De coherentie tussen lichaam en buitenwereld

Za 27 Januari 2007 10:36 | louise | 2923 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De coherentie tussen lichaam en buitenwereld heeft haar equivalent in de coherentie tussen bewustzijn en de rest van de wereld. Ook al ontvangen we informaties via onze zintuigen;ogen,oren, enzovoort voortdurende indrukken over de stand van zaken buiten ons, toch is de coherentie tussen binnen-buiten niet beperkt tot de externe waarneming door midden van zintuigelijke organen. Er zijn aanwijzigingen dat er, als het bewustzijn goed functioneert, spontaan coherentie met het bewustzijn van anderen ontstaat, buiten communicatie via de fysieke zintuigen om. Een reeks experimenten van de italiaanse medicus en herzensonderzoeker Nitamo Montecucco wijs tuit dat de elektrische aktiviteit in het voorste deel van de linker en rechter hersenhemisfeer wordt gesyncroniseerd als iemand via meditatie in een veranderde bewustzijnstoestand komt.
Bijzonder is dat de elektro-encefalograafische patronen van de linker en rechter hersenhemisfeer van een hele groep mensen met elkaar gesynchroniseerd kunnen zijn.
Bij herhaalde proeven met 12 meditanten bereikten deze proefpersonen een synchronisatie van 50 tot 70 procent van hun EEG-golven, terwijl ze in volmaakte stilte in een staat van diepe rust verkeerden, met gesloten ogwn en zonder contact met elkaar.


Op basis van deze resultaten heeft Dr Montecucco de hersencoherentie verdeeld in vier graden. De laagste graad is de ''staat van disgregatie'' een toestaand zonder coherentie. In die toestand is het wakkerbewustzijn niet aanwezig, zoals kenmerkend is voor ernstige degeneratie, hersendood of diep coma. De tweede graad is de ''staat van fragmentatie'' deze wordt gekenmerkt door enige coherentie maar van gering niveau. Deze toestaand is kenmerkend voor depressies, ziekte of psychische crises. De derde graad is de ''staat van integratie'' met een hoog niveau van coherentie. Deze is gecorreleerd met een verhoogd bewustzijn, geintegreerd weten en ervaren en fysiek en geestelijke welzijn. De vierde coherentiegraad is de ''staat van eenheid'' hierbij worden de EEG patronen van de hersenen gekenmerkt door harmonische verhoudingen en zijn de voorste lobben van beide hemisferen volledig gsynchroniseerd en functioneren ze als een geheel. Volgens Montecuccois deze toestand van hersenen en bewustzijn de basis waarop zich grote sprongen in de evolutie van de mens kunnen voodoen, zowel in het cognitieve als in het sociale en spirituele domein.


Er zijn steeds meer indicaties dat , als de hersenen coherent functioneren het bewustzijn niet beperkt blijft tot signalen verbonden aan onze fysieke zintuigen.
Dit is moeilijk te accepteren voor wetenschappelijke rationele mensen die een sceptische houding aannemen tegenover buitenzintuigelijke waarnemingen maar niet voor vele traditionele culturen of traditioneel levende stammen die in hun dagelijkse leven vormen van buitenzintuigelijke waarneming ervaren.
Sjamanen en medicijnmannen zijn in staat de bewustzijntoestand te induceren warin spontane overdracht van informatie mogelijk is.
Het gaat zelfs zover dat ; niet alleen de Sjamanen maar hele stammen kunnen de bewustzijntoestand bereiken warin zij met elkaar incontact blijven, zelf als ze zich ver van hun dorp bevinden.


Zulke nieuwe fundamentele inzichten zullen ons wereldbeeld veranderen. Met de begrippen en ontwikkelingen van de kwantummechanica zal de wetenschap tot een vierdimensionale ruimtetijd van het atomaire stelsel of het golfsysteem ontwikkelen. De holografische communicatie tussen ons bewustzijn en de immense databank van het A-veld draagt nieuwe antwoorden aan op wezenlijke vragen die nadere verkenning verdienen........wordt vervolgd.

Bron: luisa