Uitgeprocedeerde asielzoekers/Continuing story/Het gesol/De verdrijving

Vr 5 September 2014 12:34 | Astrid Essed | 3764 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN/CONTINUING STORY/HET GESOL//DE VERDRIJVING/
 
 
ZIE OOK
 


 
Sinds de uitgeprocedeerde vluchtelingen vanuit de Gemeentelijke
opvang de Vluchthaven moesten vertrekken [1], uit de gekraakte'' Vluchtopvang''
werden verdreven, [2], daarna uit de Vluchtschool [3], om nu
eindelijk voor wat langere tijd te kunnen blijven in het Vluchtgebouw [4],
is er veel gebeurd.
Er is een vluchteling overleden, na een vechtpartij
 in een ander tijdelijk opvangsoord
''de Vluchtgarage'' en een ander heeft in het Vluchtgebouw een ernstig
ongeluk gehad en ligt nu in het AMC. [5]
 
 
UITGEPROCEDEERDEN/DE PROBLEMATIEK/THE WHOLE
STORY
 
Om wat voor groep gaat het eigenlijk.
Het gaat om een groep van grotendeels uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die sinds 2012 in Amsterdam actie voert
om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie.
 
Deze uitgeprocedeerden zijn afkomstig uit landen, waar de situatie hetzij
extreem onveilig is, hetzij oorlog is [Irak, Afghanistan, Somalie, Eritrea
etc] [6]
Ze kunnen dus niet terug, maar hebben hier ook geen recht
op elementaire basisvoorzieningen, zoals eten, drinken en een
dak boven je hoofd.
 
Amnesty International meldt ook, dat er naast deze groep van
uitgeprocedeerden, mensen zijn, die [ik citeer Amnesty]
eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen” [7]
 
Normale zaken, zou je zeggen, maar niet voor het inhumane Nederlandse
asielbeleid, die trouwens ook liggen verankerd in de
Internationale Verdragen, [8] maar waar Nederland altijd
vrolijk overheen is gewalst.
 
Ondanks het feit, dat Nederland nu recentelijk [2013] is teruggefloten door het
Europees Comite voor Economische en Sociale Rechten [9],
worden deze elementaire voorzieningen nog steeds niet
gegeven, omdat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven
[ook wel door critici ''Fred de Vluchtelingenjager genoemd], lak
heeft aan het ECSR. [10]
 
Deze mensen verkeren dus in een wanhopige situatie.
 
Terug kunnen ze niet [en dat zou ook niet moeten, iedereen heeft
recht op veiligheid en een normaal bestaan], maar hier worden ze
van alle voorzieningen afgesneden.
 
ZWERFTOCHT EN  GESOL
 
TER APEL/DEN HAAG/AMSTERDAM
 
DEN HAAG
 
Sinds 2012 vragen de uitgeprocedeerden aandacht voor hun hachelijke
en mensonwaardige situatie.
Het begon met het Tentenkamp Ter Apel, vanwaaruit
zij werden ontruimd. [11]
Daarna zakte een deel af naar Amsterdam, een ander deel
[voornamelijk Irakese en Afghaanse vluchtelingen], naar Den Haag, waar ze eerst
uit het Tentenkamp werden ontruimd [12], daarna een opvangplek
kregen in de Sacramentskerk [het Vluchthuis], waarvan het
Bisdom eigenaar is [13] en daar per
1 september dit jaar door de Gemeente zijn ontruimd. [14]
Inmiddels heeft de Gemeente Den Haag hen opvang gegeven, maar
slechts tot 1 november. [15]
En wat daarna?
Gesol, gesol, gesol.
 
 
AMSTERDAM
 
De  zwerftocht van de uitgeprocedeerde vluchtelingen
in Amsterdam laat nog meer de inhumaniteit van het beleid in
en de misdadige koehandel tussen burgemeester van der Laan
en Staatssecretaris Teeven, over de ruggen van de vluchtelingen
heen.
Dit zijn vluchtelingen, die aanvankelijk verdreven uit Ter Apel
[16].
Na aanvankelijk in de tuin van de Diakonie te hebben
gezeten [waar ze van harte welkom waren, maar weg moesten
vanwege plaatsgebrek] (17) begon de zwerftocht door Amsterdam.
Ze sloegen een tentenkamp op aan de Notweg [Osdorp], waar
ze veel steun van buurtbewoners kregen, terwijl de Gemeente
verstek liet gaan. [18]
En toen begon de ellende.
Ontruimd op last van burgemeester van der Laan
 uit de Notweg, verdreven uit de Vluchtkerk,
uit de Vluchtpark, Vluchtkantoor, Vluchtflat. [19]
 
Daarna schoot de burgemeester te hulp, door
Gemeentelijke Opvang te bieden.
Althans, zo leek het.
In werkelijkheid was er een flink addertje onder het gras.
 
Want die Gemeentelijke Opvang, die er in samenspraak
met Staatssecretaris van Justitie, Teeven, ook wel Fred de
Vluchtelingenjager genoemd, [20], in de Vluchthaven [voormalige
gevangenis aan de Havenstraat] kwam, had als
voorwaarde ''inzet tot terugkeer''. [21]
 
Terwijl zowel Teeven als van der Laan weten, dat dat niet kan, vanwege
de onveilige en oorlogssituatie in het land van herkomst. [22]
Nu kan van het keiharde asielbeleid van Teeven geen andere opstelling
worden verwacht, maar van der Laan is een ander geval, omdat hij
voorgaf en nog voorgeeft ''vriend van de vluchtelingen'' te zijn. [23]
 
Bovendien gaf hij volgens de vluchtelingen een heel andere draai aan
het project Vluchthaven, door te suggereren, dat terugkeer geen eis
zou zijn. [24]
Aldus volgens Pieter Smit, vrijwilliger bij de ´´Wij zijn hier´´
vluchtelingen, benaming van de rondzwervende vluchtelingen. ¨ (25)
 
Maar hoe dan ook, het alleen willen verschaffen aan de vluchtelingen
van basale voorzieningen, onder druk van ''terugkeer'' is niets meer
of minder dan chantage en afpersing, aangezien het hier
gaat om mensen, die met hun rug tegen de muur staan. [26]
Laf en onwaardig.
 
Wat daarop volgde, was mogelijk nog beschamender:
Toen de vluchtelingen, uiteraard, niet wilden en konden ingaan
op de gestelde ''eis tot terugkeer'', viel het vriendelijke masker
van van der Laan weg en liet hij een kant zien, die ik
nu niet bepaald onder ''vriendschap'' kan verstaan.
 
De Gemeente stapte naar de rechter, eiste ontruiming en
wilde nota bene de kosten van de ontruiming op de
vluchtelingen verhalen. [27]
Rechteloze mensen.
 
Kun je dieper zinken?
 
Ondertussen bleef van der Laan consequent de vluchtelingen
''vrienden'' noemen.
Ik citeer uit AT5 bericht
''Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken', zegt Van der Laan. 'Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.' [28]

Tsja, van je vrienden moet je het maar hebben.

Toen de rechter in het voordeel van de Gemeente besliste [29]
wees Amnesty International de Gemeente erop, dat zij moest
zorgen voor basale voorzieningen voor de uitgeprocedeerden, om
te voorkomen, dat zij dakloos werden. [30]
Overigens had een maand daarvoor Amnesty al een brief
aan burgemeester van der Laan geschreven, om aandacht
te vragen voor de uitgeprocedeerden en het besluit tot
sluiting van de Vluchthaven, op te schorten, of als dat niet
mogelijk is, om [ik citeer Amnesty] ''maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bewoners van de Vluchthaven zonder ondersteuning of onderdak op straat komen te staan''. [31]
Ook had Amnesty daarbij aandacht gevraagd voor de schrijnende
situatie in de Vluchtgarage. [32]


Alles aan dovemansoren gezegd.
Om een ontruiming niet af te wachten, vertrokken de bewoners
uit zichzelf. [33]
Ze wilden een tentenkampje opslaan in het Oosterpark,
maar werden verdreven door de politie. [34]
Uiteraard in opdracht van de Gemeentelijke autoriteiten,
in casu loco burgemeester Ivens [SP], die hiermee zijn partij
 te schande maakte.

Ze trokken verder, in de stromende regen, tot de Muiderkerk,
die in tegenstelling tot de burgemeester, wel wist wat menselijkheid
betekende, haar deuren opende. [35]
Het trieste relaas daarna heb ik beschreven:
Nadat de Linnaeushof 4 [Vluchtopvang] gekraakt was, vandaar 
verdreven, vervolgens vertrokken naar de Vluchtschool, ook
verdreven, totdat ze belandden in het Vluchtgebouw waar een Officier
van Justitie [na het gebruikelijke aangifteritueel van de eigenaren]
met  meer menselijkheid van de burgemeester en Gemeente
Amsterdam, besloot, niet tot een spoedontruiming over te gaan. [36]
In het Vluchtgebouw kunnen de uitgeprocedeerden dus even
op verhaal komen.

Maar voor hoe lang?
 
 
VLUCHTGARAGE
GEEN HULP VAN STADSDEEL ZUID OOST
MENSONWAARDIG
 
Een ander deel van de tragedie is de Vluchtgarage, gesitueerd
in Amsterdam Zuid Oost.
Daarheen vertrokken uitgeprocedeerde vluchtelingen, die
niet behoorden tot de 159 , die  waren geregistreerd 
bij Vluchtelingenwerk en daarom niet in de Vluchthaven terecht
konden. [37]
Van meet af aan behoefden ze van de kant van de autoriteiten
niet op medewerking te rekenen, want de Stadsdeelraad Zuid Oost
weigerde zorg te dragen voor elementaire voorzieningen als
electriciteit, warm water en  sanitair. [38]
 
Geen wonder, dat het College voor de Rechten van de Mens
na een bezoek [en inmiddels een tweede] aan de Vluchtgarage,
de situatie in de Vluchtgarage ''mensonwaardig'' genoemd heeft. [39]
Amnesty verklaarde in een brief aan burgemeester
van der Laan dd 13 juni het volgende over de
Vluchtgarage.
''Ook vraagt Amnesty International ook uw dringende aandacht voor de situatie in de parkeergarage aan Kralenbeek 100 te Amsterdam (de Vluchtgarage), die door uitgeprocedeerde vluchtelingen en vreemdelingen zonder verblijfsvergunning als geïmproviseerde opvanglocatie wordt gebruikt. Amnesty International bracht vandaag een bezoek aan deze locatie. De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.'' [40]
 
Verwonderlijk in zulke erbarmelijke omstandigheden is het dan ook
niet, als er gevechten uitbreken [41], die inmiddels een dodelijk
slachtoffer hebben geeeist. [42]
Reden voor het College voor de Rechten van de Mens en
Amnesty International, om opnieuw de noodklok 
te luiden. [43]
Overigens de derde keer, dat Amnesty een dringend appel op
de Gemeente deed. [44]
 
VLUCHTMARKT
De Vluchtmarkt 0ntstond, doordat de Vluchtgarage
overbevolkt raakte. [45]
Vandaar dat er enkele panden in de Kinkerbuurt
[Ten Katestraat] werden gekraakt.
Die zijn inmiddels ook ontruimd. [46]
Weer mensen op straat.
 
TRAGEDIE IN HET VLUCHTGEBOUW
ONGELUK EN SCHANDELIJK FALEN VAN
AMBULANCEPERSONEEL
 
Een naar neveneffect van de zwerftocht van de vluchtelingen
en de veronachtzaming door de Gemeente was het ongeluk, dat
een van de uitgeprocedeerden overkwam in het Vluchtgebouw.
Niet alleen viel de man van de trap in het Vluchtgebouw en brak hij
daarbij zijn nekwervel en liep een hersenbloeding op. [47]
Er werd hem geen hulp geboden door het ambulancepersoneel. [48]
De onzinreden, die door de ambulancemedewerkers was opgegeven
was de mogelijke aanwezigheid van asbest in het pand. [49]
Noch zij, noch de politie wilden om die reden het pand betreden. [50]
 
De opgegeven reden is niet alleen een flutreden, maar een schandalige
verzaking van de hulpverplichting van het ambulancepersoneel,
dat er in een folder hoog van opgeeft, dat zij ''waar dan ook'' en
''onder alle omstandigheden'' ''hoogwaardige zorg'' verlenen. [51]
In de folder op bladzijde 6 staat ook
''“Ga een patiënt niet verplaatsen, dat kan het letsel verergeren.” [52]
En op bladzijde 13
''Als een patient nek-, rug- of hersenletsel heeft, is het belangrijk,
dat de patient stabiel vervoerd wordt."' [53]
 
