Het begrip nulpunt energie

Ma 21 November 2005 18:50 | Innercircle | 8390 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Het begrip nulpunt energie

Een vrij onbekend maar toch wel interessant begrip binnen de wereld van de fysica. Wat is nou Nulpuntenergie? Alweer levert NML u een samenvatting van de belangrijkste begrippen over dit onderwerp.

Dit is:

  • Nulpunt energie
  • Tachyon energie
  • energetisch continuüm

Nulpunt energie

Nulpunt energie staat voor de oerbron van energie, een allesomvattend energieveld dat mens en materie(in één woord “ALLES”) met elkaar verbindt.

Allemaal heel leuk…maar wat is er nou zo speciaal aan?

Wel, laten we even dieper ingaan op het stuk “nulpunt”. “Nulpunt” slaat op de oorspong van alle energie; de bron; de dimensie NUL waar alle andere dimensies uit voorkomen.

Alle frequenties, dimensies en materie komt voort uit deze bron. Het is als het ware de blauwdruk van alles…

 Er wordt gezegd dat dit misschien de ontbrekende schakel kan zijn voor het begrip van het “universum”.

Nu blijkt het zelfs mogelijk te zijn om contact te maken met deze bron. Onderzoek heeft aangetoond dat ons geheugen resoneert met dit veld als we iets zouden herinneren. Ons geheugen moet dus niet vergeleken worden met een harde schijf van een PC waar je op schrijft en ophaalt wat je wilt, maar het werkt dus als een ontvanger en verwerker van informatie. Die geheugen informatie ontvangt hij dusdanig van het nulpunt energie veld.

Ook wordt  verondersteld dat helderzienden en waarzeggers de mogelijkheid hebben om op een bepaalde manier contact te maken (resoneren) met deze bron. Alsook bij extreme virtuositeit(Mozart bijvoorbeeld) wordt al eens gespeculeerd dat men ook met deze bron kan communiceren. 

Zelfs in de overleveringen van de beschavingen van Atlantis kunnen we ook technieken terugvinden die gebruik maken van deze bron(gebruik bij medische zorg, meditatie, etc…zie boek Atlantis van Shirley Andrews)

Tachyon energie

Tachyon energie is dan de eerste energetische structuur die zich voordoet vanuit de vormeloze structuur van nulpunt energie. Het draagt alle energietrillingen van het universum. Het enige waarin tachyonenergie verschilt van nulpunt energie is dat Tachyon energie een structuur heeft…

Energetisch continuüm

Het energetisch continuüm is de ononderbroken stroom van energie die van onbegrensde nulpuntenergie (de bron) condenseert tot tachyonenergie. De deeltjes in het tachyonenveld zijn nog steeds sneller dan het licht, maar ze hebben vorm. Via het energetisch continuüm worden alle vormen in de wereld waarin wij leven gecreëerd. Het energetisch continuüm reikt van oneindig uitdijende vormloosheid tot de verdichting van de begrensde vorm. Elke levensvorm heeft zijn eigen, individuele energetisch continuüm en is verbonden met het energetisch continuüm van alle andere levensvormen. Zo ontstaat één groot energetisch continuüm: alles is één.

--

Zo, dit is ongeveer wat je moet weten.

De reden voor deze aandacht is omwille van het feit dat er op vele websites(oa. India Daily) gespeculeerd wordt dat het wel eens bewust verborgen technologie kan zijn. Stel je maar eens voor…een onuitputtelijke energiebron die de aarde laat zoals ze is(of beter…zoals ze geweest was in haar pure onaangetaste vorm) en ons al de energie kan verschaffen die we nodig zullen hebben. Dit heeft tot gevolg dat de olie-industrie en alle vormen van onze huidige energieproducenten waarschijnlijk hun imperium gedag kunnen zeggen.

Momenteel bevindt nulpunt energie zich in het vakje van “theorieën” en “virtuele energieën”. We hopen dat hierover in de nabije toekomst duidelijkheid wordt geschept want als dit een “echte” energie betreft en men leert hoe om te gaan met deze bron is dit ongetwijfeld “de” ontdekking die de planeet nodig heeft. Reden dus om hier even aandacht aan te schenken…

Dries Van Gijsel

Bron: NML