Burenruzies heftiger in multicultiwijken

vrijdag 7 januari 2011 10:59 | Brekendnieuws | 3965 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In multiculturele wijken lopen burenruzies sneller hoog op. De mate waarin mensen vooroordelen hebben over andere culturele groepen is daarbij doorslaggevend, blijkt uit onderzoek in opdracht van onder andere de Arnhemse woningcorporaties. Onderzoeker Elze Ufkes, gisteren aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderzoek, licht toe. Wat wilde u weten? ‘Woningcorporaties willen in mensen investeren en willen weten wat ze in probleemwijken dan wel en juist niet moeten doen. Mijn onderzoek richtte zich specifiek op sociale overlast.’
En wat bleek?

‘Je verwacht in cultureel diverse wijken dat conflicten over culturele verschillen gaan, over stereotypen van een geit in de tuin of kookluchtjes. Maar uit enquêtes komt naar voren dat burenruzies ook hier vooral over geluidsoverlast gaan.’

Conflicten in multiculturele wijken lopen sneller hoog op, ontdekte u. Waarom?
‘Wie vooroordelen heeft, ervaart overlast als meer ergerlijk en irritant wanneer de overlastveroorzaker uit een andere culturele groep komt. Door het denken in stereotypen zijn mensen bovendien minder geneigd constructief te reageren. Verrassend was de ontdekking dat mensen met weinig vooroordelen zich vooral ergeren aan overlast van buurbewoners met dezelfde culturele achtergrond. Veel autochtone bewoners geven aan zich meer te ergeren als het gaat om overlast veroorzaakt door de Nederlanders in de buurt.’

Hoe verklaart u dat?
‘Dat is het zwarte schaapeffect. Als iemand van de eigen groep rotzooi trapt, straalt dat negatief af op jou. Ook de verwachtingen zijn vaak anders. Mensen hebben een hogere verwachting van mensen met dezelfde culturele achtergrond. Als er vervolgens toch iets negatiefs gebeurt, is dat een extra grote teleurstelling.’

Wat moeten gemeenten en woningcorporaties doen om burenruzies te voorkomen?
‘Buurtbemiddeling blijkt zinvol. Daarbij worden vrijwilligers opgeleid als bemiddelaar en ingezet bij conflicten waar bewoners zelf niet meer uitkomen.
Ze zorgen ervoor dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan. Conflicten zijn een maand later vaak opgelost. Daarbij is de relatie tussen de buren vaak ook verbeterd, ook op de langere termijn.’

En buurtfeesten?
‘Er zijn aanwijzingen dat een buurtbarbecue of buurtfestival de onderlinge band en het buurtgevoel kunnen versterken. Maar vooral bij de mensen die zich toch al betrokken voelen bij de wijk. Vaak zijn gerichte projecten effectiever, bijvoorbeeld om contact tussen jongerengroepen te verbeteren.’

Wat moet je vooral niet doen?
‘Met een buurtfeest aankomen als er al hoogoplopende conflicten zijn. Het kan averechts werken om dan groepen bij elkaar te brengen. Voor je het weet escaleert de zaak.’
Bron: Brekendnieuws

 Quote

The sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, or intellectual, forms a bridge between the sharers which can be the basis for understanding much of what is not shared between them, and lessens the threat of their difference.
Audre Lorde