Nou, niets van dit alles is gebeurd, het ambulancepersoneel
heeft op schandalige wijze zijn hulp en zorgplicht verzaakt, en
de politie ook, door niet binnen te komen. [54]
 
Geloof het of niet.
In een land met een technologisch niveau als Nederland,
met een ambulance voor de deur, die praktisch ''een rijdend
ziekenhuis'' is [55], moesten de vluchtelingen ZELF de man
de trap op dragen.
Een man met hersenletsel en een gebroken nekwervel.
Een patient, die, zoals in de folder staat, met de uiterste
zorg moet worden vervoerd.
 
Als dit ambulancepersoneel, degene, die hen instructies
zou hebben gegeven, het pand niet te betreden [56] en de
betreffende politiemensen niet worden vervolgd, vraag ik
mij af, met welk recht Nederland andere landen, die de
mensenrechten schenden [en daarvoor natuurlijk moeten
worden aangeklaagd] de maat meet.
 
De behandeling van uitgeprocedeerde vluchtelingen hier
is een schande, te groot voor woorden.
 
Maar dit alles zou  niet gebeurd zijn, als de burgemeester had gezorgd
voor een fatsoenlijke opvang in een behoorlijk onderkomen,
met basale voorzieningen.
Iets waartoe Amnesty International nu al drie keer
de Gemeente en burgemeester heeft opgeroepen. [56]
 
 
OVERLEG VAN DER LAAN/TEEVEN/
SAME OLD STORY/LOOD OM OUD IJZER
 
Of het nu pure volksverlakkerij is, of dat van der Laan
zich werkelijk gaat schamen om de wijze, waarop hij en
de Gemeente tot nu toe met de uitgeprocedeerde vluchtelingen
zijn omgegaan, weet ik niet, maar wel is er een overleg geweest
tussen Van der Laan en Teeven over de situatie. 
Het idee van van der Laan was een ''bed, bad en brood regeling''
voor de uitgeprocedeerden, evenals daklozen die krijgen. 
Maar dat wil hij alleen doorvoeren als de grote steden
Den Haag, Utrecht en Rotterdam meedoen. [57]
 
Het gesprek tussen Van der Laan en Teeven heeft plaatsgehad [58]
en zoals ik al dacht, is het op niets uitgelopen. [59]
Echt verwonderlijk is dat niet.
 
 Teeven, de man van ''terugkeer'', gaat pas overstag als
hij er wettelijk gezien niet meer onderuit kan.
En nu kan dat nog, omdat in 2010 de noodopvang door
de toenmalig Staatssecretaris van Justitie Albayrak, werd
gesloten. [60]
 
Nu is er een besluit aanstaande van het Comite van Europese ministers
over het advies van het Europese Comite voor Sociale
Rechten, dat al eerder had gesteld, dat uitgeprocedeerde asielzoekers
recht hebben op elementaire voorzieningen zoals onderdak,
voedsel en kleding. [61]
Dat besluit wordt in october verwacht. [62]
 
 
EPILOOG
 
Treurspel, gesol met mensen, er zijn vele termen voor de
mensonwaardige wijze, waarop de Gemeente en de burgemeester,
die beweert een ''vriend van de vluchtelingen'' te zijn [63] tot
nu toe met rechteloze uitgeprocedeerde vluchtelingen is
omgegaan.
Mensen, die vanwege de onveilige of oorlogssituatie niet
naar hun land terug kunnen, maar toch geen aanspraak
maken op basisvoorzieningen.
Moeten ze dan maar verhongeren?
Ook zijn er volgens Amnesty mensen bij, die eigenlijk wel
de asielstatus hadden moeten krijgen [en dus niet
zijn uitgeprocedeerd]. [64]
 
Maar hoe dan ook, wat gebeurt er?
Verdrijving, van de ene plaats naar de andere, onderdak
in de meest erbarmelijke omstandigheden, een Gemeente,
die weigert, voor stroom, sanitair en warm water
te zorgen.
Politie en ambulancepersoneel, die een vluchteling met opgelopen
hersenletsel en een gebroken nekwervel niet helpen onder
het mom van een snertsmoesje. [65]
 
En dat in een land, dat zich beschaafd noemt en beweert
de mensenrechten hoog te houden.
 
