KNMI: Nederlands klimaat wordt steeds grilliger

Di 30 Mei 2006 20:10 | Webskater | 3763 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

DEN HAAG - De winters worden natter. Langdurige hevige regen zal toenemen. Maar of de zomers natter of juist droger worden, is onzeker.

De nieuwste klimaatscenario's die het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) dinsdag heeft aangeboden aan staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, (Verkeer en Waterstaat) bevestigen een aantal eerdere prognoses. Rond 2050 is het in Nederland volgens de voorspelling van het KNMI 's winters gemiddeld 0,9 tot 2,3 graden Celsius warmer dan in 1990. In de zomer kan dat oplopen tot 2,9 graden.

Het KNMI heeft in vier nieuwe scenario's geschetst in welke mate de klimaatverandering in Nederland kan leiden tot hogere temperaturen, heviger neerslag en zeespiegelstijging in 2050.

Zomerneerslag

Volgens de scenario's horen zowel een lichte toename van de zomerneerslag als een forse afname tot de mogelijkheden. Bij een forse afname gaan droge zomers, zoals die van 1976 en 2003, veel vaker voorkomen.

Aan de hand van de scenario's, die zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Gerbrand Komen, kan de overheid maatregelen nemen voor waterbeheer, ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. "De klimaatverandering zou ook nog anders en extremer kunnen verlopen, maar daarvoor zijn de aanwijzingen uiterst onzeker", aldus Komen. Hoewel er altijd klimaatschommelingen zijn, hebben wetenschappers vastgesteld dat de mens bijdraagt aan de huidige opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

Windrichting

In Nederland hangen temperatuur en neerslag nauw samen met de windrichting. Onduidelijk is nog of de luchtstromingen en dus de windrichting boven West-Europa door het versterkte broeikaseffect gaan veranderen. In de klimaatscenario's wordt daar voor het eerst rekening mee gehouden: twee scenario's gaan uit van onveranderde luchtstroming en twee andere scenario's laten zien hoe temperatuur en neerslag veranderen als ook de luchtstroming verandert.

Om dit in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de nieuwste computerberekeningen die ook de basis vormen voor het eerstvolgende rapport van het IPCC, het intergouvernementeel klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat zal in 2007 verschijnen

Bron: ANP