Nederland in een notendop, wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?

woensdag 9 mei 2007 18:51 | Nexus | 4295 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen

Nederland in een notendop

wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?

door Henk Ruyssenaars - Buitenland correspondent

Machthebbers schofferen zonder meer een rechter en draaien hun hand niet om voor 'n hernieuwde zwijgplicht inzake de liquidatie van onderzoekend journalist Louis Sévèke. De mensonwaardige ontwikkelingen en roofmoord in Nederland zijn voor iedereen die het wil zien overduidelijk.En alle mensen in Nederland met een baan werken zes maanden per jaar voor het personeel. Dat is toch te gek voor woorden?FPF - Amsterdam -19 Jan. 2007 - Minder duidelijk is waarom het door ons betaalde personeel nu de dienst denkt te kunnen uitmaken, Waarom men als een soort 'baas' denkt te kunnen optreden en, om maar eens 'n uitermate kwalijk voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld in 'n interview met het staatspropaganda orgaan 'De Volkskrant" zoals Ministerie van Oorlogshetzers van der Knaap ook nog zelfs durft te beweren liever met 'Excellentie' te worden aangesproken door de misleidde goegemeente die zijn loon moet betalen. Dat 'schept meer afstand' meent hij, niet wetend dat respect wordt verdiend en niet afgedwongen. Die van der Knaap is dan toch mentaal en sociaal niet lekker? En waarom durft hij dat überhaupt te denken? Of gelooft oorlogsmenner van der Knaap en de rest van ons personeel dat we allemaal ondergeschikt zijn aan hun massale misverstand? Dat kan ze nog 's behoorlijk opbreken! - [http://tinyurl.com/2gsxek]

Ook niet duidelijk is waarom de mensachtigen die ook de bevolking van Nederland (mis)leidt, ons volgens de 'Conventies van Genève' en internationaal recht allemaal medeschuldig en meebetalers hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden door o.a. schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het negeren van de ook door Nederland geratificeerde Folterwet. Of hoeveel van onze belastingmiljarden hiervan - zonder enige verklaring van juistheid en transparantie - worden misbruikt om miljoenen mensen in andere landen volledig onnodig en in strijd met alle recht te doden. Het personeel denkt vreemd genoeg het recht te hebben ons, die hen betalen, hierover niets te vertellen. De 'nationale veiligheid' waar het personeel en de baasjes ervan het over hebben heeft alleen betrekkingen op de zekerheid c.q. veiligheid van hun eigen verwerpelijke positie. Ze hebben zich verkocht maar geloven hun schande te kunnen bedekken met gestolen geld. De schande verzuipen gaat niet: het personeel en hun vampierbaasjes moeten leren begrijpen dat hun globale bloedschande kan zwemmen. Zelf zullen ze hopelijk verzuipen in het bloed van hun onschuldige slachtoffers, vooral de miljoenen kinderen en de mensen die ze door radioactive DU straling kanker hebben bezorgd. Want - en dat is zeer begrijpelijk - de mensen willen vergelding. Ze slaan terug omdat ze gelijk hebben als mens en omdat ze wraak willen. Die welverdiende 'Bijltjesdag' zullen er niet zoveel overleven, maar dat is voor de verraders hun eigen schuld. - Url.: http://tinyurl.com/sqh94

ONS PERSONEEL?

Want voor rekening van internationale interessenten en hun dodelijke woekerpraktijken wordt door de propagandisten en ons personeel de hele tijd, dag en nacht en via alle propaganda riolen in de geschreven pers, radio en televisie, gelogen en bedrogen om de junta's economische interessen te verdedigen. Niet alleen door een volledige afbraak van de met ons belastinggeld opgebouwde sociale zekerheden en 'n miljardenbuit zoals de zieken- of pensioenfondsen die ze leegstelen, maar ook schandelijk genoeg met o.a. het illegaal inzetten van het alweer met onze belastingen betaalde leger. Dat dan - tegen onze zin in maar wél met het van ons gestolen geld - andere mensen helpt dood en ongelukkig te maken. Ook Nederlanders en andere medeschuldigen aan de massamoorden kunnen beter uit sommige delen van de wereld wegblijven. Dankzij de kwaadaardigheid van sommigen en de domheid en mensonwaardigheid van ons slaafse personeel. Dat de hun eerst betalende opdrachtgevers - wij de mensen - lafaardig heeft verraden voor een genetisch gemanipuleerd bord linzen en 30 zilverlingen. Dat kun je alleen maar doen als je als mens volledig geestelijk bent uitschakeld. - Url.: http://tinyurl.com/v49l3

MOORDEN MAG?

Alles wat er volgens de - ook internationale - rechtspraak wél moet zijn, dat ontbreekt. Er was en is geen dreiging noch oorlogsverklaring, geen aanklacht, geen bewijs: het is een kwestie van voor rekening en via de propaganda en leugens van de US junta het vermoorden van andere mensen zoals jij en ik. Platgooien die handel dan maar? In de absoluut armste landen ter wereld? Ter meerdere en bloederige eer en de monetaire macht en 'glorie' van de mensachtigen die dit op touw hebben gezet? De humanoïden die zich volledig onaantastbaar hebben gemaakt voor n'import welke vorm van rechtspraak danook, waar ook ter wereld? Hebben de media met hun propagandisten de mensen zó weten te misleiden dat ze helemaal blind en doof zijn geworden voor de angst en pijn van hun medemensen? - Url.: http://tinyurl.com/yj7p5b

Alle grote media in Nederland, de BRT in België, Duitse en Scandinavische media, de BBC en CBS (VS) hebben me - toen ze nog aan journalistiek deden - decennia lang betaald voor mijn onafhankelijke beoordelingen. Nu niet meer. Waarom niet? Omdat ik blijf volhouden - en dat heb ik herhaaldelijk ook ter plekke gezien - dat mensen worden vermoord voor geld. Voor leugens. Mensen die net zo zijn als jij en ik. Ze bloeden, sterven, hebben pijn en zijn net zo gelukkig of ongelukkig als wij. Daarom is het bedrog van de oorlogsmenners en OW'ers zo verschrikkelijk. En wettelijk strafbaar. Persoonlijk ben ik tegen de doodstraf, maar ik heb er meer en meer moeite mee alleen maar woorden tegen kogels te gebruiken. Want 'ze' gebruiken miljarden en alles mogelijke aan wapens om zelfstandig denken en de feiten weg te krijgen. Om iedereen en alles te 'neutraliseren' zoals het wordt genoemd.

DE LIQUIDATIE VAN LOUIS SÉVÈKE: HERNIEUWDE ZWIJGPLICHT VOOR POLITIE DESKUNDIGE...

Eén jaar en twee maanden later wordt in Nederland nog steeds officieel het stilzwijgen bewaard en dus door het personeel niet verteld wat ze nu weer hebben geflikt en nog steeds niet uitgelegd waarom collega researcher/journalist Louis Sévèke op 15 November 2005 zo nodig moest worden geliquideerd op driehonderd meter afstand van waar dit wordt geschreven. De zogenaamde 'staat' - het door ons betaalde personeel - weigert de eigen terreurboeken open te doen en de lokale politie in Nijmegen waar de liquidatie plaatsvond weigert de verantwoording voor deze professionele en koudbloedige moord in 'hun gebied' op zich te nemen. Docent in internationaal recht Floris Tas, verbonden aan de Politie Academie te Apeldoorn (NL) werd het aanvankelijk op straffe van ontslag verboden deel te nemen aan een TV programma met wat oppervlakkig gepraat hierover. Door de Sévèke familie was dhr. Tas eerder verzocht als onafhankelijk deskundige op te treden bij het onderzoek. Dat werd echter al in Maart 2006 door ons personeel - dat we verwachten voor ons op te komen en rechtvaardigheid te betrachten - afgewezen.

Nadat dhr. Tas was vrijgesproken en gelijk had gekregen betreffende zijn protest hiertegen ontving hij meteen een schrijven van 'bevoegden' dat de politie-managers er de voorkeur aan gaven als hij ook in de toekomst z'n mond hierover zou blijven houden. Dus kreeg de rechtsdeskundige docent Tas volledig onwettelijk wéér de beschamende zwijgplicht opgelegd die hij daarentegen wel denkt te overleven. Hij knokt gewoon door. Het tekent wel Nederland en z'n criminele junta ten voeten uit. Wat vrijheid van meningsuiting is bepalen zij. ook al is het een onvervreemdbaar recht volgens de Grondwet die er is om mensen te beschermen. Ondermeer tegen fascisten..

FASCISME

Want het is gewoonweg fascisme: of een rechter wettelijk iets anders bepaalt doet blijkbaar niet terzake voor deze brute machthebbers... Of het nu om (denken ze) democratisch gekozen volksvertegenwoordigers gaat of de pers: als makke schapen hullen ze zich als dat wordt bevolen in 'radio-stilte' en laten zich tot hun eigen schande (en ongeluk van de medemensen) naar de niet zo koshere zwijgplicht slachtbank leiden. Het is werkelijk ongelofelijk en mensonterend om dagelijks te zien hoe 'de politiek', de rechterlijke macht, rechtvaardigheid en journalistiek opgeoffert wordt door deze (strafbare) lafaards! - Ur.: http://tinyurl.com/ymgg98

Dat het woord 'fatsoen' of 'mensenrechten' onbekend is bij deze mensachtigen blijkt alweer uit het volgende.

Het met onze belastinggelden betaalde personeel ondertekende bijvoorbeeld namens ons wel eerst de Folterwet - net zoals ook veel andere landen binnen de junta's productie-eenheid, de Europese Unie dat deden - maar helpt daarna de junta's beulen te doen wat onmenselijk en illegaal is: het door de VS junta goedgekeurde en wereldwijd als barbaars beschouwde folteren! Het is toch echt en absoluut te gek voor woorden dat ons personeel met ons belastinggeld ongevraagd en onverklaard deze misdadige martelgang van zaken ook nog blijft betalen, waarvoor, oh schande op schande! - ook nog aan de oorlogsprofiteurs de onwetende bevolking, het land en de vliegvelden ter beschikking wordt gesteld. Te schandalig voor woorden! En alweer strafbaar.

DE CRIMINALITEIT VAN ONS PERSONEEL EN HUN BAASJES KENT GEEN GRENZEN:

ILLEGALE WAPENTRANSPORTEN VIA NEDERLAND IN OORLOGSTIJD


En het is toch ook met geen pen te beschrijven dat de juntaslaven in Nederland zelfs transporten van de VS junta met allerhande wapens, bommen, granaten en explosieven toestaan, en dat nog wel in oorlogstijd terwijl Israël volledig wederrechtelijk de mensen en het grootste gedeelte van de broodnodige infrastructuur van Libanon aan het uitroeïen en kapot maken is? Dat kan toch niet waar zijn? Dat tergt toch elke vorm van menselijk fatsoen? Waarom hielden weer wat zich 'journalist' durft te noemen hun koppen dicht? En lopen de oorlogscriminelen die hieraan schuldig zijn nog vrij rond? En zien we de oorlogsmisdadige bekken van deze criminelen regelmatig op TV? Gelden hier ook geen wetten meer? Blijkbaar niet, en dat zal dus moeten worden hersteld. En snel. - De illegale wapentransporten via Nederland en gepubliceerd via Indymedia, ook in Beirut - Url.: http://tinyurl.com/3yrakj

Citaat: "In Nederland is aan het Folterverdrag uitwerking gegeven in de Uitvoeringswet Folterverdrag, welke wet op 20 januari 1989 in werking is getreden. Deze wet heeft retrospectieve werking en is derhalve slechts declaratoir van karakter. Dit betekent dat de materiële normen neergelegd in de Uitvoeringswet Folterverdrag reeds eerder als ongeschreven rechtsregels waren geaccepteerd in de Nederlandse rechtsorde (Hof Amsterdam, Bouterse beschikking van 20 november 2000, para. 6.4; zie ook Rapport Dugard, zie hierboven, paras. 8.4.3-8.4.5, bijlage 18). Op deze grond heeft het Hof Amsterdam in de Bouterse beschikking bepaald dat foltering reeds in 1982 in Nederland verboden was. Er is geen reden dat dit niet tevens voor de periode vanaf 1976 moet gelden.

De definitie van foltering in het VN Folterverdrag van 1984 komt overeen met de inhoud van het begrip foltering in het gewoonterecht van 1976-1983 (Joegoslavië Tribunaal, Delalic zaak, IT-96-21-T, 16 november 1998, para. 459; zie ook rapport Dugard, zie hierboven, para. 5.4, bijlage 18). Deze definitie is overgenomen in de Uitvoeringswet Folterverdrag. Foltering naar de stand van het gewoonterecht van 1976-1983 kan derhalve worden gedefinieerd als het opzettelijk toebrengen van zwaar letsel, lichamelijk dan wel geestelijk, door of in opdracht van een persoon met enig openbaar gezag bekleed, ter verkrijging van informatie, ter bestraffing, ter intimidatie of met een ander doel van discriminatoire aard." [einde citaat] - Url.: http://tinyurl.com/yvy258

GEEN 'JOURNALISTEN' MAAR PROPAGANDISTEN

En heel erg is het feit dat de propagandisten die vroeger 'journalist' werden genoemd nu vrijwel allemaal heulen met de beulen, terwijl de meerderheid in Nederland normalerwijze toch tégen het doodmaken, martelen, verminken etc. van andere mensen is. De kritische journalisten en andere mensen die protesteren krijgen nooit plaats in de propaganda media. Hooguit soms om door de junta meelopers denigrerend behandeld te worden, en verder zijn ze monddood of echt dood gemaakt. - Url.: http://www.cemab.be/news/2006/04/1255.php

Er is een gemakkelijke vuistregel die ook al kort na de Tweede Wereldoorlog werd toegepast om de verraders van de mensen op te pakken: iedereen - en dat geldt speciaal alle propagandisten en z.g. 'bekende Nederlanders' die niet protesteren maar nog steeds zwijgen en/of actief deelnemen aan de onmenselijke ontwikkelingen, die zijn allemaal medeschuldig aan oorlogsmisdaden en het verder mogelijk maken ervan. Allemaal en zonder uitzondering! 'Befehl ist Befehl' en soortgelijks als 'Wir haben es nicht gewusst!' gaan absoluut niet op. Ze zijn medeschuldig aan de moord op een ongekend aantal miljoenen mensen en zullen er hopelijk snel voor worden opgepakt.

En dat wil dus zeggen dat ze volgens het geldende 'Wetboek van Strafrecht' allemaal strafrechtelijk vervolgd zullen moeten worden zodra Nederland een menselijke rechtstaat is. Een waar het legaliteitsprincipe wordt gehanteerd om de mensen tegen criminelen te beschermen. En nooit meer het 'opportuniteisbeginsel' zoals nu: als 'ze' het opportuun achten dan wordt er iets gedaan. Dat betekent dat ze alleen ten eigen voordele handelen en zwendelen. Ze moeten allemaal voor de balie: de er als mens uitziende managers van dit land, hun malafide marionetten in het bedrijfsleven, de verlogen kerken en de corrupte politiek. Dit laatste is weer ons criminele personeel dat we ook nog 's moeten betalen! En natuurlijk verder alle ambtenaren die als door ons betaald personeel ons zouden moeten helpen maar dat niet doen: ze werken tegen ons. In het cachot 'for life' dus met alle anderen die deze volkerenmoorden hadden kunnen stoppen, maar zwegen of zelfs meededen.

De Nederlandse wetgeving die in door ons personeel herschreven vorm nu tégen ons wordt gebruikt is wat oorlogsmisdaden etc. betreft duidelijk genoeg want al deze figuren zijn schuldig aan misdaden tegen ons: de mensheid.

LAFFE JOURNALISTEN ALS JUDASSEN

En als ik de zaak zo bekijk als senior journalist/correspondent, dan lijdt het absoluut geen twijfel dat zonder de infiltratie en medewerking van deze Judassen in de vroegere journalistiek al deze slachtingen van mensen en maatschappijen nooit mogelijk zouden zijn geweest.

De z.g. - en als enige toegestane - 'Nederlandse Vereniging van Journalisten' die veel verraders kweekte en andere misselijkmakende megafonen van de macht, deze kudde van weerzinwekkende hermelijnvlooien en al die Buitenhof-bedriegers op TV: ze vallen allemaal onder de hoofdschuldigen door hun verraad aan ons waar ze eigenlijk voor zouden moeten werken. Nu werken ze voor de internationale junta van 't bankwezen [http://tinyurl.com/26qzo4] waaraan ze ons opofferen om er zelf iets beter van te worden. Om bij de Vereniging Van Dieven te horen: een verachtelijke bend die de propagandisten en andere de nouveau riche proleten 'Ons Soort Mensen' noemt... Die boevenbende heeft niets met menselijkheid of menselijke gevoelens te maken. Ik hoop dat ze allemaal en op z'n minst dezelfde behandeling krijgen als de Nederlandse Ali-Chemicali, 'Barbertje' Frans van Anraat, die ook door deze junta werd opgeofferd. Die andere verraders moeten maar niet denken dat hun beurt niet zal komen. Het tij begint nu al te keren. - [http://tinyurl.com/3ardah]

In de 2e Wereldoorlog hielpen de propagandisten en bijvoorbeeld de Schalkhaarder agenten mee het door de bezetters aangeduidde 'probleem' met de eigen Nederlanders voor eeuwig op te lossen door ze met razzia's op te halen en via Westerbork bij de Nazis door de schoorsteen te jagen: nu zwijgen deze media moordenaars over de oorlogsmisdaden en onze medeschuldigheid aan door de VS universiteit Johns Hopkins en The Lancet (GB) kort geleden geschatte (nu) zevenhonderdvijftigduizend doden door zoals landsverrader en 'sell out' Wim Kok zei: 'onze oorlog' - in Irak alleen al. En het Nederlandse politie personel dat de mensen moet beschermen haalt weer dissidenten van de bezetters op en levert ze uit. Nederland is een van de weinige landen dat mensen van eigen nationaliteit uitlevert. Een schande op zich en ook strafbaar.

En nu zitten na de laatste - en zoals gebruikelijk door de machthebbers gemanipuleerde verkiezingen - [http://tinyurl.com/yry892] - drie partij oftewel 'Gauleiters' - en natuurlijk op kosten van de bestolen belastingbetalers - op 'geheime locatie' ergens in Nederland de gebruikelijke smerige deals te bekonkelen.

Achterkamertjespolitiek van de ergste soort waarvoor de belastingbetaler nooit heeft gestemd en die men nooit zou goedkeuren als men wist hoe men belogen wordt. In Nederland - en dat moet écht duidelijk zijn want het is wereldvreemd - wordt eerst z.g. gestemd, en pas daarna - als er voor de 'kiezer' niets meer te veranderen is - dan pas bepalen de z.g. 'winnaars' wat ze met alle belastingmiljarden gaan doen.

Zonder dat de kiezers er ook maar enige invloed op hebben of erover weten. En de SP partij van Jan Marijnissen is volledig uit alle propaganda media verbannen, ondanks het feit dat de SP de derde grootste partij van Nederland werd omdat er heel veel mensen op stemden, uit puur ongenoegen over de mensonwaardige en permanente roofmoord die in Nederland gaande is. De kiezers en mensen die niet in het (wan)beleid passen worden allemaal in de vuilnisbak van het junta fascisme gegooid. En vooral erg is dat geen zinnig mens in het buitenland je gelooft als je dit zegt. Dat dit nog steeds waar kan zijn in 2007. En dat de mensen die er het slachtoffer van zijn nog steeds niet naar mogelijke wapens grijpen.

DIT SOORT PERSONEEL EN HUN BAZEN DIENT LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF MET DWANGARBEID TE KRIJGEN.

Ik heb genoeg oorlogen etc. gezien om te weten waaraan deze oorlogshetzers zich hebben schuldig gemaakt en ook ons dagelijks medeschuldig maken. Wij zijn letterlijk het kind van de rekening en die criminelen doen dat voor wat voordeeltjes, geld en status. Om bij de dievenbende te horen.

En wij maar betalen door zes maanden per jaar voor ons eigen personeel te werken dat samen met hun misdadige managers bepaalt wie er uit de staats-trog mag slobberen...

Wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?

Dat mag toch niet?

Geplaatst door Nexus

Wil je ook de links kunnen lezen in dit artikel klik dan even naar onze website.


 

Reacties

  Nederland in een notendop, wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?

  woensdag 28 november 2007 13:32 | Destrée |

  Beste mensen,

  Ik lees: "Nederland in een notendop, wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?"
  Nu vraag ik me weer af: "Nederland in een notendop, wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?"
  In het hele artikel wordt niet één maal Oranje genoemd... Zelfs niet één maal regering. Zelfs niet éénmaal minister. Slechts één maal "Ministerie van Oorlogshetzers van der Knaap".
  Opgemerkt wordt:
  "DE CRIMINALITEIT VAN ONS PERSONEEL EN HUN BAASJES KENT GEEN GRENZEN".
  Maar men blijkt dus wéér eens niet Koninklijk Oranje puntje bij moorddadige Oranjefascistisch paaltje te laten komen.

  Charles Destrée.

 Quote

Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten, zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden, legers mieren verdwaasd rondtrekken, trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek, bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen, als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven, weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.
waarschinlijk een indiaan