donderdag 12 april 2007 14:34 | louise | 4878 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

  Op de avond van 5 december 1955 spreekt Martin Luther King voor het eerst een massameeting toe. Een massabijeenkomst in Montgomery gehouden vanwege een busboycot. Er werd een comité Ter Verbetering van Montgomery opgericht. Het was zijn eerste actie voor de burgerrechtenbeweging. King werd tot aanvoerder gekozen. Het was niet makkelijk voor de jonge dominee (26 jaar) om in twintig minuten zijn belangrijkste toespraak te schrijven. Zijn speech wordt een openbaring en door de kracht en bezieling van zijn woorden en zijn natuurlijke charisma, wist King iedereen voor zich te winnen.

zondag 25 maart 2007 00:03 | louise | 3030 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De kwantummechanica is een theorie uit de natuurkunde die de wetten onderzoekt die het gedrag van zeer kleine deeltjes bepalen. De natuurkunde is een exacte wetenschap die in de eerste plaats gebaseerd is op waarnemingen of metingen. Natuurkundigen bestuderen het gedrag en de interactie van materie (massa/straling of elementaire deeltjes) in de ruimte en tijd. Alle moderne natuurkunde is gebaseerd op de kwantummechanica en andere kwantumtheorieën. De kwantummechanica stelt dat materie voor 0,0001 % uit vaste stof bestaat en voor 99,9999 % uit ruimte. In deze ruimte vinden wij de oorsprong

woensdag 7 maart 2007 22:56 | louise | 2478 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Gazing at the stars in the clear night sky, and feeling that there is something greater than us, which gives a meaning to our little life down here. Being afraid to die, and hoping that our selves may somehow survive death. Grieving for our loved ones who are not with us anymore, and hoping to meet them again, somewhere else. Such feelings and hopes have been part of us since the dawn of time. Perhaps, as it has been suggested, our minds are hard-wired for religion: “Just as the mind has the capacity for analytical thought, abstract mathematical reasoning, and invention of highly sophist

maandag 26 februari 2007 00:15 | louise | 2392 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In our private life and at work we are so often confronted with paradoxes that we just accept to live with them. Already the distinction between life and work is a paradox. In this  Newsletter want to help you in solving two paradoxes that are not mutually exclusive. If we don’t solve these, apparent, paradoxes it will be difficult to progress in life as an individual and to progress as a corporation in an environments by which it is respected. Some Paradox Thoughts 1. You will never fully understand what you know until you explore what you don’t 2. You can’t grow if the

zaterdag 24 februari 2007 11:25 | San | 2246 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Daar het artikel van onze reporter Luise dermate mijn interesse opwekte en ik niet zomaar met een oneliner of stukje 'geblog' kon antwoorden, plaats ik hier gewoon een aanvullend artikel op dat van haar. Ben gisteren in m'n pen gekropen om in feite van het collectief ego terug te keren naar de basis: het ego an sich. Ik wou in feite opsnorren wat ons ego nu in feite betekent voor ons als individu. Met persoonlijk gedobber meerde ik dan blijkbaar goed aan bij de gedachtengang van Luise over het collectief ego. Ik ben ik en jij bent jij", repliceert men vaak als we met de '

maandag 19 februari 2007 23:23 | Truthseeker | 16407 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Onze ogen zijn daadwerkelijk de spiegels van onze ziel, zo menen Zweedse wetenschappers.Patronen in de iris van het oog kunnen indicaties geven of iemand bijvoorbeeld warm of betrouwbaar is, of neurotisch of impulsief. Die conclusie trekken Zweedse wetenschappers van de universiteit van Örebro na bestudering van 428 paar ogen.KaraktertrekkenKan de iris van het menselijk oog als een biomedisch kenmerk dienen voor het bepalen van iemand persoonlijkheid? Volgens psycholoog Mats Larsson zijn er wel degelijk conclusies te trekken over de karaktertrekken van personen aan de hand van patronen in

zondag 18 februari 2007 15:17 | louise | 3310 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Groepswezen versum individu. Telkens heb ik met verbazing moeten constateren dat waar meer mensen zich verenigen een groepswezen of groepziel ontstaat waarin het individu vaak word bewogen door een impuls die in het collectieve op dezelfde manier werkt. Met andere woorden, je ziet  kuddediergedrag optreden. Zelf binnen de nieuwe spirituele groepen, sluipt het kuddediergedrag in. Als je me niet gelooft, raad ik je aan eens naar een new age bijeenkomst te gaan en zelf te ervaren. De aldaar aanwezigen voelen zich alleen gelukkig in de directe nabijheid van de spreker, waardoor al voor aanvan

woensdag 14 februari 2007 00:32 | louise | 4323 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

We zouden twijfel als een serieuze onderneming moeten beschouwen. En niet om zo tenslotte weer uit te komen bij de bekende oude waarheden...we zouden juist moeten twijfelen, dat twijfel een voortdurende scheppende kracht wordt die ons bezielt met de diepste essentie van het leven.De wereld is die universele waarheden, trouwens meer dan zat. Zelfs de waarheid tout court, hoe zuiver en eenvoudig dit woord ook mag klinken, doet me niets meer. We moeten een weg vinden om te ontsnappen aan de macht van welke waarheid dan ook. Dit is de enige echte overwinning. Zichtbare overwinningen door logische

zaterdag 10 februari 2007 10:57 | louise | 5649 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Met dit artikel wil ik aanknopen bij de dingen die in mijn artikel Tijdparadox: ''Het verleden veranderen'' gezegd zijn; enerzijds om het gedachte-experiment dat sinds jaar en dag deel uitmaakt van het wetenschappelijke proces te verdiepen en anderzijds omdat gedachten-experiment altijd baanbrekend werk hebben verricht. Het feit dat reizen door de tijd op dit moment onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk lijkt, betekend nog niet dat we de eventuele gevolgen ervan moeten negeren.Er zou een dag kunnen komen dat we een gemakkelijke manier ontdekken om een tijdmachine te maken. Een deel va

vrijdag 2 februari 2007 22:33 | louise | 7915 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Verbondenheid met alles en goddelijkheid in alles klinkt pantheïstisch en zelfs clichématig. Toch zijn beide diepgaande inzichten van de oosterse filosofie en van de kwantumfysica. De diepgaande waarheid ervan wordt zo gemakkelijk versluierd door het universele karakter ervan. Het lijkt enerzijds bijna op het intrappen van een open deur: hoe zou er niets kunnen zijn dat twee dingen van elkaar scheidt? Als ze werkelijk door een leegte van elkaar zijn gescheiden, hoe kunnen ze dan met elkaar communiceren?Als er letterlijk niets is dat ze scheidt, moeten ze logischerwijs met elkaar ve