Ga toch fietsen...

Zo 11 Februari 2007 22:30 | Frank | 3824 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Het gebrabbel over het klimaat moet nu maar eens afgelopen zijn. Dit is niet iets wat Al Gore heeft bedacht, hij heeft het alleen wéér op de agenda gezet. De club van Rome is al eens in 1968 bij elkaar gekomen in Rome (vandaar de naam) om over het milieu te praten. De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport Grenzen aan de groei dat in 1972 werd uitgebracht. Hierin werd voor het eerst een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. Het rapport gaf een prognose van het grondstof- en voedselverbruik in de wereld voor de komende jaren. Daarin werd een beeld geschilderd van in een aantal decennia oprakende grondstofvoorraden. Hoewel de prognoses op vrijwel geen enkel punt zijn uitgekomen heeft het rapport er wel voor gezorgd dat het milieu wereldwijd op de politieke agenda is komen te staan. Overigens waren dergelijke berichten niet nieuw: ook Thomas Malthus (1766 – 1834) had iets soortgelijks al gemeld in “Essays on the principles of population” uit 1798 namelijk het Malthusiaans plafond.

De impact van het rapport, grenzen aan de groei, werd versterkt door de oliecrisis die in 1973 door de islamitische landen werd veroorzaakt na de overwinning van Israël in de Jom Kippoeroorlog als vergeldingsmaatregel tegen de overwegend pro-Israëlische Westerse wereld. . Velen zagen - hoewel het rapport niet over zo'n korte termijn gerept had - het doemscenario al in vervulling gaan, vooral in Nederland dat te maken kreeg met een olieboycot. Premier Den Uyl deed er nog een schepje bovenop door op televisie te verklaren dat de wereld nooit meer hetzelfde zou worden. Na afloop van de oliecrisis volgde een zekere ontnuchtering waarin de Club van Rome meer en meer mikpunt van kritiek werd.

climate worldmap
De wereld in 2050 als alles gewoon doorgaat zoals het nu is.

Een geheim rapport, achtergehouden door de VS defensietop, dat The Observer in handen kreeg, waarschuwt ervoor dat grote Europese steden zullen verdrinken in de stijgende zeespiegel terwijl Engeland nabij 2020 terechtkomt in een 'Siberisch' klimaat. (Aangezien ondergetekende een beetje zijn vertouwen kwijt is in de intelligentie diensten van Amerika na 9/11, denk ik dat dit is waarschijnlijk het script geweest van Al Gore zijn film,' inconvenient truth ') Atoomoorlogen, megadroogtes, hongersnood en omvattende opstanden zullen overal ter wereld uitbreken. Het document voorspelt dat plotselinge klimaatverandering de planeet op de rand van anarchie kan brengen als landen een nucleaire dreiging ontwikkelen om zich te verdedigen en om hun slinkende voedsel-, water- en energievoorraden veilig te stellen. De wereldwijde bedreiging van de stabiliteit overschaduwt verre die van terreur, zeggen experts die de inhoud kennen. "Ontwrichting en conflict zullen kenmerkende levenservaringen worden" concludeert de Pentagon analyse. "Opnieuw zal oorlogsvoering het menselijk leven beheersen."

De bevindingen zullen wel vernederende bewijzen zijn voor de Bush regering, die bij herhaling heeft ontkent dat klimaatverandering zelfs maar bestaat. Experts zijn van mening dat de conclusies, schokkende kost zijn voor een President die heeft volgehouden dat nationale veiligheid de prioriteit is. Het rapport is gemaakt in opdracht van de invloedrijke Pentagon verdedigingsadviseur Andrew Marshall, die in de afgelopen drie decennia veel heeft bijgedragen aan de militaire inzichten in de Verenigde Staten. Hij was de man achter de recente doortastende herziening gericht op de hervorming van het militair apparaat onder Minister van Defensie Donald Rumsfeld.