Het verschuilen achter Overheidsbeleid is geen excuus.
De Gemeente heeft hierin eigen verantwoordelijkheid, zoals
Amnesty International terecht opmerkt [66] en kan best zorgen
voor onderdak in een gebouw, voedsel en kleding.
 
Dat heet ''zorgplicht''
Dat heet ''beschaving''
 
Zolang van der Laan verstek laat gaan, zijn hij en de Gemeente
medeverantwoordelijk voor alle humanitaire ellende
van de vluchtelingen.
 
Het wordt hoog tijd, dat hij gehoor geeft aan de drie oproepen
van Amnesty International, te zorgen voor onderdak en basisvoorzieningen
voor deze vluchtelingen. [67]
 
Dat dit nog niet is gebeurd, is een schande.
Een absolute schande.
 
Astrid Essed
 
 
 
NOTEN
 
[1]
 
 
AT5
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI VERTREKKEN
4 JULI 2014
 
 
 
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI
VERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRE
RECHTSREGELS/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
 
 
 
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING
VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014
 
 
 
 
[2]
 
AT5
ASIELZOEKERS MOETEN PAND
LINNAEUSHOF VERLATEN
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[3]
 
 
AT5
ASIELZOEKERS VERTREKKEN UIT DE VLUCHTSCHOOL
23 AUGUSTUS 2014
 


AT5
SCHOOLBESTUUR VLUCHTSCHOOL DOET AANGIFTE
WEGENS VLUCHTELINGEN
19 AUGUSTUS 2014


[4]


AT5
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[5]
 
AT5
ASIELZOEKER VLUCHTGARAGE OVERLEDEN NA
VECHTPARTIJ
25 AUGUSTUS 2014
 


HET PAROOL
OVERLEDEN ASIELZOEKER HAMZA (32) VROEG MAANDEN
GELEDEN OM HULP
26 AUGUSTUS 2014

 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 AT5
ASIELZOEKER ZWAARGEWOND NA VAL IN VLUCHTGEBOUW
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[6]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
[7]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
[8]
 
”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”
 
Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
 
 
 
 
[9]
 
PKN
VOORLOPIGE VOORZIENING VOOR
HUMANE BEHANDELING VOOR
ONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN
31 OCTOBER 2013
 
 
EUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUW
GAT IN UITSLUITINGSREGELS
 
 
 
[10]
 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.”
 
 
DUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG
10 MEI 2014
 
 
 
MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER
JOKE KAVIAAR
9 JANUARI 2014
 
 
 
[11]
 
 
NRC
TENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSEN
OPGEPAKT
23 MEI 2012
 
 
 
 
 
[12]
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE
ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 


[13]

RECHT OP BESTAAN
NIEUW ONDERZOEK NAAR WOONPERSPECTIEF 
ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK
15 MAART 2014[14]

OMROEP WEST
VLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK
17 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
[15]
 
DEN HAAG BIEDT ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK
TIJDELIJKE OPVANG
1 SEPTEMBER 2014
 


[16]

NRC
TENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSEN
OPGEPAKT
23 MEI 2012
 
 
 
 
(17)
 
HET PAROOL
VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN 
ACHTERTUIN DIAKONIE
5 SEPTEMBER 2012
 

AT5
VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN CENTRUM
5 SEPTEMBER 2012

 
 
[18]
 
HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN
IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012
 


(19)

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN
ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI
VERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRE
RECHTSREGELS/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[20]
 
''De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.''

NRC
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ''VLUCHTHAVEN''
MOETEN WEG
4 JULI 2014
 

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER
JOKE KAVIAAR
9 JANUARI 2014
 

[21]

''De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.''

NRC
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ''VLUCHTHAVEN''
MOETEN WEG
4 JULI 2014
 

AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES
23 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
(22)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
(23)
 
AT5
FELLE BURGEMEESTER/´´IK BEN ER VOOR DE
VLUCHTELINGEN´´
2 MAART 2014
 
 
 
 
[24]
 
''Op sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: 'Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!'

Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over diezelfde mensen en dezelfde opvang: 'Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt doordat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.' Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.''
 
