spreuk met toelichting 24 februari

vrijdag 3 februari 2006 17:02 | Bastiaan | 1526 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Vrijdag 3 februari

Nu ik op de tweesprong sta,
zal ik de vreedzame en wraakvolle visioenen
niet vrezen,
en als afspiegeling van mijn eigen
geest tegemoet treden.

(De Bardo Thodel over de /mogelijkheid
om uit de cyclus
van wedergeboorte te breken)


In de Bardo Thodol,
in het westen vooral bekend als het Tibetaanse dodenboek,
wordt de ruimte tussen dood en wedergeboorte verkend.
Dit gegeven bleek een bron van inspiratie
voor psychedilisch georiënteerde wetenschappers
en kunstenaars in de jaren zestig.
De schrijver en pschycholoog Timothy Leary
werkte het boek om tot een praktische gids om zelf,
met behulp van de drug LSD,
deze ruimte te verkennen
(The pshchedielic experience, 1964)
The Beatles gebruikten de thematiek van het Tibetaanse dodenoboek
en hun eigen ervaringenmet LSD
op de plaat Revolver (1966),
' Ik weet hoe het is om dood te zijn',
is een typerend zinnetje uit
She said she said

Vanaf de jaren negentig komen we de Bardo Thodol,
in een andere gedaante,
opnieuw tegen.
' Het wordt de laatste jaren veel gebruikt bij stervensbegeleiding',
zegt Henk Blezer, senior wetenschappelijk onderzoeker
op het terrein van de Tibetaanse Ideeëngeschiedenis
aan de Universiteit Leiden:
'Hospice- werkers vinden de benadering van het stervensproces
in het boek heel bruikbaar'.

Tussen deze twee incarnaties van de Bardo Thodol is overigens
ook nog een aardig verband, zegt Blezer:
voor deze dienstverlening aan stervenden zijn onder meer tapes beschikbaar
waarop Leionard Cohen
- als zanger vooral beroemd in de jaren zestig -
het Tibetaanse dodenboek voorleest..........

Bron: Yosmia