Di 28 Februari 2006 00:37 | Bastiaan | 1652 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Dinsdag 28 februari Het is essentieeel dat alles wat verschijnt, hoe afschrikwekkend ook, met zekerheid wordt herkend als afspiegeling van de eigen geest (De Bardo Thodol over de mogelijkheid om uit de cyclus van wedergeboorte te breken) De definitie van dood in het Westen is anders dan die in Tibet De mens die, naar westerse begrippen, dood is, is nog steeds aanspreekbaar. Hij verkeert in een overgansfase (bardo) die maximaal 49 dagen duurt. Vanuit de toestand kan hij wedergeboren worden in een nieuw leven, maar hij kan ook uit de reïncarnatiecyclus ontsnappen. Of dit lukt, hangt af van

...
Ma 27 Februari 2006 01:02 | Bastiaan | 2174 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Maandag 27 februari Kind van nobele geboorte, op deze tweesprong is uw geest ledig, zonder enige gedachten of substantie (De Bardo Thodol over de mogelijkheid om uit de cyclus vanwedergeboorte te breken) Een van de populairste oosterse geshriften in het Westen is al sinds lange tijd de Bardo Thodol, beter bekend onder de onjuiste titel Het Tibetaanse dodenboek. Bardo Thodol betekent letterlijk : 'bevrijd door luisterein de tussenstaten'. Tot deze tussenstaten (bardo's) horen overgangsfasen tussen sterven en wedergeboren worden. Het is in de 49 dagen dat deze fasen maximaal duren mogelijk om ui

...
Zo 26 Februari 2006 01:01 | Bastiaan | 1598 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zondag 26 februari We trekken de wijde wereld in op zoek naar onze dromen en idealen. Vaak maken we iets wat binnen handbereik is toegankelijk Paulo Coelho (De alchemist, 1994) Van het citaat van vandaag is de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho het het levende bewijs. Hij zocht de zin van zijn bestaan in drugs, in de zwrte magie, in het boeddhisme en kwam tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela uiteindelijk uit bij de katholicisme - hetzelfde geloof dat hij in zijn jeugd had leren haten 'Ik zag de kracht van gebeden, van de verhalen, van de gebeden en de mis en accepteerde het

...
Za 25 Februari 2006 01:00 | Bastiaan | 1385 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zaterdag 25 februari Wees trouw aan jezelf (modern gebod) De twintig geboden die het Britse publiek koos in plaats van de tien waarmee Mozes ooit van de berg kwam, wijken niet alleen af door hun positieve toon God komt er vrijwel niet in voor Wel veel mens De twintig nieuwe geboden zijn mooie, praktische adviezen over hoe je prettig kune leven, met respect voor je omgeving en zinder je medemensen kwaad te doen Maar geboden zijn het niet, zegt de Schotse hoogleraar moraaltheologie Goden Graham in het Nederlands Dagblad: 'Strikt genoemen kun je geen geboden hebben zonder dat er iemand is die ze

...
Vr 24 Februari 2006 00:58 | Bastiaan | 1400 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Vrijdag 24 februari Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. (Modern gebod) Na de landelijke IQ-test en de verkiezing van de grootstevaderlander was het tijd voor iets nieuws Het Britse tv-station Channel 4 organiseerde vorig jaar een internetverkiezing voor een moderne versie van de oudtestamentische Tien Geboden. Veertigduizend mensen deden mee en kozen er zelfs twintig Een deel van de oorsprongkelijk geboden ging overboord. 'Niet doodslaan'mocht blijven, net als 'Geen overspel plegen' en 'Niet stelen' . Enkele andere kun je met een beetje goede wil lezen als een eigentijd

...
Do 23 Februari 2006 00:56 | Bastiaan | 2225 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Donderdag 23 februari Leg jezelf een gezonde dicipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf Max Ehrmann (Desiderata) Sympatiek zijn uitspraken waarin een balans is verwoord. Wees dit, maar wees daarbij ook dat. Doe zus, maar vergeet vervolgens niet om zo. In zulke uitspraken wordt zichtbaar dat er weliswaar verschillende extreme mogelijkheden zijn, maar dat het wijs is om tussen deze extremen het midden te zoeken. Dat streven naar het juiste midden komen we op diverse plekken tegen. Zo zegt Salomo in het bijbel boek Prediker (7:16): 'Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen ov

...
Wo 22 Februari 2006 02:35 | Bastiaan | 1476 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Woensdag 22 februari De populariteit van een dier is recht evenredig met het aantal menselijke trekken dat het vertoont. Desmond Morris Dafne Westerhof heeft haar eigen varkensboerderij, 'Het beloofde varkensland.' Zij geeft hier onder meer cursussen 'Communicatie met het varken', waarbij alle deelnemers onder meer de kans krijgen om een varken te masseren. Heel aangenaam en heel heilzaam, schijnt het. Want varkens zijn gevoelige en intelligente beesten, vertelt Westerhof in Het Parool. 'Vaak weet ik van te voren bij wie Aagje of Vrouw Vos gaat liggen. Ik had een groep waarbij éé

...
Ma 20 Februari 2006 01:38 | Bastiaan | 1551 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Maandag 20 februari Concentreer je als er geen weg terug is op de beste manier om vooruit te komen Paulo Coelho Vier dagen lang kijken we naar de Vier Edele Waarheden van het boeddhisme. Vandaag de vierde Er is een weg naar de beëindiging van het leiden De weg naar het einde van het lijden, de weg van samsara naar nirvana dus, bestaat uit acht zaken: 'Juist zien, juist denken, juist spreken, juist gedrag, juiste leefwijze, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste concentratie De weg maar nirvana wordt daarom ook wel het Achtvoudige Pad genoemd

...
Ma 20 Februari 2006 01:37 | Bastiaan | 1813 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Zondag 19 februari Ons leven is slechts wat onze gedachten ervan maken Marcus Aurelius Vier dagen lang kijken we naar de Vier Edele Waarheden van het boeddhisme. Vandaag de derde Het lijden kan beëindigd worden Ons lijden komt voort uit de voortdurende onrealistische voorstellingen die we - bewust en onbewust- van het leven maken. Onze beleving van de werkelijkheid is schijn. Die belevingswijze heet samsara - dat is de onverlichte, de niet ontwaakte staat "Als je de schijn aanziet voor zijn, zit je in samsara', zegt Han de Wit: 'Als je de schijn aanziet voor wat het is, namelijk schi

...
Zo 19 Februari 2006 12:10 | Aurora*b | 3528 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Beschrijving: Net als de website en de lezingen is het doel van deze docu-film het in kaart brengen van het bewustzijn en daarmee de onsterfelijkheid van de mens aan te tonen. Met hopelijk als resultaat dat men de angst voor de dood kan loslaten en de zin van het (huidige) leven gaat ervaren. Staya Erusa is vooral een boodschap, toevallig in de vorm van een film. Een film over het bewustzijn van de mens. Staya Erusa geeft inzicht in ons evolutieproces vanaf het ontstaan van het leven op aarde tot aan het einddoel van 's mens bestaan. Op indrukwekkende wijze worden we in de film vriendschappeli

...