HET PAROOL
''VAN DER LAAN GAAT IN DE FOUT MET DE VLUCHTELINGEN''
29 AUGUSTUS 2014
 


[25]


HET PAROOL
''VAN DER LAAN GAAT IN DE FOUT MET DE VLUCHTELINGEN''
29 AUGUSTUS 2014
 


[26]


”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomen
omdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”
 
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
 
 
 
UITGEDPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
 


[27]

AT5
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
6 JUNI 2014

 
 
[28]
 
AT5
VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS
VLUCHTHAVEN
1 JUNI 2014
 
 
 
[29]
 
NRC
UITGEDPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ''VLUCHTHAVEN''
MOETEN WEG
4 JULI 2014
 
 
 
 
[30]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
[31]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
[32]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
[33]
 
NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING 
VLUCHTHAVEN AMSTERDAM NIET AF
9 JULI 2014
 


[34]

AT5
POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT PARK
9 JULI 2014[35]

''VLUCHTOPVANG'' GEOPEND: ''WIJ ZIJN HIER'' KRAAKT
LINNAEUSHOF 4
 


AT5
ASIELZOEKERS BREKEN TENTENKAMP OOSTERPARK OP
9 JULI 2014

 
 
[36]
 
AT5
ASIELZOEKERS MOETEN PAND
LINNAEUSHOF VERLATEN
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
AT5
SCHOOLBESTUUR VLUCHTSCHOOL DOET AANGIFTE
WEGENS VLUCHTELINGEN
19 AUGUSTUS 2014

 
AT5
ASIELZOEKERS VERTREKKEN UIT DE VLUCHTSCHOOL
23 AUGUSTUS 2014
 


AT5
VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
[37]
 
''De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.''

NRC
VLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING 
VLUCHTHAVEN NIET AF
9 JULI 2014[38]

 
 
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/
BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOST
ASTRID ESSED
 [39]
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014
 
 
 
 
''Vandaag en tijdens een eerder bezoek aan de vluchtgarage in juni zag het College een niet-menswaardige leefomgeving: een tekort aan sanitaire voorzieningen en voedsel. Deze voorzieningen en een veilige plek zijn essentieel voor een menswaardig leven.''
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
ONMIDDELLIJKE ACTIE VLUCHTGARAGE NODIG
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[40]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
[41]
 
 
AT5
STEEDS VAKER VECHTPARTIJEN IN VLUCHTGARAGE ZUID-OOST
19 FEBRUARI 2014
 
 
 
[42]
 
 
ASIELZOEKER VLUCHTGARAGE OVERLEDEN 
NA VECHTPARTIJ
25 AUGUSTUS 2014
 
 
 
WIJ ZIJN HIER HEEFT EEN FAMILIELID VERLOREN-
R.I.P. NASIR GULUD
 
 
http://wijzijnhier.org/2014/08/wij-zijn-hier-heeft-een-familielid-verloren-r-i-p-nasir-gulid/
 
[43]
 
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
ONMIDDELLIJKE ACTIE VLUCHTGARAGE NODIG
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[44]
 
''

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.''

 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
DE VORIGE APPELS VAN AMNESTY INTERNATIONAL AAN DE
GEMEENTE/BURGEMEESTER VAN DER LAAN
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
[45]
 
 
AT5
VLUCHTELINGEN KRAKEN WEER EEN
NIEUW ONDERKOMEN
13 APRIL 2014
 
 
 
 
[46]
 

 
[47]
 
ASIELZOEKER ZWAARGEWOND NA VAL IN
VLUCHTGEBOUW
26 AUGUSTUS 2014
 
 
[48]
 
HET PAROOL
AMBULANCEPERSONEEL KON VLUCHTGEBOUW NIET
IN NA VAL ASIELZOEKER
27 AUGUSTUS 2014
 
 
AT5
AMBULANCEPERSONEEL MOCHT VLUCHTGEBOUW
NIET IN
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[49]


HET PAROOL
AMBULANCEPERSONEEL KON VLUCHTGEBOUW NIET
IN NA VAL ASIELZOEKER
27 AUGUSTUS 2014
 
 
AT5
AMBULANCEPERSONEEL MOCHT VLUCHTGEBOUW
NIET IN
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[50]
 
 
VOLKSKRANT
ILLEGALENDEBAT LAAIT OP NA INCIDENTEN AMSTERDAM
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[51]
 
