Milieudefensie en het geweld

Wo 27 Juni 2007 17:45 | louise | 3546 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Enigszins spraakmakend was een artikel van de hand van Koen Vink dat verscheen in het maandblad van Milieudefensie. Daarin stelt de schrijver dat 'de andersglobaliseringsbeweging zich verre van geweld moet houden'. Daarbij richt hij zijn pijlen vooral op het bolsjewistische partijtje IS. Dat is merkwaardig, aangezien bekend is dat die IS nooit erg betrokken is bij acties, laat staan gewelddadige. Het blijkt dan ook dat Koen Vink in zijn artikel een aantal zaken tegelijk aan wil kaarten, die hij niet alleen flink door elkaar gooit, maar waar ook een hoop meer over te zeggen valt dan Vink doet.
Het geweld waar Vink de IS van wil betichten, blijkt hoofdzakelijk te slaan op hun stelselmatige allianties met islamitische fundamentalisten. Dat punt is ook terecht. Hoewel de internationale krachtsverhoudingen een stuk ingewikkelder zijn dan Vink wil doen geloven en je een beweging als Hezbollah niet eenvoudig weg kunt parkeren als 'terroristische organisatie'. Maar de IS ziet - waarschijnlijk in een poging om onder migranten leden te werven - onder de meest gruwelijke religieuze groepen en bewegingen partners en bevrijders. Dit punt is door David op de Eurodusnie-website uiteengerafeld. Er zijn overigens nog wel meer redenen om te overwegen de IS in quarantaine te zetten, maar daar gaat het nu even niet om.(2)

Het heeft allemaal echter helemaal niets te maken met mogelijke gewelddadige aspiraties binnen de 'andersglobaliseringsbeweging', een punt dat Vink ook graag wil maken. Hij roept op om 'schoon schip te maken' binnen de 'andersglobaliseringsbeweging' die 'de facto knokploegen zou gedogen in de flank van vreedzame protesten'. Aanleiding voor Vinks stuk waren de acties tegen de G8 en het feit dat het startschot daarvan op 2 juni in Rostock op rellen uitliep. Net als sommige andere woordvoerders van gematigde NGO's, probeert Vink winst te slaan uit deze gebeurtenis door met de wolven mee te huilen en eindelijk eens die nare actievoerders die structurele kritiek op het kapitalistische systeem hebben en verder gaan dan af en toe wat handtekeningen afleveren, uit de gelederen te drijven.

Maar Vink zou raar staan te kijken als dat echt zou gebeuren (en die splitsing wordt natuurlijk door dit soort grappen wel steeds reëler) en hij weer alleen zou komen te staan met zijn professionele ngo-campagnemedewerkers en zonder 'grassroot'. Een voorname reden dat organisaties als Novib, de FNV of Milieudefensie aan coalities met radicalere activisten zoals binnen die sociale forums mee zijn gaan doen, is namelijk dat ze daar weer een achterban konden vinden (en aan de subsidiegevers presenteren). Omgaan met de daar aanvankelijk aangetroffen diversiteit blijkt voor dergelijke hiërarchische en regeringsgezinde organisaties echter nogal moeilijk. Ze proberen daarom de diversiteit de nek om te draaien en het proces te overheersen. Dat ze daarmee de kip die de gouden eieren legde, weer de nek omdraaien hebben ze óf niet door, óf het kan ze niet schelen... ........

Lees verder:Globalinfo

Bron: Globalinfo