De futuristische scenario's die in Europa en de Verenigde Staten worden bedacht, lijken nog nauwelijks van belang voor het welzijn en voorbestaan van de rest van de wereld.Op dezelfde wijze heeft de techniek zich losgemaakt van de mens en zijn menselijke aard. De 21e- Eeuwse techniek, genetische manipulatie, modificatie en zels chips die in het lichaam kunnen worden geïmplanteerd, kunnen de mens beheersen en zelf veranderen. Onze brein, ons gedrag en zelfs ons uiterlijk.
Deze ontwrichtende en destructieve invloeden en desumaniseringen, zullen alleen maar groeien narmate de technische kennis en mogelijkheden toenemen.
In het sciencefictionverhaal Minority Report van Philip K. Dick, zijn de speciaal gefokte precog's ín staat om mensen aan te wijzen die waarschijnlijk een misdaad zullen plegen; potentiële criminelen worden vervolgens uit voorzorg opgespoord en in vaten opgesloten.


Als ons gedrag inderdaad door genetische aanleg wordt bepaald, zal er een steeds hogere druk ontstaan om dit soort voorzorgmaatregelen toe te passen in de echte wereld, als zogenaamd bescherming tegen de criminaliteit. Zulke technische geavanceerde technologieën, toegepast zonder ethische grenzen, zullen rampzalige vormen kunnen aannemen. De vraag is: Kan de totaal gecontroleerde mens met een geïncorporeerde microchip nog zijn menselijke individualiteit behouden, zonder dat de mens zijn identiteit en individuele vrijheid moet opgeven?
Moeten we bang worden gemaakt door een politiestaat, al onze privacy inleveren of tot passiviteit worden geconditioneerd?
Of zouden deze dreigingen kunnen worden tegengegaan door deze zeer gevaarlijke ontwikkelingen af te remmen en zelf helemaal af te zweren?


Ik ken geen kant-en-klare antwoorden voor zulke essentiële vragen. Ik kan alleen een poging doen, mijn logisch denken met mijn hart verbinden en tot een gedachte komen: Mensen zijn onlosmakelijk met hun omgeving en met elkaar verbonden. Levend bewustzijn is geen op zichzelf bestaande entiteit, maar draagt bij aan de coherentie in de rest van de wereld en kosmos. Het menselijke bewustzijn beschikt over een ongelooflijke vermogen: om onszelf en de wereld te genezen en haar in zekere zin zo te veranderen en maken als wij haar wensen. Wat Lynne Mc Taggart in haar boek ''Het Veld'' zegt is veelbelovend: De kracht van de intentie in combinatie met het daadwerkelijk initiatiefnemen, zal op kwamtumniveau werken en een soort kettingreactie oproepen.Door een enkele initiatief van kleine groepen van bewuste mensen, bestaat de kans dat er spoedig duizenden in actie zullen komen door: The Law of Attraction!

 

Bron: luisa