Opnieuw blijkt Deloitte over de schreef te zijn gegaan.

Ma 9 Oktober 2006 21:09 | Truthseeker | 2703 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

'DELOITTE WAS CORRUPT IN ONDERZOEK INZAKE AFFAIRE-SPIJKERS'

Door Micha Kat
'Het onderzoek van Deloitte is corrupt'. Dat zegt onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer die binnenkort na jaren van intensieve research met een boek komt over de 'affaire Fred Spijkers' die op grond van wat er de laatste 10 jaar bekend is geworden zonder enige twijfel de grootste 'klokkenluidersaffaire' uit de Nederlandse geschiedenis kan worden genoemd.
Spijkers moest vanaf 1984 van Defensie aan weduwes van omgekomen Nederlandse soldaten vertellen dat hun dood het gevolg was van eigen fouten, terwijl de waarheid was dat ze omkwamen als gevolg van constructiefouten in de AP 23- landmijn van Defensie die spontaan bleek te ontploffen. In totaal kwamen acht soldaten op deze wijze om het leven. Vanaf het moment dat Spijkers weigerde hun nabestaanden de versie van Defensie te vertellen, is het leven hem tot een hel gemaakt, ondermeer via vervalste psychiatrische rapporten. In 2002 werd Spijkers op papier volledig in het gelijk gesteld en kreeg een schadevergoeding van 1,6 mio Euro. Tevens werd Defensie ertoe verplicht alle voor Spijkers schadelijke documenten 'administratief te rectificeren'. Basis voor deze regeling was een rapport van KPMG dat concludeerde dat 'zonneklaar is gebleken dat diverse vertegenwoordigers van de Staat vanaf 1984 tot heden ernstig nalatig en onzorgvuldig hebben gehandeld tegenover de heer Spijkers door hem te misleiden en onheus te bejegenen'.

Deloitte (afdeling Enterprise Risk Services) werd ingehuurd door Defensie na het sluiten van de overeenkomst in 2002 om te onderzoeken welke voor Spijkers schadelijke stukken in het dossier voor 'administratieve rectificatie' in aanmerking komen. Deloitte-onderzoeker Paul Hofstra concludeerde op 22 december 2004 dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen schadelijke en niet-schadelijke stukken en dat het hele dossier daarom voor een jaar of 70 achter slot en grendel moet. Spijkers zelf heeft op geen enkele wijze inspraak of invloed gekregen bij het onderzoek door Deloitte. Volgens Nijeboer had het hele Deloitte-onderzoek slechts een doel: het ontrekken van voor Defensie belastende stukken aan de openbaarheid. Voor de KRO-radio noemde hij het onderzoek op 3 oktober daarom 'corrupt'. Reeds in de offerte wordt nadrukkelijk gezinspeeld op de uiteindelijke uitkomst: 'tijdens het onderzoek kan blijken dat het de voorkeur verdient niet zozeer uit te gaan van het verwijderen van passages of documenten, maar van het volledige dossier door dit af te zonderen en op te slaan in het Rijksarchief'. Deloitte bracht het ministerie bijna 550.000 Euro in rekening.

Inmiddels heeft Spijkers twee advocaten ingezet tegen Deloitte omdat Deloitte het onderzoek niet heeft uitgevoerd conform de overeenkomst uit 2002, maar conform de wensen van Defensie. Een jurist van Deloitte schreef Spijkers in een reactie: 'Deloitte heeft slechts een opdrachtgever en dat is het Ministerie van Defensie'. Nationale Ombudsman A. Brenninkmeijer is inmiddels bezig met een onderzoek naar het onderzoek van Deloitte.
Bron: Klokkenluideronline

Voor meer achtergrondinformatie: zie de site van Alexander Nijeboer en de site argos online.

Lees ook: Affaire-Spijkers opnieuw in de spotlights dankzij nieuw boek.

 

 

Bron: Klokkenluideronline