Saturday 27 January 2007 13:44 | louise | 2160 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Voortbouwend op mijn vorig artikel, zal ik trachten om het vraagstuk van het mogelijk voortbestaan van het menselijke bewustzijn na het overlijden van het lichaam te onderzoeken. Zo'n verkenning leidt tot nieuwe inzichten, die opmerkelijk genoeg, aansluiten aan de inzichten van het boeddhisme en andere oosterse religies. De holografische communicatie tussen ons bewustzijn met onze hersenen en het A-veld draagt nieuwe antwoorden op een paar vragen waarover de mens al zo lang mee worstelt: In hoeverre id de mogelijkheid dat onze geest en ons bewustzijn niet bij ons overlijden blijven bestaa

Saturday 27 January 2007 10:36 | louise | 2393 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De coherentie tussen lichaam en buitenwereld heeft haar equivalent in de coherentie tussen bewustzijn en de rest van de wereld. Ook al ontvangen we informaties via onze zintuigen;ogen,oren, enzovoort voortdurende indrukken over de stand van zaken buiten ons, toch is de coherentie tussen binnen-buiten niet beperkt tot de externe waarneming door midden van zintuigelijke organen. Er zijn aanwijzigingen dat er, als het bewustzijn goed functioneert, spontaan coherentie met het bewustzijn van anderen ontstaat, buiten communicatie via de fysieke zintuigen om. Een reeks experimenten van de italiaanse

Friday 26 January 2007 10:24 | louise | 4675 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Bewustzijn is, zo denken we, verbonden met de menselijke hersenen, maar hoe wijdverbreid is het in het universum? Een zekere vorm van bewustzijn zou aanwezig kunnen zijn in alle dingen in de natuur; er zijn geen bewijzen dat het beperkt is tot onze hersenen. Het is duidelijk dat ook dieren bewustzijn bezitten en zelfs lagere levensvormen zoals; vissen en insecten en planten en bacteriën. We zouden in alle objectiviteit kunnen stellen dat bewustzijn in de kosmos van even fundamenteel belang is als energie. Zoals energie zich bundelt tot steeds complexere configuraties, zijn er met deze con

Thursday 25 January 2007 11:40 | louise | 1603 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

There are two very different views on the concept of time that we apply in our daily life. The first view we call “clock time” or “astronomical time” which is that time that is part of the fundamental structure of the universe, a dimension in which events occur in sequence. This is the realist view (Newton) in which time itself is something that can be measured. Newton believed time and space form a container for events, which is as real as the objects it contains The second view we call “psychological time”, in which time, rather than being an objective thi

Thursday 18 January 2007 14:01 | louise | 1434 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Twee vrienden liepen door de woestijn. Tijdens hun reis kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de andere in zijn gezicht. De geslagen man had pijn, maar schreef zonder iets te zeggen in het zand: "Vandaag sloeg mijn beste vriend me in mijn gezicht." Uiteindelijk kwamen de mannen aan bij een oase en ze besloten een bad te nemen in dichtbij gelegen meer. De geslagen man raakte verstrikt in de waterplanten, maar zijn vriend redde hem. Nadat hij was hersteld, schreef de geslagen man op een steen: "Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven." De man die zijn vriend sloeg en hem

Tuesday 16 January 2007 22:17 | louise | 2853 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Na lange overpeinzingen ben ik tot de slotsom gekomen dat in de grond van de zaak is wetenschap niets anders dan een poging om de wereld en de mens in die wereld, te doorgronden. Het is ontstaan uit de behoefte om te weten en kennen. Het is een speurtocht naar betekenis, evenals ook het geval is bij religie, kunst, filosofie, en spiritualiteit. Het verschil ertussen bestaat niet uit de doelstelling dus, of uit het uiteindelijke doel maar uit de gevolgde methode om dat doel te bereiken. De wetenschap bedient zich van het rationeel analytisch denken en het experiment. Spiritualiteit combineert r

Friday 12 January 2007 23:06 | louise | 4308 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

I have been inspired by Paulo Coelho’s book “The Zahir”, to use the acomodador as title for this article. The Zahir is something or somebody that when we come into contact with it takes possession of our thoughts and becomes to main focus of our life, which can be regarded either as “holiness” or “insanity”. What can stop us to reach our goal in life, our Zahir? The protagonist of this book looks at his life through various lenses and identifies the roadblocks on his journey to reach his “Zahir”. Amongst these lenses are the Mexican concept

Thursday 11 January 2007 18:59 | louise | 4731 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De kwantummechanica valt onder een indeterministisch noemer te plaatsen. Een van de vormen waarin het indeterminisme van de kwantummechanica zich uitdrukt is de dualiteit van golf en deeltje. De bekendste manier waarop deze dualiteit kan worden weergegeven is de onzekerheidsrelatie van Heisenberg een van de eerste pioniers van de kwantumfysica. Die luidt in formuletaal: Dx Dp /2 Hierin is de Dx de nauwkeurigheid waarmee de plaats van een deeltje bepaald is, een Dp de nauwkeurigheid waarmee de impuls van hetzelfde deeltje bepaald is. Het egt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze

Sunday 21 January 2007 11:30 | louise | 3354 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De kloof wetenschapfilosofie en filosofie raakt ons vandaag de dag nog steeds doordat de filosofie wetenschappers, erg weinig van geestelijke zaken willen weten. De filosoof Descartes verbreedde de kloof tussen wetenschap en de geest. Zodoende viel de bijl. EEn en dezelfde medaile(de werkelijkheid) werd in twee gespleten. Mijn artikel begint met de principes van de wetenschapfilosofie om tot de geest te komen als bewijs dat wetenschap en geest niet alleen naast elkaar kunnen maar dat ze elkaar juist aanvullen. Door het werk van Einstein weten we intussen dat de begrippen ruimte en tij

Sunday 7 January 2007 14:21 | louise | 2742 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

In dit artikel zal ik proberen wat kennis te delen over wat ik binnen mijn beperkingen van de heb begrepen. Wat weten we momenteel over de oorsprong van het universum waarin we leven en bewustzijn van het universum? Of de oorsprong en toekomst van het leven en bewustzijn in dit universum? De nieuwe fysica, biologie en psycologie heeft het meerendeel van onze traditionele concepten inzake de aard van de wereld onver geworpen. Er wordt in de pioneersgebieden van deze takken van wetenschap nieuwe kennis opgedaan: zelfs op existentiele vragen zijn zinnige antwoorden mogelijk. De kwantummechanica i