''Hoogwaardige zorg.
De ambulanceverpleegkundige is ervoor opgeleid om zelfstandig ter plekke 
hoogwaardige zorg te verlenen. Waar dan ook, onder alle omstandigheden. ''

Bladzijde 11,Folder/'' HELP ONS BETER HELPEN''
 

FOLDER


Bron
 
 
[52]
 
FOLDER ''HELP ONS BETER HELPEN''
 
 
 
[53]
 
 
 
 
 
 
[54]
 
''Politie en ambulancemedewerkers weigerden het pand te betreden omdat het asbest zou bevatten''

VOLKSKRANT
ILLEGALENDEBAT LAAIT OP NA INCIDENTEN AMSTERDAM
27 AUGUSTUS 2014

 
 
[55]
 
Bladzijde 11, Een rijdend ziekenhuis
 
 
 
[56]
 
 
 
[56]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
''

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.''

 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[57]
 
''De burgemeester heeft vanmiddag in een gemeentelijke vergadering gezegd dat hij opnieuw in gesprek gaat met staatssecretaris Fred Teeven, om zo de 'bed, bad en brood-regeling' te mogen invoeren.

Dat betekent dat de asielzoekers een eigen en vaste plek in de stad krijgen. Eerder had de staatssecretaris dat verboden, Teeven wil de vluchtelingen niet te hulp schieten. Hij wil dat zij zich in een asielzoekerscentrum voorbereiden op hun terugkeer. 

Van der Laan wil de 'bed, bad en brood-regeling' alleen invoeren als Den Haag, Utrecht en Rotterdam meedoen.''

 
AT5
VAN DER LAAN WIL OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN
28 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[58]
 
 
AT5
TEEVEN GAAT MET VAN DER LAAN OVERLEGGEN OVER
ASIELOPVANG
29 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
[59]
 
 
AT5
GEMEENTE EN TEEVEN NIET EENS OVER OPVANG
ASIELZOEKERS
1 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
[60]
 
 
 
 

DOORBRAAK/GEBLADERTE
ALBAYRAK DWINGT GEMEENTEN OM NOODOPVANG
TE SLUITEN
WINTER 2009DOORBRAAK/GEBLADERTE
ALBAYRAK EN DE GEMEENTELIJKE ONGEHOORZAAMHEID
4 DECEMBER 2009

 
 
 
[61]
 
PKN
VOORLOPIGE VOORZIENING VOOR
HUMANE BEHANDELING VOOR
ONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN
31 OCTOBER 2013
 
 
NOS
COMITE KEURT ASIELBELEID AF
31 OCTOBER 2013
 
 
 
UITSPRAAK VAN EUROPEES COMITE VORMT
JURIDISCH WAPEN IN STRIJD TEGEN UITSLUITING
8 JANUARI 2014
 

[62]


AT5
GEMEENTE EN TEEVEN NIET EENS OVER OPVANG
ASIELZOEKERS
1 SEPTEMBER 2014
 
 
NOS
TEEVEN WACHT OP ASIELBELEID EU
1 SEPTEMBER 2014
 
 
 
COMITE VAN MINISTERS VAN DE RAAD VAN EUROPA
 
 
 
[63]
 
 
AT5
FELLE BURGEMEESTER/IK BEN ER
VOOR DE VLUCHTELINGEN!
2 MAART 2014
 
 
 
[64]
 
''Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.''
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
[65]
 
HET PAROOL
AMBULANCEPERSONEEL KON VLUCHTGEBOUW NIET
IN NA VAL ASIELZOEKER
27 AUGUSTUS 2014
 
 
AT5
AMBULANCEPERSONEEL MOCHT VLUCHTGEBOUW
NIET IN
27 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[66]
 
 
''Volgens Amnesty International ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gemeente en het Rijk om te voorkomen dat de Vluchthavenbewoners zonder voorzieningen op straat komen te staan.''

AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
''

Verplichting overheid

Er ligt een verplichting bij de Nederlandse overheid (ongeacht of dit de centrale of decentrale overheid is) om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan''

AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 
 
[67]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG
MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN
13 JUNI 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET
OP STRAAT ZETTEN
4 JULI 2014
 
 
 
 
''

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.''

 
AMNESTY INTERNATIONAL
GESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE
26 AUGUSTUS 2014
 

Meer van Astrid Essed