Klimaatverandering "zou verheven moeten worden van een wetenschappelijk debat tot een VS veiligheids aangelegenheid", zeggen de schrijvers, CIA-consulent en voormalig hoofd planning bij de Royal Dutch/Shell Group Peter Schwartz en Doug Randall van Global Business Network in Californie. Shell vind overigens biobrandstof een 'moreel ongepaste' oplossing, zo melde persbureau Reuters. Shell werkt aan alternatieve biobrandstof, omdat de biobrandstoffen van het moment wordt gemaakt van voedselgewassen. Dat kan eigenlijk niet, zei Holthusen tijdens een seminar in Singapore. “Als je ziet dat in Afrika nog steeds landen zijn waar een voedseltekort is en mensen dood gaan, terwijl wij omdat we rijker zijn van voedsel brandstof maken.” Ja en omdat het natuurlijk ten koste gaat van de omzet van de Koninklijke Shell. Verder heeft hij hier wel een punt

Een bedreigend scenario van catastrofale klimaatverandering is "geloofwaardig als uitdaging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten om terstond in overweging te nemen" is hun conclusie. Al volgend jaar zullen wijd verspreide overstromingen door stijging van de zeespiegel leiden tot vergaande ontreddering voor miljoenen. Jeremy Symons, een voormalige bestrijder van misstanden bij het Environmental Protection Agency [EPA] zei dat het vier maanden lang geheim houden van dit rapport opnieuw bewees dat het Witte Huis probeerde de dreiging van klimaatverandering te begraven. Ervaren klimatologen geloven echter dat hun uitspraken de katalysator kunnen zijn die Bush ertoe zal dwingen klimaatverandering te accepteren als een onuitwisbare realiteit. Zij hopen ook dat die overtuiging de Verenigde Staten ertoe zal brengen zich aan te sluiten bij internationale verdragen tot vermindering van klimaatschade, bijvoorbeeld het Kyoto-protocol. In de campagne de Verenigde Staten ertoe te bewegen het probleem serieus te nemen, bracht een groep gerenommeerde wetenschappers uit Groot-Brittanie recentelijk een bezoek aan het Witte Huis om daar aan hun bezorgdheid over de mondiale temperatuursstijging uiting te geven. Bronnen hebben The Observer verteld dat Amerikaanse officials uitzonderlijk gepikeerd bleken toen uit de klachten bleek dat het Amerikaanse standpunt in toenemende mate geen voeling heeft met de werkelijkheid.

Een voerde zelfs aan dat het Witte Huis zich schriftelijk had beklaagd over uitlatingen toegeschreven aan Professor Sir David King, Tony Blair's top wetenschappelijk adviseur, nadat deze de positie van de President in deze kwestie brandmerkte als onverdedigbaar. Onder de wetenschappers aan de White House besprekingen deelnamen was Professor John Schellnhuber, voormalig hoofd milieuadviseur van de Duitse regering, nu hoofd van Groot-Brittannië's leidende groep van klimaatwetenschappers aan het Tyndall Centre for Climate Change Research. Hij zei dat de interne angsten van het Pentagon de doorslag zouden moeten geven om Bush te overtuigen klimaatverandering te accepteren. Sir John Houghton, voormalig chief executive van het Meteorological Office - en de eerste gerenommeerde persoonlijkheid die de dreiging van klimaatverandering vergeleek met die van terrorisme - zei: "Als de Pentagon zo'n boodschap de wereld instuurt dan is het rapport inderdaad een belangrijk document." Bob Watson, topwetenschapper bij de Wereldbank en ex-voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change voegde daaraan toe dat de schrikbarende waarschuwingen van het Pentagon niet langer kunnen worden genegeerd. "Kan Bush het Pentagon passeren? Het wordt heel moeilijk om dit document weg te blazen. Het is enorm pijnlijk. Per slot van rekening is de nationale verdediging zijn hoogstge prioriteit. Het Pentagon is geen half-zachte, liberale groepering; over het geheel genomen is ze conservatief. Als klimaatverandering een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en de economie, dan moet hij handelen. Er zijn twee groepen waar Bush geneigd is naar te luisteren, de olie-lobby en het Pentagon", aldus Watson.
"Er is een President die zegt dat mondiale temperatuurstijging vals alarm is, en aan de overkant van de Potomac rivier zit het Pentagon dat zich voorbereidt op klimaatoorlogen. Er is reden voor angst als Bush in deze kwestie zijn eigen regering negeert" zei Rob Gueterbock van Greenpeace.


