'Nederland wordt land van uitersten'

Vr 18 November 2005 10:50 | Webskater | 2123 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

(Novum) - Een groeiende kloof ontstaat tussen arm en rijk in Nederland. De toekomst is een samenleving van 'succesvollen' en 'achterblijvers', waarbij de laatsten relatief vaak niet-westerse allochtonen zijn. Dat zegt Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek bij het aanvaarden van zijn bijzonder hoogleraarschap demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Trouw citeert vrijdag uit de rede.

Latten denkt dat mensen steeds vaker een partner zullen kiezen met hetzelfde niveau van opleiding en inkomen. Ook herkomst en religie gaan vaker een rol spelen bij partnerkeuze. Latten geeft het voorbeeld van de huisarts die in het verleden met de verpleegster trouwde, waardoor de laatste steeg op de maatschappelijke ladder. Vrouwen zijn nu steeds hoger opgeleid. Daardoor trouwen hoogopgeleiden vaker met elkaar. Op deze manier groeit de kloof tussen rijk en arm.

De demograaf denkt dat de elite zich niet alleen via partnerkeuze zal isoleren van de 'achterblijvers'. Ook in huisvesting, schoolkeuze en vrijetijdsbesteding zullen de 'succesvollen' een eigen weg zoeken.

Latten waarschuwt voor een 'schijnsamenleving', waarin het voor kansarmen nauwelijks mogelijk is tot de kansrijken te gaan behoren. "Als deze trend zich doorzet, zal Nederland in 2020 meer op New Orleans lijken dan we willen denken", zegt hij in de krant. "Dan krijgen we een steeds ongelijkere verdeling in rijkdom en zal de sociale samenhang verdwijnen. Samenleven valt dan uiteen in naast elkaar leven."

Bron: NOVUM