Friday 24 February 2006 00:58 | Bastiaan | 1197 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Vrijdag 24 februari Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. (Modern gebod) Na de landelijke IQ-test en de verkiezing van de grootstevaderlander was het tijd voor iets nieuws Het Britse tv-station Channel 4 organiseerde vorig jaar een internetverkiezing voor een moderne versie van de oudtestamentische Tien Geboden. Veertigduizend mensen deden mee en kozen er zelfs twintig Een deel van de oorsprongkelijk geboden ging overboord. 'Niet doodslaan'mocht blijven, net als 'Geen overspel plegen' en 'Niet stelen' . Enkele andere kun je met een beetje goede wil lezen als een eigentijd

Thursday 23 February 2006 00:56 | Bastiaan | 1833 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Donderdag 23 februari Leg jezelf een gezonde dicipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf Max Ehrmann (Desiderata) Sympatiek zijn uitspraken waarin een balans is verwoord. Wees dit, maar wees daarbij ook dat. Doe zus, maar vergeet vervolgens niet om zo. In zulke uitspraken wordt zichtbaar dat er weliswaar verschillende extreme mogelijkheden zijn, maar dat het wijs is om tussen deze extremen het midden te zoeken. Dat streven naar het juiste midden komen we op diverse plekken tegen. Zo zegt Salomo in het bijbel boek Prediker (7:16): 'Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen ov

Wednesday 22 February 2006 02:35 | Bastiaan | 1220 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Woensdag 22 februari De populariteit van een dier is recht evenredig met het aantal menselijke trekken dat het vertoont. Desmond Morris Dafne Westerhof heeft haar eigen varkensboerderij, 'Het beloofde varkensland.' Zij geeft hier onder meer cursussen 'Communicatie met het varken', waarbij alle deelnemers onder meer de kans krijgen om een varken te masseren. Heel aangenaam en heel heilzaam, schijnt het. Want varkens zijn gevoelige en intelligente beesten, vertelt Westerhof in Het Parool. 'Vaak weet ik van te voren bij wie Aagje of Vrouw Vos gaat liggen. Ik had een groep waarbij éé

Monday 20 February 2006 01:38 | Bastiaan | 1281 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Maandag 20 februari Concentreer je als er geen weg terug is op de beste manier om vooruit te komen Paulo Coelho Vier dagen lang kijken we naar de Vier Edele Waarheden van het boeddhisme. Vandaag de vierde Er is een weg naar de beëindiging van het leiden De weg naar het einde van het lijden, de weg van samsara naar nirvana dus, bestaat uit acht zaken: 'Juist zien, juist denken, juist spreken, juist gedrag, juiste leefwijze, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste concentratie De weg maar nirvana wordt daarom ook wel het Achtvoudige Pad genoemd

Monday 20 February 2006 01:37 | Bastiaan | 1464 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zondag 19 februari Ons leven is slechts wat onze gedachten ervan maken Marcus Aurelius Vier dagen lang kijken we naar de Vier Edele Waarheden van het boeddhisme. Vandaag de derde Het lijden kan beëindigd worden Ons lijden komt voort uit de voortdurende onrealistische voorstellingen die we - bewust en onbewust- van het leven maken. Onze beleving van de werkelijkheid is schijn. Die belevingswijze heet samsara - dat is de onverlichte, de niet ontwaakte staat "Als je de schijn aanziet voor zijn, zit je in samsara', zegt Han de Wit: 'Als je de schijn aanziet voor wat het is, namelijk schi

Sunday 19 February 2006 12:10 | Aurora*b | 3155 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Beschrijving: Net als de website en de lezingen is het doel van deze docu-film het in kaart brengen van het bewustzijn en daarmee de onsterfelijkheid van de mens aan te tonen. Met hopelijk als resultaat dat men de angst voor de dood kan loslaten en de zin van het (huidige) leven gaat ervaren. Staya Erusa is vooral een boodschap, toevallig in de vorm van een film. Een film over het bewustzijn van de mens. Staya Erusa geeft inzicht in ons evolutieproces vanaf het ontstaan van het leven op aarde tot aan het einddoel van 's mens bestaan. Op indrukwekkende wijze worden we in de film vriendschappeli

Sunday 19 February 2006 11:11 | Frank | 2262 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Op Discovery zag ik kortgeleden een griezelig filmpje over een man die om de hoofdrolspeler Karel de Grote te worden diende te transformeren in Karel de Grote. Hij kreeg hiervoor een keiharde training van 6 maanden en werd begeleid door… de Amerikaanse legerleiding.De man veranderde werkelijk en kreeg de uitstraling van een ware leider van het Hollywood-leger. De man transformeerde in Karel de Grote. De vrijmetselaars, esoterici, theosofen, vrijdenkers, avatars, zens en vele andere spiritus-zoekers praten verheven over "transcendente meditatie" in de absolute over

Saturday 18 February 2006 23:52 | Bastiaan | 1156 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zaterdag 18 februari Wie vele dingen gemakkelijk vindt zal vele moeilijkheden ontmoeten, Daarom vindt de wijze de dingen moeilijk, en ontmoet dus nooit moeilijkheden. Lao Tzu (Tao Te Ching) Vier dagen lang kijken we naar de Vier Edele Waarheden van het boeddhisma. Vandaag de tweede. Lijden heeft een oorzaak. Wij lijden doordat het leven ons teleurstelt. En dat komt weer door de onrealistische verwachtingen en wensen die we over het leven hebben. Bewust en onbewust hebben we allerlei onrealistische ideeën over wat ons gelukkig maakt. Als die ideeën niet gerealiseerd kunnen worden, voe

Friday 17 February 2006 01:02 | Bastiaan | 1617 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Vrijdag 17 april Dat is nou precies hoe ik over het leven denk. Een en al eenzaamheid en ellende en lijden en ongeluk, en het gaat allemaal veel te snel voorbij. Alvy Singer (Woody Allen, Annie Hall, 1977) Vier dagen lang kijken we naar de Vier Edele Waarheden van het boedhisme. Vandaag de eerste. Ons bestaan is vol lijden Eigenlijk vinden we dat lijden niet bij het leven hoort. 'Pas als we echt niet meer onderuit kunnen, zijn we gedwongen een directe relatie met het lijden aan te gaan', schrijft Han de Wit in De Lotus en de roos (1995) Wij willen het bestaan graag leuk vinden. Toch zit aan al

Thursday 16 February 2006 00:24 | Bastiaan | 1297 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Donderdag 16 februari Veel verdriet komt voort uit de vrees gelukkig te zijn. Godfried Bomans De boeddhist wil weten waardoor we lijden Niet waarom we lijden Zijn vraag is: wat is de oorzaak van ons lijden? Het boeddhisme heeft op dit punt vier uitgangspunten geformuleerd, die bekend staan als de Vier Edele Waarheden Ons bestaan is vol lijden Lijden heeft een oorzaak Het lijden kan beëindigd worden Er is geen weg naar de beëindiging van het lijden De komende dagen volgt de uitleg Eén edele waarheid per dag

 Quote

Wij, de mensen, hebben het beheer verloren. Bedrijven, legale ficties die wij zelf twee eeuwen geleden in het leven hebben geroepen, hebben nu meer rechten, vrijheden en macht dan wijzelf.
Uit het boek "cultuurkrakers" van Kalle Lasn