En Amerika geeft niet echt het goede voorbeeld volgens deze statistieken

Marshall,(82), is een Pentagon legende, die aan het hoofd staat van een geheime denktank toegewijd aan het afwegen van risico's voor de nationale veiligheid, genaamd Office of Net Assessment. Betiteld met 'Yoda" door Pentagon insiders die zijn reusachtige ervaring respecteren, wordt hij gezien als degene die aan het Ministerie van Defensie de stoot gaf voor ballistische raketverdediging. Symons, die het EPA verliet uit protest tegen politieke inmenging, zei dat het verzwijgen van het rapport opnieuw aantoont dat het Witte Huis het bewijs van klimaatverandering begraaft."Het is overduidelijk waarom deze regering moet stoppen aangaande dit onderwerp de kop in het zand te steken." Symons zei dat nauwe banden van de Bush regering met de machtige energie- en oliebedrijven de sleutel was om te begrijpen waarom klimaatverandering in het Oval Office zo sceptisch bejegend wordt. "Deze regering negeert de bewijzen teneinde een handvol grote energie- en olieondernemingen gunstig te stemmen," besloot hij.

Wij hebben al eerder de nauwe verbindingen kunnen vaststellen tussen de familie Rockefeller, diens Standard Oil (later Esso, nog later Exxon) en Chase Manhattan/National City Bank - en de IG-Farben en Deutsche Bank. Deze financieren de Council of Foreign Relations (CFR). Ik neem Exxon even als voorbeeld, omdat dit bedrijf actief een netwerk financiert dat het publiek misleid. Aldus Shuldman tegenover de New Scientist. Shulman en zijn co-auteur schatten dat er ongeveer 61 miljoen dollar is uitgegeven om desinformatie in de wereld te brengen tussen 1998 en 2005. Ook kreeg Bush politieke contibuties ter waarde van $935.000 genoeg om George W Bush zijn campagne draaiende te houden (van brandstof te voorzien).

Ik begon dit artikel met een halt toe te roepen aan het gebrabbel en nu heb ik alweer een pagina vol geschreven met punten waarop het helemaal mis loopt in de wereld. Kom nou eens met een oplossing Frank!... Ja dat is niet zo makkelijk natuurlijk, anders zou er toch allang iemand een 'commercieel verantwoorde' manier van het tegengaan van het broeikas effect hebben ontwikkeld, toch? Of zou het hele probleem misschien liggen bij het kapitalisme? Geld kan je ten slotte nooit genoeg hebben en brengt een hoop GREED met zich mee. Over welke vragen zou men in het maatschappelijke discours moeten nadenken? Sinds de kritische jaren '70 lijkt dit een onzinnige vraag omdat toen over alle vanzelf-sprekendheden werd nagedacht en men ook nog oplossingen bedacht. Het gezag werd getart in de universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen en mede- zeggenschap werd in alle instituties en bedrijven een zwaar bevochten recht. Wat is daarvan over gebleven? Welke burger is nu nog maatschappelijk aktief?


Trailer van An Inconvenient Truth

Ghandi zei al eens: "Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed."

Dit was een artikel in het kader van: GA TOCH FIETSEN!

Hier kan je kijken hoeveel jij aan uitstoot produceerd

Bronnen:

 • Wikipedia
 • RTLZ
 • Stichting visie
Bron: Zie artikel

Reacties

  toch nog hoop

  Zo 11 Februari 2007 23:26 | louise |

  Ik fiets maar ook dat is niet de oplossing ook al is er ongetwijfeld enige rechtvaardiging voor de gedachte dat het beter is om de auto te laten staan. Het is goed dat je de pagina hebt vol geschreven, want ook dat is een bijdrage naar bewustwording. En dan vraag je je af hoe het zover heeft kunnen komen hoe is het mogelijk dat een bewust wezen als de mens zo kortzichtig is ?Welke tekortkoming leidt ertoe dat wij onze eigen planeet verwoesten? Dat de hebzucht van bedrijven zegeviert over de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en alle toekomstige generaties? Ik ben misschien een hopeloze dromer, maar ik blijf geloven dat, al is het vijf voor twaalf, de bewuste mens zal ontwaken.


  Wat ik als gewone burger kan doen is proberen mindere diepe voetstappen achter te laten en dus.....toch maar de fiets!