zaterdag 4 maart 2006 13:18 | Bastiaan | 1839 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zaterdag 4 maart Weinig woorden gebruiken is natuurlijk. Een heftige wind kan geen hele morgen duren; stromende regen geen ganse dag. Lao Tzu (Tao Te Ching) We moesten het voornamelijk van de woorden hebben. Zo waren we. Zo 'n vriendschap was het 'Het is ook heel belangrijk als je samen kunt zwijgen', zeiden we ernstig tegen elkaar. Het was een bezweringsformule voor de momenten dat onze urenlange gesprekken een moment stilvielen. Met stilte konden we niet omgaan - en met deze woorden gaven we er tenminste betekenins aan. We geloofden ze niet, maar ze klonken goed 'Het is ook heel belangrijk a

vrijdag 3 maart 2006 13:17 | Bastiaan | 1683 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Vrijdag 3 maart Waar welvaart heerst zonder soberheid, daar heerst geweld Krishnamurti Je kunt ook vasten om jezelf van iets te reinigen. Dat gaat wellicht minder diep dan vasten uit liefde voor God of uit solidariteit met de naaste, maar is ondertussen nog lastig genoeg. Er zijn zoveel dingen die er in de loop van een jaar insluipen Te veel drinken,. Teveel snoepen. Televisie kijken tijdens het eten. Allemaal prettige, maar ook wel gerg gemakkelijke pleziertjes. Je geniet er misschien ook niet echt meer van: het is een gewoonte geworden De vastentijd is ook in deze gevallen een goede gelegenh

donderdag 2 maart 2006 13:16 | Bastiaan | 1988 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Donderdag 2 maart Gebed en vasten geven ons een zuiver hart Moeder Theresa De veertigdagentijd - de vastenperiode tussen Carnaval en het hoogfeest van Pasen - wordt door veel katholieken minder bewust beleefd dan vroeger. Daar staat tegenover dat het vasten in de protestants-christelijke kerken - en ook buiten de kerk- steeds vaker ingang vind. Vasten kun je doen op verschillende manieren - en om verschillende redenen. Inkeer is heel balangrijk. Door je voedsel te onzeggen, maak je ruimte voor de liefde van God Je kunt ook vasten uit solidariteit met de mensen voor wie het niet eten van brood

woensdag 1 maart 2006 13:15 | Bastiaan | 1504 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Woensdag 1 maart Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God'. Jezus (Mattheus 4: 4b) Dat het Joodse volk soms honger leed tijdens de veertig jaar dat het in de woestijn verbleef, had een reden, staat te lezen in het bijbelboek Deuteronomium (8:3). God 'liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt.' Als je het minimale eet, stel je je maar ope

dinsdag 28 februari 2006 13:14 | Bastiaan | 1303 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Dinsdag 28 februari Het is essentieeel dat alles wat verschijnt, hoe afschrikwekkend ook, met zekerheid wordt herkend als afspiegeling van de eigen geest (De Bardo Thodol over de mogelijkheid om uit de cyclus van wedergeboorte te breken) De definitie van dood in het Westen is anders dan die in Tibet De mens die, naar westerse begrippen, dood is, is nog steeds aanspreekbaar. Hij verkeert in een overgansfase (bardo) die maximaal 49 dagen duurt. Vanuit de toestand kan hij wedergeboren worden in een nieuw leven, maar hij kan ook uit de reïncarnatiecyclus ontsnappen. Of dit lukt, hangt af van

vrijdag 3 maart 2006 17:52 | Innercircle | 2212 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De mystiek van het leven moeten wij niet willen verklaren, maar willen ervaren. Het leven heeft echt zin, het biedt mogelijkheden tot onderzoeken van dualiteit, het weten en begrijpen en afstemmen, om de eenheid in onszelf te kunnen zien. Het doel van een leven op Aarde heeft zin, door de ervaringen die het leven zelf biedt. De schoonheid zien in alles is een ware kwaliteit, is ons afstemmen op de EENHEID waaruit alles is voortgekomen. De Aarde gaat terug naar haar eigen kracht. Bij iedere geboorte nemen wij opnieuw ervaringen mee; die wij in andere levens hebben opgedaan. EGO vormt onze perso

dinsdag 28 februari 2006 00:37 | Bastiaan | 1437 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Dinsdag 28 februari Het is essentieeel dat alles wat verschijnt, hoe afschrikwekkend ook, met zekerheid wordt herkend als afspiegeling van de eigen geest (De Bardo Thodol over de mogelijkheid om uit de cyclus van wedergeboorte te breken) De definitie van dood in het Westen is anders dan die in Tibet De mens die, naar westerse begrippen, dood is, is nog steeds aanspreekbaar. Hij verkeert in een overgansfase (bardo) die maximaal 49 dagen duurt. Vanuit de toestand kan hij wedergeboren worden in een nieuw leven, maar hij kan ook uit de reïncarnatiecyclus ontsnappen. Of dit lukt, hangt af van

maandag 27 februari 2006 01:02 | Bastiaan | 1851 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Maandag 27 februari Kind van nobele geboorte, op deze tweesprong is uw geest ledig, zonder enige gedachten of substantie (De Bardo Thodol over de mogelijkheid om uit de cyclus vanwedergeboorte te breken) Een van de populairste oosterse geshriften in het Westen is al sinds lange tijd de Bardo Thodol, beter bekend onder de onjuiste titel Het Tibetaanse dodenboek. Bardo Thodol betekent letterlijk : 'bevrijd door luisterein de tussenstaten'. Tot deze tussenstaten (bardo's) horen overgangsfasen tussen sterven en wedergeboren worden. Het is in de 49 dagen dat deze fasen maximaal duren mogelijk om ui

zondag 26 februari 2006 01:01 | Bastiaan | 1352 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zondag 26 februari We trekken de wijde wereld in op zoek naar onze dromen en idealen. Vaak maken we iets wat binnen handbereik is toegankelijk Paulo Coelho (De alchemist, 1994) Van het citaat van vandaag is de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho het het levende bewijs. Hij zocht de zin van zijn bestaan in drugs, in de zwrte magie, in het boeddhisme en kwam tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela uiteindelijk uit bij de katholicisme - hetzelfde geloof dat hij in zijn jeugd had leren haten 'Ik zag de kracht van gebeden, van de verhalen, van de gebeden en de mis en accepteerde het

zaterdag 25 februari 2006 01:00 | Bastiaan | 1169 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zaterdag 25 februari Wees trouw aan jezelf (modern gebod) De twintig geboden die het Britse publiek koos in plaats van de tien waarmee Mozes ooit van de berg kwam, wijken niet alleen af door hun positieve toon God komt er vrijwel niet in voor Wel veel mens De twintig nieuwe geboden zijn mooie, praktische adviezen over hoe je prettig kune leven, met respect voor je omgeving en zinder je medemensen kwaad te doen Maar geboden zijn het niet, zegt de Schotse hoogleraar moraaltheologie Goden Graham in het Nederlands Dagblad: 'Strikt genoemen kun je geen geboden hebben zonder dat er iemand is die ze