Ma 8 September 2008 13:54 | Corse | 3689 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  De essentie en de zin van het leven:     We hebben geleerd hoe het leven ontstaat, maar niet hoe te leven. Homosapiens wat niet meer betekent als: de denkende mens of de verstandige mens, het verschil tussen mens en dier is zijn denken en het overwinnen van zijn extreme instincten en driften, dit kan enkel door de ontwikkeling van de neocortex, het bewust leren omspringen en beheersen van instincten en driften is de ideale weg. Het bewustzijn verruimen, dit om de essentie van het leven te benaderen en daardoor een zinvoller en meer tevredenen leven te kunnen genieten.&nb

Do 30 Oktober 2008 03:10 | Frank | 3855 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Features Bill Maher, Noam Chomsky, George W. Bush, Mark Crispin Miller and many others. A humorous examination of stupidity in contemporary American culture, covering: the effects of television and mass media on the American intellect; the "dumbing down" of American culture; the popularity of Steve-O and Jackass; role of religion in willful stupidity; the identifaction of many Americans with George W. Bush; the evolution of such concepts as "idiot" and "moron." WAARSCHUWING: deze documentaire kan als opleiding gezien worden... ;) Helaas video is verwi

Di 25 December 2007 18:16 | louise | 4634 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Hoe is de weg die voor ons ligt? Ieder van ons zou zich deze vraag moeten stellen en nagaan wat dat voor ons betekend, als individuen en als sociale wezens. In de donkerste periode van het jaar zijn begrippen zoals licht en duisternis heel actueel en spreken tot ieders verbeelding. De toekomst van de mens en wereld is nog in duister gehuld en als zodanig verbonden met angst en onzekerheid. Mijn bronnen voor deze boodschap voor 2008 zijn geworden de uitspraken van de Dalai Lama en wat hij tegen ons zegt: ''Door onze onbevreesde gedachten, onze houding en onze vrij handelingen, door het bezit

...
Zo 23 December 2007 16:07 | Angelique | 3868 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

A definition of blessing.                                                                                               &nbsp

...
Zo 19 Augustus 2007 15:55 | louise | 6398 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Alles vloeit en vervloeit, alles wordt en verwordt; onafgebroken en zonder einde gaat de eeuwige stroom van de verschijnselen voort. Elke voorstelling van stilstand en rust is bedrieglijk. Niets in de dingen is blijvend. Temidden van het eeuwig-vervloeiende zijn staan wij als mensen, die zich baden in een rivier en telkens ander water langs zich heen zien stromen; maar ook wij zijn niet blijvend, doch vervloeien met de dingen rondom ons. Heraclitus Herakleitos introduceerde panta rhei om aan te geven dat in de natuur alles in verandering is. We kunnen niet tweemaal in dezelfde rivier stapp

...
Do 14 Juni 2007 15:25 | louise | 3223 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Animisme is de opvatting dat alles in de schepping in een bepaalde zin levend is. Deze vorm van natuurgodsdienst komt duidelijk tot uitdrukking bij de Finse epos Kalevala en het Sjamanisme maar wordt niet alleen uit de wetenschap verbannen maar ligt buiten het algemene geloofsstelsel van onze cultuur. Sjamanisme is absoluut geen religie, maar leert ons wel het religieuze aspect van de natuur te eerbiedigen. Het maakt ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheden op aarde. Het leert ons onze eigen kracht, die van de natuur en die van andere dimensies te herkennen, respecteren en ons ermee te v

...
Zo 10 Juni 2007 18:58 | louise | 5559 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Zelfkennis is het moeilijkst wat er is. Het betreft zoweel de vraag ''wie ik ben'' maar ook ''hoe ik leef'' met andere woorden; ik kan mijn essentie niet los zien van mijn existentie en vice versa. Zelfkennis zo opgevat, impliceert en stellingname ten opzichte van het eigen ''zijn'' en eigen ''doen en laten'' los van de interpretaties die anderen daaraan geven. Het betekend ook het vrij worden van conditioneringen van buitenaf maar ook van je eigen ego.Het ego is een waanidee over jezelf, een hersenspinsel. Het is zelfgemaakte opvatting van jezelf die niet overeenstemt met de werkelijk

Za 26 Mei 2007 23:27 | louise | 4373 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

  Such fullnes in that quarter overflows And falls into the basin of the mind That man is stricken deaf and dumb and blind, For intellect no longer knows Is form the Ought, or Knower from the Known That is to say, ascends to Heaven; Uit: Adialogue of Self and Soul Het conventionele denken wordt gekenmerkt door allerlei soorten dualiteiten: het zelf en de anderen, juist en verkeerd, goed en kwaad, voorkeur en afkeer, geboorte en dood, enzovoort. Deze conceptuele onderscheidingen zijn onvermijdelijk omdat het een eigenschap van het denken is dat deze de eenheid in delen verdeeld. De vr

Za 19 Mei 2007 13:54 | louise | 3722 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

In dit artikel (DEEL 3 van het Gilgamesj epos) ) wil ik het verhaal van Gilgamesj vanuit een nieuw gezichtspunt benaderen. Wat betekend voor ons nu het verhaal van een mens die tot de oude culturen behoort? Op de eerste plaats: Inzicht krijgen over welke zin de mensheid heeft gegeven aan de archaishe, mythologische personages en tevens aan natuurlijke processen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt zoals de ‘sterfelijkheid’. Aan de hand van Antroposofische-filosofische inzichten maar ook gegevens uit de geschiedenis, zal ik proberen om het verband duidelijk te maken tusse

...