Wat is "Transcendente Transformatie"?

Zo 19 Februari 2006 11:11 | Frank | 2544 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op Discovery zag ik kortgeleden een griezelig filmpje over een
man die om de hoofdrolspeler Karel de Grote te worden diende
te transformeren in Karel de Grote. Hij kreeg hiervoor een keiharde
training van 6 maanden en werd begeleid door… de Amerikaanse
legerleiding.De man veranderde werkelijk en kreeg de uitstraling
van een ware leider van het Hollywood-leger.

De man transformeerde in Karel de Grote.
De vrijmetselaars, esoterici, theosofen, vrijdenkers,
avatars, zens en vele andere spiritus-zoekers praten verheven
over "transcendente meditatie" in de absolute overtuiging dat dit het hoogste
goed is wat de mens bij leven kan bereiken. Men is dan wat men noemt
zelfgerealiseerd en/of verlicht.

U zal moeten toegeven dat dit wel wat verhevener voelt dan ordinaire transformatie,
maar in feite is het wel precies hetzelfde. Wauw! Sommigen beweren zelfs dat
het -als men weet- de eenvoudigste zaak ter wereld is. Men dient gewoon
de knop om te draaien.Wat is deze gedaanteverwisseling?
Hoe werkt het en is het werkelijk het hoogste goed
wat men bij leven kan bereiken?

Persoonlijk meen ik dat het de hoogste vorm van zelfverloochening
is en niet ongevaarlijk ook. Ik heb meerdere van deze verlichte transformanten
mogen ontmoeten en kwam slechts tot de conclusie dat ze een dubbele
persoonlijkheid waren geworden. In de psychiatrie noemt men dat
schizofreen. Zo lang men deze verheven gasten in hun waarde
liet gedroegen ze zich in alles als de verhevenheid zelve.
Ook hun taalgebruik paste bij hun status.

Maar zodra ze werkelijk in het nauw gedreven waren toonden
ze hun ware aard en was er weinig meer over van hun zelfbeeld.

Hoe werkt zo'n uiterlijke transformatie.
Als iemand voor zijn ogen een gruwelijke moord ziet gebeuren,
transformeert hij op slag. Hij wordt constant achtervolgd door dat beeld
[een denkbeeld] en ziet het beeld in vele situaties terug. Hij wordt er door
beheerd en gaat ernaar leven. Als iemand gebrainwashed wordt tot het
nobele beroep dokter of rechter en dit ook nog eens bevestigt door
allerhande titelaturen voor zijn naam te plakken, wordt hij ook
die transformatie zelve. Zo denkt de dokter in termen van
ziekte en zo denkt de jurist in termen van recht en
onrecht volgens het ons opgelegde wetboek.

Het zijn onze denkbeelden die ons laten beleven wie we zijn. Om met
Krishnamurti te spreken is onze denkcomputer gevuld met denkbeelden
waarmee we onze hersenen vullen. De beelden zijn spanningsvelden
van goed of kwaad en kan men het beste vergelijken met beelden
die we via elektrische spanningen kunnen maken om de
buitenwereld voor ons zichtbaar te maken : de TV.
Het is niet voor niets dat dit medium hét medium
bij uitstek is om ons allerlei beelden te laten inbeelden.

Worden die beelden vaak herhaald dan ontstaat -net als in een
computer- een link met de al eerder opgeslagen beelden en dan
spreekt men van een conditionele reflex. Dit is niets meer dan een
conditionering en/of een transformatie. Men wordt de gedachte van
het medium zonder dat men het beseft, want het zijn eigendomme
beelden geworden.Naarmate het beeld vaker wordt herhaald
wordt het ervaren als een zekerheid en zo'n zekerheid
bevestigen we door te zeggen "het zeker te weten.".

Zo kan men zich alles inbeelden of door anderen ingebeeld krijgen :
zelfs ziekte en zelfs de noodzaak van een oorlog. Het heet zo typerend
inbeelding en is dus een pure imaginatie. Het zijn die 'zeker weten
denkbeelden', die we vervolgens ventileren als zijnde de waarheid
en die vermeende imaginaire zekerheid doet iedere twijfelaar
zwichten. Zo kunnen mensen met deze eigendomme
zekerheden, in volle overgave van eigen imago
macht uitoefenen over... men noemt het "onderdanen".

Is dat niet werkelijk eigen dom?
Zo kan men mensen transformeren tot superagressieve moordlustige
vredessoldaten en zo leidt de reclame op rookwaar tot veel meer
ziekte dan zonder deze geestdodende reclame.

Op die grondvesten -dieptepsychologie- zijn wij totaal gemodelleerd
en gerobottiseerd tot ware onderdanen van de systeemdictatuur en hebben
er zelf geen weet van. We hebben er geen weet van want het zijn immers
onze eigen denkbeelden!

Ware het dat men die denkcomputer eenvoudig weer kan wissen
met die conditioneringen of geconditioneerde reflexen dan zou een
en ander nog als een tijdelijke dwaling kunnen worden aangeduid.

Ervaring heeft geleerd dat alleen een soort computer-crash deze
denkbeelden kan vernietigen. Zoals de taal zegt : "nood breekt wet"
(m.a.w. : nood breekt deze persoonlijke wetmatigheid) en/of "oorlog klaart
de lucht". Ten tweede bleken deze conditioneringen ook nog eens overerfbaar
en bleken te leiden tot een lichamelijk en geestelijke onevenwichtigheid,
die op zijn beurt de oorzaak bleek van ziekte.

Al ons doen en laten wordt totaal beheerd door deze inbeeldingen.
Zo gaan we oordelen over anderen en alles wat wij al lezende als goed
of slecht beoordelen wordt door deze beelden bepaald. Worden er beelden
aangedragen, die ons vreemd zijn dan lezen we er overheen alsof ze er niet
staan.Tenslotte vullen we met al deze imaginaire zekerheden de nog vrij
schone jeugdige kinderhersenen. Het is deze vicieuze cirkel,
die culturen volgens een vast stramien doen komen en gaan.

Ik laat aan U of de zo hoogverheven transcendente meditatie een weldaad
voor U kan zijn of niet. Wat eigenheid nog is weet ik niet meer in deze imaginaire
wereld. Ikzelf houdt het bij de Oude Oosterse nalatenschap dat het denken
een tijdelijke dwaalweg is en Bijbels beschreven als zijnde de val
in onbehagen en/of de zondeval.Siegfried Bok

Bron: Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland