2006 - Wat Je Zaait Zul Je Oogsten

Ma 9 Januari 2006 01:25 | Innercircle | 2423 keer bekeken | 5 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Het is beslist geen toeval dat ik nu, op de 8e van de maand en tevens een 8-datum, over de eigenschappen van dit getal praat dat dit jaar (2+0+0+6) de toon zal zetten. Ik had dit eigenlijk al eerder willen doen, maar vond er niet de tijd en rust voor. Nu, op deze zondag, heb ik die tijd en rust, en ja, het is de 8e, wat ik vooraf dus niet gepland had, maar wat wel heel toepasselijk en geschikt is. Dus maak ik op deze dag graag gebruik van de energieën om te vertellen over de aard van dit getal en wat we dit jaar kunnen verwachten.

Het artikel over het vorige jaar bleek voor mij achteraf veel toepasselijker dan ik destijds toen ik het schreef had kunnen vermoeden. Als dat voor dit jaar ook het geval is, denk ik dat we het komende jaar getuige zullen zijn van heel extreme situaties. Want zoals iedereen met wat basiskennis van numerologie weet, wordt onder een 8-trilling geoogst wat er is gezaaid. En aangezien we de afgelopen jaren zeer uiteenlopende en extreme acties van mensen op de planeet hebben gezien, zullen we ook zeer uiteenlopende en extreme reacties zien, in het bijzonder onder een 8-trilling, waar we de werkzaamheid van de wet van actie-reactie ofwel de wet van karma in versterkte mate ondervinden.

Karma is niet, zoals nog steeds veel mensen denken, een kosmische wet van belonen en straffen, hoewel ons menselijke ego dit wel als zodanig ervaart. Die beperkte visie bestaat alleen daar waar men zich alleen met het ego identificeert. Zodra wij beseffen dat wij meer zijn dan alleen het fysieke omhulsel waarin wij ons op Aarde manifesteren, worden wij ons ook bewust van de energieën die achter het decor van de fysieke wereld werkzaam zijn en dat deze energieën veel werkelijker zijn dan het fysieke uiterlijk dat dan slechts een projectie blijkt te zijn. Zo is de wet van karma niets anders dan de werkzaamheid van energieën die overal in het universum de taak hebben om het evenwicht te handhaven. En zoals we allemaal kunnen zien is het evenwicht op Aarde ver te zoeken. Deze onevenwichtige toestand is door de acties van de mensheid veroorzaakt in haar onwetendheid omtrent en niet willen luisteren naar de wetten van de natuur.

Mensen stellen vanuit hun ego vaak de vraag: “Waarom moet mij dit nu overkomen?”. Dit zouden zij zich niet afvragen als zij zich bewust zouden zijn van hun ware IK, hun ware identiteit die achter de schermen van de fysieke wereld aan de touwtjes trekt. Een ziel kan zichzelf heel goed “straffen” – om in termen van het ego te spreken – om het ego bewust te maken van de gevolgen van zijn daden. Het ego ervaart dit dan inderdaad als straf en ziet in eerste instantie niet het verband tussen die straf en zijn eigen handelingen die er in eerste instantie de oorzaak van zijn. Ik heb dit overigens aan den lijve ondervonden, dus denk niet dat ik hier als een heilig boontje zit te theoretiseren.

Wat op het niveau van het ego gebeurt, gebeurt ook op het niveau van het menselijk collectief. We kunnen wel kijken naar het natuurgeweld en andere ramspoed die onze levens treft en daar emotioneel over doen en ons afvragen “welke god dit allemaal toestaat”, maar feit is dat wijzelf de bron zijn van al die ellende. Disharmonische gedachten alleen zijn al voldoende om disharmonie in onze omgeving te scheppen en een heel collectief van disharmonische gedachten is al voldoende om vernietigende orkanen te scheppen. Zo sterk is ons scheppend vermogen! Het is jammer dat veel mensen dat nog steeds niet beseffen en niet willen luisteren naar de tekenen die hun worden aangereikt.

Van de week zag ik in het programma Tweevandaag hoe Japan, Noorwegen en IJsland het internationale vangstverbod op walvissen gewoon negeren en zogenaamd vanuit “wetenschappelijk onderzoek” doorgaan met het leegroven van de zeeën. Toen ik de beelden zag kreeg ik tranen in mijn ogen. Hoe kan men zulke prachtige dieren zo gevoelloos afslachten! Deze mensen staan er blijkbaar niet bij stil welke grote gevolgen dit heeft voor het evenwicht van het leven op de planeet. Blijkbaar leggen ook hier de economische belangen meer gewicht in de schaal en maakt geld mensen nog steeds blind voor de gevolgen op langere termijn van deze meedogenloze handelingen. Kun je je voorstellen welke gevolgen zullen staan tegenover deze handelingen? Kunnen mensen hun handen in onschuld wassen en zeggen dat ze het niet wisten, terwijl ze tegelijkertijd het leven op deze prachtige planeet in zo’n grote omvang verkrachten?

Iedereen zou vele voorbeelden kunnen noemen van menselijk handelen dat schadelijk is voor de mens zelf en voor de planeet. Eén voorbeeld in het bijzonder zou ik nog willen noemen en dat betreft het continent Afrika. In de nieuwsberichten vernemen wij keer op keer onder welke barre omstandigheden mensen in Afrika moeten leven en dat hongersnoden de levens van miljoenen mensen bedreigen. We vernemen ook dat “wij” – de westerse landen daar weinig aan kunnen doen vanwege de corrupte regeringen die in de betreffende Afrikaanse landen de hulptoevoer blokkeren. Niets is minder waar! Wie staan toe dat corrupte mensen daar aan de macht komen? Wie staan toe dat zij over moderne wapens beschikken? Wie staan toe dat zij de bevolking onderdrukken en uitmoorden? Afrika is een continent dat zeer rijk is aan grondstoffen. Waarom is er dan geen welvaart? Omdat de westerse landen koste wat het kost willen voorkomen dat Afrika een gelijkwaardige handelspartner wordt op het wereldtoneel. De naam Afrika – in de meest gebruikte Engelse vorm – “Africa”, geeft aan dat het continent heel veel potentieel heeft:

A+F+R+I+C+A
1+6+9+9+3+1=29/11

In een eerder artikel beschreef ik de macht van het getal 11 en hoe de landen met een 11-trilling hun macht hebben gebruikt/misbruikt om hun invloed in de wereld te vergroten. Afrika hoort eigenlijk ook in dat rijtje, maar in plaats van een machtig en rijk continent, zien wij een verscheurd land dat gebukt gaat onder macht, corruptie en onderdrukking. Het is beslist geen toeval dat juist negers in slavernij werden geplaatst! Tot op heden wordt Afrika uitgebuit, met name door de westerse landen – de zogenaamde hoge beschaving – die voor zeer lage prijzen (als er al betaald wordt) grote hoeveelheden grondstoffen importeren. Denk eens aan de miljoenen mobieltjes die hier worden verkocht, waarvan de grondstoffen uit Afrika komen en ten koste waarvan en van wie deze grondstoffen zijn verkregen. Er zijn hier mensen die wel 3, 4 of nog meer mobieltjes hebben, gewoon voor de fun. Zolang de ellende in Afrika ver van ons bed is, hoeven wij ons weinig zorgen te maken – denken we. Maar met ons eigen consumptieve gedrag zijn wij even verantwoordelijk voor de onevenwichtigheid in de wereld en roepen wij net zo goed de gevolgen daarvan over ons af. Wij zijn degenen die de consumptiemaatschappij in stand houden door te blijven kopen terwijl we de meeste dingen niet echt nodig hebben. Bedenk dat de meeste producten die wij moeiteloos kunnen verkrijgen, ergens in de wereld ten koste zijn gegaan van een ander leven. Als wij niet langer toegeven aan de overvloedige materiële rijkdom die over ons wordt uitgestort, heeft het voor producenten ook niet langer zin om de arme landen in de wereld verder uit te buiten.

We zien dus dat het evenwicht in de wereld nog heel ver te zoeken is, niet alleen het evenwicht in de natuur, maar ook tussen mensen. Onder de 8-trilling zullen onevenwichtigheden versterkt naar de oppervlakte komen opdat wij zien waar de energieën niet in evenwicht zijn en wij de kans krijgen om de dingen recht te zetten. Denk aan de wet van oorzaak-gevolg/actie-reactie of simpelweg karma en kijk terug op wat jij in het verleden hebt gezaaid, want dat is ook wat je zult oogsten. De 8 als symbool is de enige die je oneindig kunt blijven schrijven zonder je pen te hoeven stoppen. 8 is dan ook het symbool van de oneindige energiestroom in de kosmos; twee cirkels aan elkaar – twee entiteiten, een positieve en een negatieve waartussen de energie heen en weer stroomt. Op dit moment is er geen evenwicht tussen man en vrouw op Aarde. De vrouw is eeuwenlang door de man onderdrukt. Dat is een onevenwichtigheid die de algehele toestand van de mensheid uitdrukt. Dit jaar zullen we dan ook zien dat relaties die niet in evenwicht zijn, verbroken zullen worden. Dat kunnen relaties zijn tussen man en vrouw, maar ook tussen landen, handelspartners e.d.

In de numerologie wordt 8 ook verbonden met geld en macht. Waarom? Omdat 8, zoals gezegd symbool staat voor de energiestroom in de kosmos, en geld evenals de uiting van macht is een uitdrukking van de kosmische energiestroom. Wij werken voor ons geld. Arbeid is het omzetten – stromen van energie en dat drukken wij uit in geld. Macht uitoefenen over anderen betekent dat de ene partij zijn energie geeft aan de andere partij – zoals de bevolking aan de overheid of het “gezag”. Dit jaar roept op om het gezag in onszelf te zoeken en te gebruiken (niet misbruiken) in plaats van buiten onszelf. Dit is voor velen niet gemakkelijk omdat de meeste mensen in hun verschillende incarnaties door de eeuwen heen voortdurend hun macht hebben weggegeven. En zoals de uiting van macht in evenwicht gebracht zal worden, zal ook het geldsysteem (dat meer een middel van macht uitoefenen is geworden in plaats van een uitdrukking van het omzetten van energie) in evenwicht gebracht worden. Hoe dit zich concreet laat vertalen zullen we het komende jaar vanzelf zien.

8 roept dus op om in jezelf te bestaan, onafhankelijk van anderen (ook van de overheid en van het geldsysteem in de wereld), want eerst moet de energiestroom in jezelf in evenwicht zijn voordat je kunt helpen de wereld in evenwicht te brengen. Heb je in het verleden negatief zaad gekweekt, dan zul je ook een negatieve oogst genieten. Hetzelfde geldt voor positief zaad dat een positieve oogst voortbrengt. Dit is niet in termen van goed en kwaad maar gewoon wat je verkiest te scheppen. Als datgene wat je oogst jou niet bevalt, moet je gewoon anders gaan scheppen. Accepteer de gevolgen van je vroegere daden, vergeef jezelf als dat aan de orde is, want dat is heel belangrijk en voorkomt stagnatie van je energieën, en begin opnieuw. Je scheppende vermogens aanwenden en leren van wat je gezaaid hebt is het middel waardoor je je bewust wordt van jezelf. Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor wat je jezelf en de wereld geeft.

Deze principes zullen dit jaar een zeer grote rol gaan spelen in de levens van alle mensen en in alle systemen, organen en instituten die de mensheid heeft voortgebracht. Nogmaals, wij zijn verantwoordelijk voor onszelf en voor onze eigen acties. Er is niet iets “daarbuiten” wat ons iets aandoet. Wij doen ons de dingen zelf aan door wat wijzelf uitstralen. De tijd dat we “het slachtoffer” kunnen spelen is voorbij. Het is nu tijd om onze rug te rechten en met geheven hoofd het leven tegemoet te treden. Alles wat zich nu in de wereld manifesteert is het gevolg van ons eigen handelen, zowel als individu als collectief. Geef niemand de schuld van wat er op je afkomt, want daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Als je conflict krijgt in je relatie, zij het je man of vrouw, je kind, je vriend/vriendin, je zakenpartner of je “baas”, bedenk dan dat je zelf die energetische verbinding in eerste instantie bent aangegaan en dat als jouw energie drastisch verandert en die van de ander niet of omgekeerd, het gewoon tijd is om bepaalde relaties te verbeken omdat die niet langer passen bij wie en wat je bent. Ben jij zelf de bron van die veranderingen, dan zullen die veranderingen uiteindelijk bijdragen aan een toenemend gevoel van spirituele vrijheid en harmonie in jezelf.

Tenslotte nog iets over de soort 8-energie waarmee we dit jaar te maken krijgen. Deze 8 wordt gevormd door de 2 en door de 6, met andere woorden, de 6, die staat voor harmonie, onderscheidingsvermogen en verantwoordelijkheid, werkt door de 2, het getal van dualiteit, evenwicht en diplomatie. Tenzij wij bereid zijn om de relativiteit van goed en kwaad in te zien en beiden als uitdrukking van de schepping te omarmen en tenzij wij bereid zijn de verantwoordelijkheid van onze keuzes te dragen, zullen we in toenemende mate chaos en disharmonie ondervinden. Oude systemen zijn hoe dan ook ten dode opgeschreven. Probeer je dus niet vast te klampen aan dingen waarvan je weet dat je ze eigenlijk toch moet loslaten. Dit is bij uitstek het jaar om actief je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Toon begrip voor je partner, ook als hij of zij “lelijk” tegen je doet. Het is het jaar van de grote schoonmaak. Oude energieën die niet langer dienst doen moet je opruimen, zoals je ook je huis te gelegener tijd schoonmaakt, en weggooit wat je niet langer gebruikt. Daar waar hardnekkig aan verouderde systemen wordt vastgehouden, zal toenemende chaos ontstaan. De roep van de energieën van dit jaar vereist dan ook dat je nauwkeurig en met onderscheidingsvermogen bepaalt waar je je energieën in investeert.

Dit jaar zal een geweldig jaar worden, zeker voor diegenen die de veranderingen als een zegen zien en bereid zijn om met de stroom van vernieuwing mee te gaan. En op collectief niveau zullen de ervaringen uit het verleden een prominente rol spelen in de vele gebeurtenissen van dit jaar. Denk daarbij ook aan de ervaringen in Atlantis; de cirkel is rond en velen zullen worden ontslagen van de verantwoordelijkheid van hun vroegere daden en even zo velen zullen de vruchten smaken van hun vroegere inspanningen. Veel bestaande relaties zullen oplossen en nieuwe relaties waaronder veel herenigingen met leden van gelijke zielgroepen zullen tot stand komen. Treur niet over eventuele “verliezen”, maar kijk wat je er voor terug krijgt. Het is waarlijk een gezegende tijd waarin wij nu op Aarde leven!


door Frank Hoogerbeets
Bron: Ditrianum

Reacties

  Ik kan niet anders dan....

  Ma 9 Januari 2006 01:36 | Webskater |

  De schrijver van dit artikel geheel gelijk geven......  Het opend je ogen...... en verhelderd de blik....


  Mooi verwoord..... En een ieder neemt er uit op wat voor hem of haar van toepassing is.......  


  Okee even een vraagje ?

  Ma 9 Januari 2006 01:47 | Frank |

  jaar (2 + 0 + 0 + 6)  = 8
  waarom niet (2 - 0 - 0 - 6) = - 4
  of (2 : 0 : 0 : 6) = 0,33333333333333333333333333333333
  of Deze kan ook (2 x 0 x 0 x 6) = 12


  en Einstein zou jaloers zijn
  (2 x 0 : 0 + -6)  = -6

  zie je er is zoveel meer


  Yep...

  Ma 9 Januari 2006 01:51 | Innercircle |

  Inspirerend artikel...vind ik ook !


  Als iedereen nou eens beseft wat de schrijver zegt:


  "Wij doen ons de dingen zelf aan door wat wijzelf uitstralen."  


    is all..rest komt vanzelf dan toch..


  Hey Frank

  Ma 9 Januari 2006 01:52 | Innercircle |

  Heb je t eigenlijk wel gelezen of alleen naar de cijfertjes gekeken?


  he frank

  Ma 9 Januari 2006 02:00 | Webskater |

  Ze zoeken nog iemand op het ministerie van financiën ..... Iets voor jouw ??..... je bent goed met cijfertjes kunnen ze daar wel gebruiken geloof ik