Waarom de rechtsstaat eigenlijk een fasistische rechtsstaat is en geen democratie

Thursday 14 February 2008 19:41 | Frank | 3578 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Veto is Latijn voor 'ik verbied'. Het woord komt het meest voor in de samenstelling 'vetorecht'.

Een vetorecht wordt gebruikt als laatste redmiddel als in een instituut een persoon of representant een stem moet hebben die belangrijker is dan een democratisch besluit. De representant met vetorecht kan een besluit dat met meerderheid van stemmen wordt genomen toch nog verbieden.

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben de permanente leden vetorecht. In de Verenigde Staten heeft de president vetorecht over besluiten van de senaat en het congres, en zo'n veto kan alleen worden ontkracht als er een 2/3 meerderheid voor het voorstel kan worden gewonnen. Veto is een verbod om een genomen besluit ook uit te voeren. Een vetorecht is dus het recht dat iemand heeft om een veto uit te spreken.

Bush heeft lang gewacht voordat hij eenmaal naar zijn vetorecht greep, maar is nu de leider in het gebruiken van zijn vetorecht. Nog nooit in de geschiedenis gebruikte een president van Amerika zo vaak zijn vetorecht. In uiteenlopende onderwerpen als:

blogbeschermwet (bescherming van bronnen)
StamcellenOnderzoek
Het verbieden van martelen (dit moest dus gewoon door kunnen gaa)
Abortus en euthanasie
Om de afluisterwet erdoor te drukken.
Tegen terugtrekking troepen uit Irak.
En dan zal ik de dreigingen, omhet vetorecht te gebruiken, buiten beschouwing laten.

Bron: wikipedia / google

 Quote

Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten, zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden, legers mieren verdwaasd rondtrekken, trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek, bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen, als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven, weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.
waarschinlijk een indiaan