Je Licht op Anderen Overbrengen - Saint Germain

Za 4 Maart 2006 13:22 | Bastiaan | 3006 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Je Licht op Anderen Overbrengen
Saint Germain door Mike Quinsey
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 3 maart 2006

21 februari 2006

Jullie staan nu enige tijd op het kruispunt en nu moeten er beslissingen worden genomen. Wij zien dat er nog steeds velen zijn die aarzelen en niet weten welke kant ze moeten opgaan, en sommigen zijn bang om het pad van het Licht te accepteren. Er is vanzelfsprekend een vertrouwdheid met de Aarde die hen tegenhoudt en ondanks de chaos houden zij vast aan wat zij kennen. Deze Geliefden worden met hun hart naar het Licht getrokken, maar zij ontkennen soms wat zij diep van binnen weten wat waar is. Als jullie in ontkenning hebben geleefd is het moeilijk om jezelf open te stellen en te gaan geloven in dingen die vreemd voor jullie zijn.

Diegenen die hun weg nog niet hebben gevonden, houden zichzelf vast aan strohalmen en schrikken terug voor het idee van een georganiseerde religie. Zij zijn bang om hun eigen vrijheid af te staan en te worden geïndoctrineerd. Maar voor alles kun je deze mensen vertellen dat het geruststellend is om te weten dat het leven oneindig is, maar dat dit idee ook beangstigend kan zijn. Het is het gevoel dat je geen controle hebt over je bestemming. Het idee dat je kunt worden begeleid door gidsen kan eveneens als een inbreuk op je privacy worden opgevat.

Diegenen van jullie die hun waarheid hebben gevonden, kunnen diegenen helpen die nog steeds onzeker en zoekende zijn. Jullie zijn het levende bewijs van hoe het Licht jullie leven verrijkt en jullie een rust en vrede geeft die op iedereen overgaat. Het is ook waar dat iedereen die je ontmoet wordt beïnvloed door jouw Licht dat je als een prachtige aura uitstraalt. Zonder woorden kun je mensen bewust maken van hun eigen mogelijkheden, aangezien iedereen over dezelfde vermogens beschikt. Jouw trillingen verheffen anderen, en zelfs als zij zich niet daarvan bewust zijn vinden ze het prettig als je bij hen bent, ook al kunnen ze niet verklaren waarom.

Door het geven van je Licht haal je mensen naar je centrum toe waar je vrede hebt gecreëerd. Zij voelen zich goed bij jou en vinden het prettig dat je er bent. In deze ontspannen momenten staan ze open voor jouw hulp en van deze gelegenheid kan gebruik worden gemaakt om bij hen gedachten te kweken die tot meer inzicht kunnen leiden. Een eenvoudige opmerking kan hen op verschillende manieren aansporen om over zichzelf na te denken. Velen maken zich duidelijk zorgen over wat zij zien als de hachelijke toestand van de wereld. Bedenk dat als het onderwerp wordt aangeroerd, jij duidelijk kunt maken dat hogere krachten dan die op Aarde voor jullie zorgen. Laat mensen weten dat alles voor iedereen ten goede zal komen.

Je kunt niet verwachten dat je iemand kunt overtuigen door je overtuigingen op te dringen. Als je met mensen bent die je kent dan zou je in staat moeten zijn om in te schatten hoe ver je kunt gaan. Dit betekent niet dat je je aan hen opdringt maar dat je een gedachtereeks in gang zet die hen naar een initieel begrip zal voeren dat hun de ogen zal openen. De waarheid is opmerkelijk eenvoudig, maar door vele levens te hebben geleefd zonder leiding, worden sommigen nog steeds in verwarring gehouden door verkeerde ideeën. Lichtwerkers proberen mensen niet om te praten of te overtuigen en het is zeker waar dat zij te herkennen zijn aan hun werk. Het is door het voorbeeld te geven dat anderen zich beginnen af te vragen waar je rustige houding vandaan komt.

Angst is de grootste vijand van de waarheid en het is aan de Lichtwerkers om die angst te verdrijven waar ze kunnen. De donkere krachten gebruiken het als hun machtsmiddel en om weerstand tegen hun plannen op te heffen, en het is een veelgebruikte list die millennia lang gewerkt heeft. Maar er zijn nu heel veel mensen die het leven aanschouwen vanuit het centrum van hun wezen. Zij worden niet langer verblind door de retoriek of dreigementen van de dwalende zielen die jullie op dit moment steeds verder leiden in de chaos van hun eigen schepping. Sta stil en concentreer je op je vermogen om het andere pad te zien en blijf gefocust op het Licht.

Heb je ooit een vreemdeling ontmoet met wie je sprak over zaken van spirituele aard en jezelf afgevraagd hoe dat onderwerp ter sprake kwam? Ja, het gebeurt vaak en mensen worden naar je toe geleid omdat zij op dat moment over zaken kunnen praten die zij niet kunnen bespreken met mensen die zij kennen. Als je van het Licht bent dan fungeer je op deze manier als instrument. Zelfs als je gelijkgestemde mensen ontmoet zoals op jullie bijeenkomsten, hoe vak kom je dan iemand tegen die precies nodig heeft wat jij hebt te bieden? De Geest schept continu kansen om te groeien, maar dat wordt nauwelijks opgemerkt. Het lijkt veel op het volgen van je intuïtie waardoor je kansen krijgt om het Licht te dienen. Als velen van jullie dat doen dan kunnen jullie de omstandigheden scheppen waarin wonderen kunnen plaatsvinden.

Het Leven is niet onderworpen aan toeval maar uiterst georganiseerd in deze grote verstrengeling van al jullie levens. Het zal voor jullie heel bijzonder zijn dat met de miljoenen mensen op Aarde de interactie echt werkt. Dat komt omdat ieder persoon Gidsen heeft die ervoor zorgen dat de belangrijke fasen in jullie leven plaatsvinden. Jullie worden ook beschermd door Engelen die ervoor zorgen dat jullie levensbestemming wordt voltooid en die is absoluut veilig in hun handen. Jullie kunnen nu wonderen verwachten van jullie Engelenhelpers, dus wees je bewust van hun aanwezigheid en roep hen aan als je hun hulp nodig hebt.

Mensen kunnen veel verhalen vertellen over levensbedreigende momenten die op “wonderbaarlijke” wijze zijn overleefd. Denk daar over na en besef dat deze Engelenwezens van je houden en voor je zorgen. Zij komen van de Godheid om de Mens te dienen en zij zijn verheugd als jij je bewust bent van hun aanwezigheid. Er is zoveel wat je niet ziet en niet gewaar bent, maar in de nabije toekomst zullen jullie meer vernemen van het “ongeziene”.

Ik ben Saint Germain en herinner jullie aan jullie verantwoordelijkheid voor elkaar. Jullie zijn Eén, en probeer die link te zien als jullie worden geconfronteerd met de donkere wezens die willen scheiden en veroveren. Straal je liefde en vriendelijke gedachten uit om de woelige wateren des levens tot rust te brengen. Liefde is alles wat jullie nodig hebben om de donkere energieën te transmuteren die op dit moment overvloedig op Aarde aanwezig zijn. Wij sturen jullie onze liefde en geven jullie extra kracht in jullie werk waarvan jullie spoedig de vruchten zullen zien.







Copyright © 2006 Ditrianum Media Center www.ditrianum.org


This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.