De reis naar binnen

woensdag 29 maart 2006 08:52 | Jeans | 3822 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In eerste indrukken ging het over de verkleuringen die de zuiverheid van het bewustzijn beïnvloeden. Deze verkleuringen zijn ontstaan door ervaringen die je in je leven hebt gehad

Alles wat je hebt aangeleerd en meegemaakt in je leven vormt je persoonlijkheid. Herinneringen, bewust en onbewust gekoppeld aan gevoelens en kennis geven jou het gevoel dat je ‘weet uit ervaring’. Toch is dit een relatief weten.
Het denken te weten.

Deze verkleuringen belemmeren het zuivere zien en horen. Vergelijk het met een glas helder water. Wanneer je hier één enkel druppeltje inkt aan toevoegt, verkleurt het water. Je kan natuurlijk meer water toevoegen en spoelen. Maar de verkleuring blijft toch, misschien nagenoeg onzichtbaar, aanwezig. De enige oplossing is dan ook de inkt verwijderen omdat je anders nooit zuiver water terug krijgt

Dus: je kunt leren, lezen, kijken enz. en allerlei informatie tot je nemen, die je inzicht zullen verhelderen. (Het toevoegen van schoon water.)
Maar de werkelijke weg naar de zuiverheid is de reis naar binnen.

Kijk in jezelf, wat heb je geleerd, wat heb je meegemaakt, wat gebeurde er eigenlijk, wat voelde je, waarom gebeurde het, wat bezielde die ander(en), welke invloeden en verkleuringen hadden plaats in jou en anderen genomen. Welke verkleuringen neem je dan waar?

Door je aandacht naar binnen te richten en stap voor stap je leven terug te bewandelen, in je zelf, zul je gaan herkennen wat er eigenlijk gebeurde.
Kijk alleen met liefde en medeleven, vergeef jezelf en anderen hun fouten omdat jij en zij toen niet beter wisten
Je zult patronen in je leven gaan herkennen, obstakels waar je telkens weer tegen aan loopt. Herhalingen van situaties, maar dan net even anders. Het herkennen van deze patronen leidt tot inzicht. Dit zijn de cirkels in je leven. Je blijft in deze cirkels totdat je de les hebt geleerd. Het zijn de lessen die je nog nodig hebt om je bewustzijn te zuiveren en de waarheid te zien.

Alleen wanneer je je werkelijk bewust wordt van zo’n cirkel, het patroon, de les in je leven, ben je in staat de cirkel te verlaten en zo te stijgen naar de volgende les.

Dieper en dieper zul je gaan. Zorgvuldig en geduldig wandel je terug in je eigen tijd, de reis naar het inzicht in jouw leven.

Telkens wanneer je iets kan inzien en loslaten wordt je bevrijd van verkleuringen die jou beïnvloeden. Net als een pelgrimspad ga je 1 stap terug, kijken in het verleden en 2 stappen vooruit, loslaten en toepassen in het heden en de toekomst.
Je rugzak met ervaringen wordt steeds lichter. Toch heb je al deze ervaringen nodig gehad om te kunnen zijn die je nu bent, om nu te kunnen leren zien.

Het is nu tijd te beginnen met kijken en zo tot inzicht te komen.
De reis naar binnen, zodat je naar buiten kunt kijken.

Jeans