Vrede is niet alleen een woord, het is een daad!

donderdag 15 maart 2007 08:57 | lil-eddy | 2411 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Hoe vaak is er niet over vrede gesproken? Hoe vaak worden "vredesmissies" gestuurd naar landen waar corrupte overheden, vaak daar neergezet door weer andere overheden die daar baat bij hebben, de macht hebben en het inheemse volk verkrachten, vermoorden en uitbuiten. Kinderen worden te werk gesteld vanaf zeer jonge leeftijden en hebben geen leven, raken getraumatiseerd en zien het leed in de ogen van hun ouders omdat ze er gewoonweg niks aan kunnen veranderen, onmacht, ongeloof, de cyclus lijkt niet doorbroken te kunnen worden.

Hoe anders gaat dat in Westerse landen, daar is het leven nog mooi, daar is alles voorhanden. Volop eten, educatie, medicatie, vertier voor jong en oud. Hoe groot kunnen de verschillen zijn in een wereld die ogenschijnlijk steeds sneller gaat, afstanden worden kleiner, communicatie in een oogwenk, maar toch de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk.

Zijn wij gewoonweg niet in staat om deze problemen met elkaar op te lossen of mogen deze problemen niet opgelost worden. Hoe moeilijk is dat nou? Aan geld is geen gebrek, vervoer in overvloed, voedsel kan ook geen probleem zijn want hier wordt nog dagelijks van alles doorgedraaid op de grote veilingen zoals overal ter wereld. Waar zit dan nou het probleem? Willen wij niet betalen voor de arme mensen van deze wereld, neen, iedereen wil graag een steentje bijdragen.

Het probleem zit bij onze overheden! Onze overheden hebben blijkbaar geen baat bij een welvarend Afrika, Zuid-Amerika, India. Oorlogen waar wij eigenlijk geen deel van uit zouden moeten maken, gebaseerd op leugens en manipulatie door diezelfde overheden worden rechtstreeks gefinancierd uit onze belastingcenten, miljarden euro's gaan hierin om, de burger wordt niet gevraagd of het akkoord is dat onze centen hiervoor gebruikt worden. Neen, de goede doelen, die moeten wij los van onze belastingen zelf opbrengen, geeft dit alleen al niet aan hoe krom de verhoudingen liggen? Maar goed, zolang wij dit toelaten, dit gedirigeerde onrecht van de heersende superklasse, zolang zal het niet veranderen. Waar is de ambitie om de straat op te gaan, om onze machthebbers, die bewezen frauderen met onze centen, die hun buik nooit vol krijgen, die steeds weer nieuwe manieren bedenken om ons meer te laten betalen en zichzelf hiermee verrijken i.p.v. echt iets constructiefs te doen met ONS geld, voor eens en altijd duidelijk te maken dat wij dit niet meer pikken! Die ambitie is er schijnbaar niet bij het overgrote deel van de bevolking, het gaat ons toch goed en die lui in die arme landen, die maken zelf steeds oorlog, natuurlijk maar stel je dan meteen de vraag wie deze mensen steunt in die oorlogen en je komt weer terug op de groep die ik bedoel, onze overheden.

Zoals reeds eerder op deze site vermeldt kan de herintroductie van hennep veel problemen helpen oplossen, niet tijdelijk maar structureel. Hennep is een grondstof voor vele producten zoals, kleding, schoeisel, plastics, brandstof, verf, vernis, papier, hout, voedsel, medicijnen en noem maar op. Meestal zijn de producten gemaakt met hennep niet alleen vele malen sterker maar ook nog eens biologisch afbreekbaar. Denk hier eens goed over na, wat zou dit kunnen betekenen voor de wereld? Geen afval meer van de petrochemische industrie, geen bomenkap meer in onze oerwouden, geen vervuiling door verbranding, niet alleen een schone wereld maar ook een welvarende wereld voor iedereen zou het resultaat zijn.

Dit alles is algemeen bekend bij al onze overheden en toch wordt er niet voor deze optie gekozen, er zijn geen alternatieven dan doorgaan op dezelfde voet als de afgelopen eeuwen. Waarom? Alleen omdat een selecte groep superrijken al deze industrieën onder hun hoede hebben! Zij bepalen wie en wanneer sterft, zij bepalen welk product legaal of illegaal is, zij bepalen alles, zij bepalen dat commercie de aarde degradeert tot de rotte appel in ons universum.

De wereld is een plek om te koesteren, wij hebben deze planeet in bruikleen, normaal ga je met zaken die je leent extra voorzichtig om om de zaak vervolgens ongeschonden als niet beter te retourneren. Waarom er geen vrede is mag langzaam duidelijk worden, er mag geen vrede zijn. Aan vrede wordt geen geld verdiend, vrede kost geld. Oorlog verkoopt, angst, paniek, ziekte, dat verkoopt en zo is onze maatschappij dan ook opgebouwd, uit deze factoren. Er is maar op 1 manier vrede mogelijk en dat is als alle mensen de krachten verenigen en de overheden niet vragen maar opdragen om hun taak serieus te nemen, los van winsten van bedrijven, los van alles wat ons in deze ellende gestort heeft. Gewoon gaan doen! Oplossingen zijn er zoals de hierboven aangedragen optie. Nu nog de wil en die wil is onze wil en niet die van de overheid. Mocht je nu de komende dagen weer eens beelden zien van arme landen of met mensen in gesprek komen over deze schrijnende, steeds maar weer terugkerende situaties, denk dan even net iets dieper na en trek je conclusies, wij moeten het doen want niemand anders doet het voor ons. Doe het voor jezelf, doe het voor je kinderen, doe het voor de kinderen van je kinderen, doe het voor de dieren, doe het voor de planten, het maakt niet uit voor wie je het doet maar doe het!

Wij hebben maar 1 aarde waar wij allemaal onderdeel van zijn, laten wij dat koesteren opdat wij straks trots aan onze kinderen kunnen vertellen hoe mooi de aarde nu is en hoe slecht ze er aan toe was toen niet de mensen maar overheden deze mooie planeet bestuurden.

Bron: niburu.nl
Externe link: http://www.niburu.nl

 Quote

De politiek heeft geen toekomst; de politiek heeft alleen bestaan vanwege de neurose waarin de mensheid leeft. Als die neurose eenmaal verdwenen is, verdwijnt ook de politiek.
Bhagwan Sri Rajneesh