zondag 12 februari 2006 11:58 | Truthseeker | 6793 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

UTRECHT - Een jongen uit Utrecht claimt dat hij lepels kan buigen met zijn gedachten. Hij kan dit met aangereikte willekeurige lepels, die hij met zijn gedachten ombuigt. De 18-jarige jongen, Stan, was op jonge leeftijd gefascineerd door het telekinese-fenomeen. Door zijn sterke geloof in dit fenomeen en zijn vermogen de wereld te zien als een lucide droom heeft hij naar eigen zeggen de gave getraind. De bekende lepelbuiger Uri Geller gebruikt halfingezaagde lepels die hij door kracht van zijn vingers weet te breken. Stan gebruikt volgens getuigen originele ongeprepareerde lepels. "Er zij

maandag 6 februari 2006 22:28 | Bastiaan | 1455 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Maandag 6 februari Een mens kijkt naar daden, maar God weegt bedoelingen Thomas A. Kempis (De navolging van Christus; tweede-boek, 6: 22) Dat de in Kempen geboren Thomas & Kempis (1379 of 1380 - 1471) nooit zalig is verklaard heeft een eenvoudige reden. Toen men zijn skelet in de zeventiende eeuw opgroef, bleek het scheef te liggen. De conclusie was zich in zijn graf omgedraaid. Dat kon niet goed zijn. 'Dat eeuwige verhaal', verzucht Thomas Rudolf van Dijk van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Ja het klopt dat Thomas' overschot scheef las, maar dat kwam omdat hij in een te krap gra

zondag 5 februari 2006 12:26 | Aurora*b | 2273 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Neale Donald Walsch, de auteur van een reeks boeken waarin hij langs telepathische weg 'gesprekken met God' zegt te voeren, heeft in oktober vorig jaar zijn nieuwste boek in Nederlandse vertaling gepresenteerd tijdens een lezing in Deventer. Het heet: 'Wat God Wil'. In het eerste nummer van Imagine, dat eind februari verschijnt, leest u er een uitgebreid verhaal over. Het is een gevaarlijk boek, zegt Walsch zelf. In landen als Iran of Pakistan zou hij onmiddellijk gestenigd worden als hij dit boek daar zou presenteren. Want, zegt God via Walsch: 'Ik praat voortdurend met ieder van jullie. Iede

donderdag 2 februari 2006 08:35 | positief | 2384 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Er is veel gezegd over de komende veranderingen op Aarde die de planeet en de mensheid betreffen. Veranderingen die consequenties hebben voor al het leven en die ieder individu op Aarde voor keuzes plaatsen. De planeet maakt zich op om haar gerechtvaardigde plaats weer in te nemen als de “parel van het zonnestelsel”, tijdens een heel natuurlijke maar wel uiterst belangrijke cyclusovergang die samenvalt met de huidige overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. De Aarde nodigt al het leven op de planeet uit hieraan deel te nemen. Maar anders dan aan de andere natuurri

donderdag 2 februari 2006 01:29 | Innercircle | 4614 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Stress! Het is algemeen bekend dat stress een verwoestende uitwerking kan hebben op onze fysieke en geestelijke toestand. Het familieleven, de werkdruk en sociale verplichtingen voeren ons vaak ver af van onszelf. We worden geleefd, nee, we laten ons leven. Dag in, dag uit… HoogspanningFrequentievervuiling Stress van het werk! Dat is één vorm van spanning. We hebben ook nog eens te maken met een enorme frequentievervuiling, door: draadloze telefoons, stand bye televisies, mobiele telefoons, elektrische apparaten, etc. Zeker de gevoeligen onder ons kunnen daar veel stress v

woensdag 1 februari 2006 11:02 | positief | 3506 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Uit de nieuwsbrief februari 2006. De Zeven Treden naar de Tempel van Licht Eén : VERDRAAGZAAMHEID Verdraagzaamheid is verbonden met de stoffelijke natuur van de mens als schepsel. Erin besloten ligt de onderwerping aan de Wil van de Wonderbaarlijke daarbinnen. aarbinnen is een volmaakte onbezorgdheid ten aanzien van datgene dat in de uitwendige wereld zoal mag plaatsvinden. In de ware verdraagzaamheid ligt een s tandvastige houding besloten ten aanzien van de imaginaire we rkelijkheid, die "voor mij van geen enkel belang" is. Daardoor is de uitwendige mens vrij van alle bande

dinsdag 31 januari 2006 01:27 | Innercircle | 3062 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins en antibiotica in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt. Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van stress, kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, reuma, suikerziekte, stralingsziekten etc. Ziekten die ie

zondag 29 januari 2006 19:54 | Bastiaan | 2881 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Stadia van verlichting Stadia van verdere ontwikkeling en verlichting Level 1 Je ziet je uitdagingen (problemen) op je pad als proeven om je te sterken in je licht te blijven. Je gaat steeds maar door de hogere waarheden te zoeken en blokkades weg te werken, of je nu werkt, vakantie hebt, relatieproblemen, heel gemakkelijk gaat, het heel druk hebt; het is er altijd. Je stemt je steeds af op je Hoger Zelf en je innerlijke raadgever of gids. Je bent dienstbaar. Level 2 Je 7 chakra’s met de 7 auralichamen smelten samen en werken als één geheel voor het Hogere Licht. Ook je 8st

donderdag 26 januari 2006 01:11 | Innercircle | 8617 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De titel van dit artikel klinkt nogal heftig, en misschien is het dat ook wel. Dit artikel is bedoeld om je voordeel mee te doen, en niet om in je angst te schieten. Maar het is informatie die nu naar buiten moet komen, waar we nu iets mee moeten doen. De meesten van jullie hebben al eens gehoord van reptielen op aarde. En dan bedoel ik niet krokodillen, slangen enzovoorts, maar reptielen als denkend ras die van buiten af op aarde gekomen zijn. Het is misschien wel erg veilig en fijn om te denken dat alle denkende wezens mensen zijn en precies op ons lijken, maar de waarheid is verre van dat

donderdag 26 januari 2006 00:04 | Innercircle | 2801 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wel, Januari is eindelijk gearriveerd met al zijn verwachtingen en de energieën zijn helemaal zoals voorspeld, om het voorzichtig uit te drukken. Waar gaat al die opschudding, chaos en depressie over? Waarom voelen wij ons allemaal niet helemaal geweldig nu we aangekomen zijn in de hogere gebieden? Misschien lijkt het wel of je niets doen kan omdat iets wat erg belangrijk voor je is een eeuwigheid lijkt te duren. Of misschien zijn jij of anderen om jou heen voortdurend dingen aan het afzeggen of veranderen, en creëren zo veel instabiliteit. Of misschien valt iets wat je goed voor elk