Stadia van verlichting

Zo 29 Januari 2006 19:54 | Bastiaan | 2929 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Stadia van verlichting
Stadia van verdere ontwikkeling en verlichting


Level 1
Je ziet je uitdagingen (problemen) op je pad als proeven om je te sterken in je licht te blijven.

Je gaat steeds maar door de hogere waarheden te zoeken en blokkades weg te werken, of je nu werkt, vakantie hebt, relatieproblemen, heel gemakkelijk gaat, het heel druk hebt; het is er altijd. Je stemt je steeds af op je Hoger Zelf en je innerlijke raadgever of gids.

Je bent dienstbaar.
Level 2

Je 7 chakra’s met de 7 auralichamen smelten samen en werken als één geheel voor het Hogere Licht. Ook je 8ste en 9de chakra boven de kruin openen en verbinden zich hiermee.

Dan krijg je een proef in je leven waarbij je moet kiezen tussen iets of iemand en je relatie met de Hoogste Liefde, met het Licht, met je Goddelijke Bron. Daarna zul je begrijpen dat de onvoorwaardelijke Liefde van de Bron altijd bij je blijft. Wanneer ook je 9de chakra open staat ga je ook je Licht en bewustzijn, je hogere kwaliteiten toepassen in je werk en privé-omgeving. Je kunt ze niet langer verhullen. Je staat ervoor en verloochent je Hoger Zelf niet. Je oefent je erin je Hoger Zelf door al je chakra’s heen naar buiten te brengen.

Werk, relaties, enz. die niet meer meetrillen beginnen zich te wijzigen.
Level 3

Ego loslaten. Je stopt met je projecties op anderen, op de omgeving. Je ervaart dat alles wat er om je heen is projecties van jezelf zijn. Je gaat niet steeds in de actie en reactie. Je identificeert je steeds minder met alles om je heen, zonder echter je belangstelling en gevoel daarvoor te verliezen. Je laat je wensen steeds meer los. Je oefent in Zijn en hier en nu. Je voelt je grote kracht, je hogere wil, je hart, je geweldige vreugde, je intuïtie steeds vaker. Je voelt je steeds vaker ook vloeibaar, zacht, rond, vol wanneer je oefent in Zijn. Je hebt steeds volledig contact met jezelf. Je voelt geen bepaald te kort meer. Je hebt niet zoveel meer nodig. Minder noten op je zang. Je doorziet steeds meer je eigen muurtjes, gedrag en houdingen. De beschermingen van je ego en je breekt ze langzaam maar zeker allen af. Omdat je Eenheid zoekt doorzie je de afgescheidenheid van Eenheid in je projecties, muurtjes, houdingen, wensen, enz. Je doorziet dat je wensen en projecties en muurtjes hebt naar je naasten. Als je die wegneemt, kun je je naasten ineens heel anders zien, ze kunnen voelen als vreemden. Relaties zonder verlangens, spiegels en projecties worden heel anders ervaren. Het was jouw persoonlijk zelf en niet je Hoger Zelf die de ander wilde veranderen of die de ander door de eigen bril zag.
Level 4

Je wordt open, kwetsbaar en leeft zonder de meeste van je conditioneringen die komen uit de persoonlijkheid. Zo open en kwetsbaar zijn kan alleen als je in verbinding blijft met je Monade. In dat laatste geval voel je je ruim, licht en voel je liefde voor alles en iedereen. Je bent in je Ware Zelf en er is geen dualiteit dan meer. Je kunt nu verlicht zijn in je Adam/Eva-Kadmon lichaam, maar het kan zijn dat je nog maar in één dimensie verlicht bent. Vele lichtwerkers zijn nu naar Aarde gekomen om volledig verlicht te worden. Ook in het mens zijn. Om alle chakra’s en het volledig karmisch web te zuiveren en om ook dit verlicht te maken. Verlichting in één dimensie kon je bereiken in de oude mysteriescholen of als yogi in een grot of bij de overgang in de dood. Daarbij was je Goddelijke Vonk niet of nauwelijks in de onderste chakra’s ingedaald. Deze chakra’s zijn van je ego en persoonlijk zelf. Na een spiritueel leven trek je na de dood al je 12 auralichamen in het licht van het Albewustzijn en je identificeert je niet langer met de persoonlijkheid die leeft in afgescheidenheid van Eenheid en die alleen in de betrekkelijkheid van de aardse werkelijkheid leeft. Ook zo vindt verlichting plaats. Zolang je je Hoger Zelf niet in de alledaagse werkelijkheid beleefd, tijdens het werk, enz. leef je nog in afgescheidenheid van Eénheid.
Mogelijk ben je verlicht (ontwaakt) in één dimensie; het Albewustzijn.

