Spreuk ; met toelichting Maandag 27 februari

Ma 27 Februari 2006 01:02 | Bastiaan | 2167 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Maandag 27 februari

Kind van nobele geboorte,
op deze tweesprong is uw geest ledig,
zonder enige gedachten
of substantie

(De Bardo Thodol over de mogelijkheid om uit de
cyclus vanwedergeboorte te breken)Een van de populairste oosterse geshriften in het Westen
is al sinds lange tijd de Bardo Thodol, beter bekend
onder de onjuiste titel Het Tibetaanse dodenboek.
Bardo Thodol betekent letterlijk :
'bevrijd door luisterein de tussenstaten'.
Tot deze tussenstaten (bardo's)
horen overgangsfasen tussen sterven
en wedergeboren worden.
Het is in de 49 dagen
dat deze fasen maximaal duren
mogelijk om uit de cyclus van
wedergeboorte te ontsnappen.
De teksten van de Bardo Thodol helpen daarbij.

Het bestaan van tussenstaten
was binnen het oudere boeddhisme een lastig idee:
eigenlijk zou de wedergeboorte
onmiddelijk moeten plaatsvinden.
Maar het leven bleek sterker da de leer,
zegt Henk Blezer, senior wetenschappelijk onderzoeker
op het terrein van de Tibetaanse ideeëngeschiedenis
aan de Universiteit van Leiden:
achterblijvers zowel als stevenden
hebben vanouds behoefte aan troostende rituele en de
mogelijkheid om zelf invloed op de gang van zaken rond het
sterfbed uit te oefenen.

De Bardo - literatuur had
- en heeft-
in dat opzicht heel veel te bieden.
Ook, zoals we eerder zagen,
bij hospice-werkers
in het Westen

Bron: yosmia