zondag 23 december 2007 16:07 | Angelique | 3837 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

A definition of blessing.                                                                                               &nbsp

zondag 19 augustus 2007 15:55 | louise | 6368 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Alles vloeit en vervloeit, alles wordt en verwordt; onafgebroken en zonder einde gaat de eeuwige stroom van de verschijnselen voort. Elke voorstelling van stilstand en rust is bedrieglijk. Niets in de dingen is blijvend. Temidden van het eeuwig-vervloeiende zijn staan wij als mensen, die zich baden in een rivier en telkens ander water langs zich heen zien stromen; maar ook wij zijn niet blijvend, doch vervloeien met de dingen rondom ons. Heraclitus Herakleitos introduceerde panta rhei om aan te geven dat in de natuur alles in verandering is. We kunnen niet tweemaal in dezelfde rivier stapp

dinsdag 14 augustus 2007 01:06 | Frank | 4099 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De Filosofie van de Vrijheid

donderdag 14 juni 2007 15:25 | louise | 3183 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Animisme is de opvatting dat alles in de schepping in een bepaalde zin levend is. Deze vorm van natuurgodsdienst komt duidelijk tot uitdrukking bij de Finse epos Kalevala en het Sjamanisme maar wordt niet alleen uit de wetenschap verbannen maar ligt buiten het algemene geloofsstelsel van onze cultuur. Sjamanisme is absoluut geen religie, maar leert ons wel het religieuze aspect van de natuur te eerbiedigen. Het maakt ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheden op aarde. Het leert ons onze eigen kracht, die van de natuur en die van andere dimensies te herkennen, respecteren en ons ermee te v

zondag 10 juni 2007 18:58 | louise | 5474 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Zelfkennis is het moeilijkst wat er is. Het betreft zoweel de vraag ''wie ik ben'' maar ook ''hoe ik leef'' met andere woorden; ik kan mijn essentie niet los zien van mijn existentie en vice versa. Zelfkennis zo opgevat, impliceert en stellingname ten opzichte van het eigen ''zijn'' en eigen ''doen en laten'' los van de interpretaties die anderen daaraan geven. Het betekend ook het vrij worden van conditioneringen van buitenaf maar ook van je eigen ego.Het ego is een waanidee over jezelf, een hersenspinsel. Het is zelfgemaakte opvatting van jezelf die niet overeenstemt met de werkelijk

zaterdag 26 mei 2007 23:27 | louise | 4338 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

  Such fullnes in that quarter overflows And falls into the basin of the mind That man is stricken deaf and dumb and blind, For intellect no longer knows Is form the Ought, or Knower from the Known That is to say, ascends to Heaven; Uit: Adialogue of Self and Soul Het conventionele denken wordt gekenmerkt door allerlei soorten dualiteiten: het zelf en de anderen, juist en verkeerd, goed en kwaad, voorkeur en afkeer, geboorte en dood, enzovoort. Deze conceptuele onderscheidingen zijn onvermijdelijk omdat het een eigenschap van het denken is dat deze de eenheid in delen verdeeld. De vr

zaterdag 19 mei 2007 13:54 | louise | 3684 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

In dit artikel (DEEL 3 van het Gilgamesj epos) ) wil ik het verhaal van Gilgamesj vanuit een nieuw gezichtspunt benaderen. Wat betekend voor ons nu het verhaal van een mens die tot de oude culturen behoort? Op de eerste plaats: Inzicht krijgen over welke zin de mensheid heeft gegeven aan de archaishe, mythologische personages en tevens aan natuurlijke processen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt zoals de ‘sterfelijkheid’. Aan de hand van Antroposofische-filosofische inzichten maar ook gegevens uit de geschiedenis, zal ik proberen om het verband duidelijk te maken tusse

maandag 14 mei 2007 17:10 | louise | 4508 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Hij die alles gezien heeft De naam Gilgamesh betekent: “Hij die alles gezien heeft” of “Hij die de Diepte zag.   We zullen je belonen met vergiffenis Of straffen met medelijden Zeg ons niet wat je hebt gezien We zullen zeggen: Hij daalde af, dieper en dieper Hij steeg, hoger en hoger, Hij ging, verder en verder Hij stond stil op de helling Toen kwam hij bij ons terug Maar hij heeft niets gezien! Chaalan Charif Voor het begrijpen van de inhoud van dit raadselachtige gedicht is het nodig iets te zeggen over de oude mysteriën van Hybernia. Het zal daarbij

donderdag 10 mei 2007 21:00 | louise | 7138 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

  Het Gilgamesj epos wil de toehoorders meenemen op een reis waarbij het bewustzijn wordt verruimd tot de wereld van de sterren, tot de wereld voorbij de grenzen van geboorte en dood, een reis die een beeld geeft van de historische tocht van het zich almaar veranderende bewustzijn van de mens.” De reis begint in het oude Chaldea, het land van Gilgamesj en Eabani (Enkidoe). In die tijd was het bewustzijn van de mens nog zo dat de geestelijke wereld doorklonk in de waarnemingen van de zintuiglijke wereld. Ook hadden de mensen overdag nog herinneringen aan geestelijke belevenissen tij

vrijdag 4 mei 2007 10:05 | louise | 3030 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

''Met ons wetenschappelijk talent hebben we van de wereld een geheel gemaakt. Nu moeten we er met onze morele en spirituele gaven een gemeenschap van maken'' Martin Luther King (A testament of hope) Waarom zijn utopieen toch zo aantrekkelijk?. Neem als voorbeeld Plato en zijn ideale samenleving (Politeia').De ideale staat wordt door Plato in allerlei aspecten beschreven, waarbij gelijkwaardigheid van man en vrouw evenals de communistische grondslag (zowel in materieel als seksueel opzicht) opvallende kenmerken zijn. Ondanks het beperkte praktische succes van Plato's utopie, zouden nog vele ''i

 Quote

Free of our self-imposed ideas of who we are, we roam the universe without restraint - we are light, life, joy and peace; we have always been so.
Sir Isaac Newton