Wat doen we met onze Coffeeshops?

Zo 7 Juni 2009 19:42 | Frank | 3238 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Congres, 18 juni 2009, Sofitel Cocagne Eindhoven

Drugsnota juni 2009

Het kabinet zal in juni met een nota terugblikken op het gedoogbeleid van de afgelopen dertig jaar. Daarnaast zal aangeven worden hoe het drugsbeleid moet worden voortgezet. Volgens het kabinet moet deze snel geactualiseerd worden.

Aandacht voor lokale oplossingen en landelijk beleid

Op 18 juni a.s. doen lokale overheden, wetenschappers en praktijkmensen voorstellen voor een structurele oplossing. Daarnaast krijgt u antwoord op vragen als:

 • Is de overheid te laks bij het regelen van de aanpak van drugs en drugscriminaliteit?
 • Welke invloed heeft de problematiek van de achterdeur op deze situatie? Welk gevolg heeft de repressieve aanpak van de cannabisteelt?
 • Zijn er problemen ontstaan door straathandel of met coffeeshops die er voorheen niet waren?
 • Vraagt een typisch Nederlandse vinding als het gedoogbeleid in principe om moeilijkheden?

Voor de elite only!! De kosten ad. 899,- euro (excl. BTW)

Programma

Met o.a.:

 • 8 burgemeesters
 • Jusitie
 • Politie
 • Coffeeshophouders

Landelijk en lokaal beleid!

 

08.30 - 09.10 uur

Ontvangst met koffie of thee en uitreiking syllabus


09.10 - 09.20 uur

Opening dagvoorzitter
Opzet dag:

 • Aandacht voor het landelijk perspectief
 • Acht burgemeesters uit binnen- en buitenland presenteren hun lokale situatie en gaan in op de vele facetten van het coffeeshopbeleid
 • De mogelijke oplossingen!

Dhr. T. van der Meulen, journalist/columnist/auteur


LANDELIJK BELEID

09.20 - 09.50 uur

Het landelijk beleid

 • Schets huidige situatie – historisch perspectief
 • Stand van zaken: volksgezondheidsaspecten
 • Cannabis
 • Internationale dimensie
 • Drugsbeleid is lokaal beleid!

Dhr. V. Everhardt, programmahoofd Alcohol en Drugs, Trimbos-Instituut


09.50 - 10.15 uur

Landelijk beleid OM ten aanzien van coffeeshops

 • Inhoud van deze lezing vindt u later op deze pagina

Dhr. mr. G.W. van der Burg M.P.A, hoofdofficier van het arrondissementsparket Den Bosch


LOKAAL BELEID
Verschillende lokale besturen hebben gezocht naar oplossingen om de overlast veroorzaakt door coffeeshops op te lossen. U krijgt de beste oplossingen op een rij!


10.15 - 11.00 uur

Van gedogen naar reguleren (voorlopige titel)

 • Hoe was de situatie, welke oplossing is er bedacht?
 • Problemen met drugstoeristen, vrees voor illegale verkoop
 • Hoe wordt er op lokaal en regionaal niveau gebruik gemaakt van bestaande wetgeving?
 • Is er maar één oplossing?
 • Aanbeveling landelijk beleid: nationale regie en Europees beleid is vereist!

Burgemeester G.B.M. Leers, Maastricht
Reactie: Dhr. M. Josemans, voorzitter Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) en bestuurslid Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC)


11.00 - 11.40 uur

75% minder drugstoeristen en overlast

De Terneuzense elementen:

 • Wat heeft het zicht veranderd op het gedoogbeleid van Terneuzen? Problemen met coffeeshops, illegale verkooppunten, straathandel, drugsrunners of gescheiden markten?
 • Bedienen van de lokale markt: kan dat?
 • Het weren van buitenlandse bezoekers
 • Samenwerking over de grens, o.a. inzake cannabisgebruik in het verkeer
 • Aanbeveling landelijk beleid

Burgemeester J.A.H. Lonink, Terneuzen
Reactie: Dhr. B. Bieleman, sociaal wetenschappelijk onderzoeker


11.40 - 12.00 uur

Koffie- en theepauze


12.00 - 12.40 uur

Helmond breidt uit?

 • Helmond’s beleid
 • Waarom uitbreiden in plaats van sluiten?
 • Wat doen we met drugsrunners?
 • Ervaringen tot nu toe

Burgemeester A.A.M. Jacobs, Helmond
Reactie: mw. Mr. H.A.A. Vrijhoeven, officier van justitie v.h. arrondissementsparket Den Bosch


12.40 - 13.40 uur

Lunch


13.40 - 14.20 uur

Rien ne va plus

 • De samenwerking met gemeente, politie en justitie
 • De visie op de achterdeurproblematiek
 • Ervaring met sluiting
 • Ervaringen met 13b Opiumwet ten aanzien van softdrugs?
 • Aanbeveling landelijk beleid

Burgemeester G.O. van Veldhuizen, Hoorn
Reactie: Dhr. C. Braan, Manager Wonen, Bo-Ex


14.20 - 14.50 uur

Laveren tussen Scylla en Charibdis

 • Het beleid van Venlo, wat heeft het zicht veranderd? Problemen met coffeeshops, illegale verkooppunten, straathandel, drugsrunners of gescheiden markten?
 • Evaluatie verplaatsen coffeeshops
 • Moeten coffeeshops in het centrum worden vervangen door wietwinkels buiten de stad of bij de landsgrenzen? Venlo experimenteert met ‘McDope’s’
 • Aanbeveling landelijk beleid

Burgemeester H.M.F. Bruls, Venlo


14.50 - 15.40 uur

Getuigenissen en standpunten van Vlaamse grensburgemeesters

 • Wat is de lokale situatie in de Vlaamse grensgemeenten?
 • Hoe ervaren wij overlast door het softdrugsbeleid over de grens?
 • Hoe denken wij over het Nederlandse gedoogbeleid inzake softdrugs en de coffeeshops nabij de grens
 • Wat is de aanbeveling voor Nederland vanuit Vlaanderen?

Burgemeester L. Jacobs, Kalmthout (België)
Burgemeester F. De Vilder, Zelzate (België)
Burgemeester J. Sauwens, Bilzen (België)
Reactie: Dhr. B. de Vries, portefeuillehouder coffeeshops, Politie Rotterdam-Rijnmond


15.40 - 16.00 uur

Koffie- en theepauze


16.00 - 16.30 uur

Tweede Kamer Debat

U bepaalt de onderwerpen! Tweede Kamerleden, o.a.:
Mw. C. Joldersma, CDA
Mw. L. Bouwmeesters, PvdA
Dhr. B. van der Ham, D66 (afhankelijk van Kameragenda)
Verder gehele dag en bij debat aanwezig:
Dhr. A. de Loor, directeur Stichting Adviesburo Drugs
Dhr. M. Josemans, voorzitter Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) en bestuurslid Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC)
Ook de sprekers worden uitgenodigd om actief aan het panel deel te nemen.


16.30 - 16.45 uur

Samenvatting van de dag door de dagvoorzitter
Deze samenvatting en de aanbevelingen worden later aangeboden aan Ministeries BZK, Justitie en VWS.


16.45 uur

Afsluiting met aansluitend een borrel


Bij iedere lezing ruimte voor antwoord op de aanpak van problemen:

 • Wat zijn de ervaringen met 13b Opiumwet ten aanzien van softdrugs?
 • Hoe verloopt samenwerking gemeente, politie en justitie? En is hier ruimte voor verbetering?
 • Wat is de visie op de achterdeurproblematiek?
 • Het verschil tussen landelijk en lokaal beleid?
 • Ervaring met sluiting lokalen en woningen wegens handel in harddrugs

 


 

Bron: Studie centrum voor bedrijf en overheid