Maar nu gaan we de verlichting met je Monade, ook nog laten afdalen tot in het aardse menselijke leven, en in al je chakra’s (kan alleen als ze al voor 80% gezuiverd zijn) Dit is de volledige verlichting. Een hele klus erbij die we met velen zullen bereiken de komende jaren. Alleen zo kan de hele aarde ook fysiek ascenderen.

Omdat je ook mens (ego, persoonlijk zelf) bent blijf je wensen, gevoelens hebben, maar zonder dat je daar te ver in duikt. Ze zijn er wel, maar je wordt het niet, wel worden ze aanvaard. Alles mag er zijn van jezelf, elke karaktertrek, het maakt niets uit, alles is van God en het is goed. Ook het nog niet volmaakte. Je kunt dus verlicht zijn terwijl je nog een ego hebt. Maar je leeft niet voor ego; je bewustzijn hecht zich niet aan persoonlijke belangen of problemen.Het eind resultaat van een wens, van een streven is niet belangrijk meer. Wel de Weg, terwijl je onderweg steeds meer Liefde en bewustzijn wordt. Daardoor kan ook innerlijke pijn anders worden ervaren. Wel is er de pijn van het persoonlijk zelf maar jij bent dat niet. Je ervaart je zelf in het Goddelijk Zelf. Je identificeert je niet meer met je persoonlijk en ego zelf. (Dus ook niet met je werk, je probleem, je streven naar verlichting)

Om je Monade (Goddelijke Vonk) te laten indalen en ankeren op je kruin moet je de angst overwinnen om je persoonlijkheid te verliezen. Liever houd je persoonlijkheid zich nog vast aan een probleem. Onopgeloste conflicten dienen zich dan opnieuw aan. Of uitdagende werksituaties die je helemaal kunnen opslokken. Het ego is slim in de doodsangst zichzelf te verliezen!
Als je het aandurft je ego grenzen te laten oplossen (niet je persoonlijk zelf, maar je houdingen, verdedingsmechanisme, overtuigingen, alles wat jou vasthoudt in de afgescheidenheid) dan gaan je 12 elektronische auralichamen over in het 13de vormloze, kleurloze, elektronisch lichaam. Je wordt dan zowel je eigen aanwezigheid als de ruimte, of het Albewustzijn. (bewustzijn van bewustzijn, God, avatar) Er is geen afgescheidenheid meer maar tijdloze werkelijkheid, gebracht in het gewone menselijke leven. In de persoonlijke ervaring.
Dit alles kun je ervaren in de workshop Kosmisch Vuur1 en daarna zal je systeem het nooit meer vergeten, waardoor je de verlichting die ervaren wordt in de workshop, uiteindelijk blijvend zult realiseren en vasthouden. Dit verlangen wordt hierna een innerlijke wens en drive.
Level 5

Het opstijgen in de dimensie van Schepping en van Manifestatie komend uit het Absolute, daar waar ook je Monade Zelf zich bevind met je I Am-lichaam, is het betreden van de verlichting in één dimensie. Het neerdalen met je I-Am-lichaam, je 13de elektronisch Goddelijke of Kosmisch lichaam, is het bereiken van de volledige verlichting in alle dimensies, dus zowel in de 3de dimensie als in je fysieke lichaam. Dit is ook de verlossing. Zoals ook Jezus, nu de galactische Sananda, dit eens deed. Bij het neerdalen helpt lichtmeester Kuthumi (in de galactische sferen Tobius) ons. (Hiervan zijn Licht-meester essences verkrijgbaar) Bij het opstijgen helpt Sananda. (Als Christus-essence verkrijgbaar) Zij dragen respectievelijk het 1ste en het laatste (144000) kristallijne zaad van de Messiasfamilie. (later meer hierover)
door Joke Elziam Nootebos