vrijdag 2 februari 2007 22:33 | louise | 7936 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Verbondenheid met alles en goddelijkheid in alles klinkt pantheïstisch en zelfs clichématig. Toch zijn beide diepgaande inzichten van de oosterse filosofie en van de kwantumfysica. De diepgaande waarheid ervan wordt zo gemakkelijk versluierd door het universele karakter ervan. Het lijkt enerzijds bijna op het intrappen van een open deur: hoe zou er niets kunnen zijn dat twee dingen van elkaar scheidt? Als ze werkelijk door een leegte van elkaar zijn gescheiden, hoe kunnen ze dan met elkaar communiceren?Als er letterlijk niets is dat ze scheidt, moeten ze logischerwijs met elkaar ve

zondag 28 januari 2007 10:22 | louise | 9856 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De bekendste van alle tijd paradoxen is die waarbij de tijdreiziger teruggaat naar het verleden om een van zijn voorouders te vermorden. Het klassieke voorbeeld is de fameuze grootvader-paradox van René Barjavel in: Le Voyageur Imprudent Zelf neem ik een ander voorbeeld; niet zijn grootvader, maar zijn moeder! Als de tijdreiziger teruggaat in de tijd om zijn moeder te vermorden ontstaat er een tegenspraak want: Als zijn moeder dood is voordat zij de tijdreiziger gebaart heeft, kan laatstgenoemde nooit hebben bestaan. Maar in dit geval kan hij ook de moord niet hebben gepleegd.Dus als

zaterdag 27 januari 2007 13:44 | louise | 2611 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Voortbouwend op mijn vorig artikel, zal ik trachten om het vraagstuk van het mogelijk voortbestaan van het menselijke bewustzijn na het overlijden van het lichaam te onderzoeken. Zo'n verkenning leidt tot nieuwe inzichten, die opmerkelijk genoeg, aansluiten aan de inzichten van het boeddhisme en andere oosterse religies. De holografische communicatie tussen ons bewustzijn met onze hersenen en het A-veld draagt nieuwe antwoorden op een paar vragen waarover de mens al zo lang mee worstelt: In hoeverre id de mogelijkheid dat onze geest en ons bewustzijn niet bij ons overlijden blijven bestaa

zaterdag 27 januari 2007 10:36 | louise | 2918 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De coherentie tussen lichaam en buitenwereld heeft haar equivalent in de coherentie tussen bewustzijn en de rest van de wereld. Ook al ontvangen we informaties via onze zintuigen;ogen,oren, enzovoort voortdurende indrukken over de stand van zaken buiten ons, toch is de coherentie tussen binnen-buiten niet beperkt tot de externe waarneming door midden van zintuigelijke organen. Er zijn aanwijzigingen dat er, als het bewustzijn goed functioneert, spontaan coherentie met het bewustzijn van anderen ontstaat, buiten communicatie via de fysieke zintuigen om. Een reeks experimenten van de italiaanse

vrijdag 26 januari 2007 10:24 | louise | 5131 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Bewustzijn is, zo denken we, verbonden met de menselijke hersenen, maar hoe wijdverbreid is het in het universum? Een zekere vorm van bewustzijn zou aanwezig kunnen zijn in alle dingen in de natuur; er zijn geen bewijzen dat het beperkt is tot onze hersenen. Het is duidelijk dat ook dieren bewustzijn bezitten en zelfs lagere levensvormen zoals; vissen en insecten en planten en bacteriën. We zouden in alle objectiviteit kunnen stellen dat bewustzijn in de kosmos van even fundamenteel belang is als energie. Zoals energie zich bundelt tot steeds complexere configuraties, zijn er met deze con

donderdag 25 januari 2007 11:40 | louise | 2087 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

There are two very different views on the concept of time that we apply in our daily life. The first view we call “clock time” or “astronomical time” which is that time that is part of the fundamental structure of the universe, a dimension in which events occur in sequence. This is the realist view (Newton) in which time itself is something that can be measured. Newton believed time and space form a container for events, which is as real as the objects it contains The second view we call “psychological time”, in which time, rather than being an objective thi

donderdag 18 januari 2007 14:01 | louise | 1821 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Twee vrienden liepen door de woestijn. Tijdens hun reis kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de andere in zijn gezicht. De geslagen man had pijn, maar schreef zonder iets te zeggen in het zand: "Vandaag sloeg mijn beste vriend me in mijn gezicht." Uiteindelijk kwamen de mannen aan bij een oase en ze besloten een bad te nemen in dichtbij gelegen meer. De geslagen man raakte verstrikt in de waterplanten, maar zijn vriend redde hem. Nadat hij was hersteld, schreef de geslagen man op een steen: "Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven." De man die zijn vriend sloeg en hem

dinsdag 16 januari 2007 22:17 | louise | 3378 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Na lange overpeinzingen ben ik tot de slotsom gekomen dat in de grond van de zaak is wetenschap niets anders dan een poging om de wereld en de mens in die wereld, te doorgronden. Het is ontstaan uit de behoefte om te weten en kennen. Het is een speurtocht naar betekenis, evenals ook het geval is bij religie, kunst, filosofie, en spiritualiteit. Het verschil ertussen bestaat niet uit de doelstelling dus, of uit het uiteindelijke doel maar uit de gevolgde methode om dat doel te bereiken. De wetenschap bedient zich van het rationeel analytisch denken en het experiment. Spiritualiteit combineert r

vrijdag 12 januari 2007 23:06 | louise | 5064 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

I have been inspired by Paulo Coelho’s book “The Zahir”, to use the acomodador as title for this article. The Zahir is something or somebody that when we come into contact with it takes possession of our thoughts and becomes to main focus of our life, which can be regarded either as “holiness” or “insanity”. What can stop us to reach our goal in life, our Zahir? The protagonist of this book looks at his life through various lenses and identifies the roadblocks on his journey to reach his “Zahir”. Amongst these lenses are the Mexican concept

donderdag 11 januari 2007 18:59 | louise | 5324 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De kwantummechanica valt onder een indeterministisch noemer te plaatsen. Een van de vormen waarin het indeterminisme van de kwantummechanica zich uitdrukt is de dualiteit van golf en deeltje. De bekendste manier waarop deze dualiteit kan worden weergegeven is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg een van de eerste pioniers van de kwantumfysica. Die luidt in formuletaal: Dx Dp /2 Hierin is de Dx de nauwkeurigheid waarmee de plaats van een deeltje bepaald is, een Dp de nauwkeurigheid waarmee de impuls van hetzelfde deeltje bepaald is. Het egt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze