BEROEPSVERBOD IN NEDERLAND: JE DOET MEE, OF...

vrijdag 4 mei 2007 22:10 | Nexus | 2991 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

BEROEPSVERBOD IN NEDERLAND: JE DOET MEE, OF...
Henk J.J.M. Ruyssenaars - Journalist - Correspondent buitenlandDe boodschapper van het minder goede nieuws wordt altijd onthoofd, maar het is ook een gebruikelijke manier om iemand te demoniseren om iemand op alle mogelijke manieren door de goot te halen of zelfs te beweren dat ik in mijn geval nooit in het buitenland was etc. Hier is de 'story of my life' dus, en waarom ik nog steeds zo boos ben.


Werd in 1942 in Nederland geboren en heeft nooit een 'school voor journalistiek' bezocht. Heeft wel als 'ervaringsdeskundige' en - op uitnodiging van de studenten, niet hun 'leraren' - begin '80-er jaren gratis en vrijblijvende gastcolleges gegeven aan de scholen voor journalistiek van de universiteit van Stockholm in Zweden en de universiteit van Aarhus in Denemarken. HR is volledig autodidact en heeft ervaring opgedaan in het buitenland, maar heeft door toeval nooit langere tijd in een Engelstalig land gewoond en gewerkt. HR heeft wel - toen journalistiek nog mogelijk was, en op hun verzoek - o.a. voor de BBC gewerkt in het Duits en Engels en voor de Amerikaanse omroep CBS - 60 minutes.

Vanaf 16-jarige leeftijd is HR zelfstandig en hij heeft sedertdien in zijn eigen onderhoud voorzien door te werken. Werd als derde zoon niet het slachtoffer van de militaire dienstplicht in Nederland maar nam in 1960 een baan bij de Holland Amerika Lijn en monsterde aan op de SS Nieuw Amsterdam. [http://tinyurl.com/yozlfl] Wat dat betreft zegt men dat er drie soorten mensen zijn: vrouwen, mannen en zij die ter zee zijn gevaren.

Bezocht zodoende o.a. in 1960 de Verenigde Staten en 'n broer die met een Fullbright beurs - om de knappe koppen uit elk land weg te halen, een 'braindrain' dus - een jaar lang kon studeren aan de Weslyan University in Connecticut en zag ondermeer in November 1960 het verkiezingsduel in Central Park in New York tussen JF Kennedy en Richard Nixon. [http://tinyurl.com/2hxtd7]

SCANDINAVIË MET ALS STANDPLAATS STOCKHOLM

Kwam na 'n aantal reizen en werk in o.a. Scandinavië in Nederland terug en nam een baan als receptionist in Hotel Esplanade in Nijmegen, de stad waar twee broers respectievelijk rechten en psychologie studeerden. Werd na enkele gesprekken en op verzoek van hoofdredacteur Louis Fréquin van het dagblad 'De Gelderlander' in 1962 freelance correspondent in Scandinavië met als standplaats Stockholm in Zweden. In het onderhoud werd voorzien door artikelen te schrijven en 's nachts te werken als brievensorteerder bij de Zweedse PTT.

Daarna volgden verzoeken om te werken voor de redactie buitenland van de Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD) in Den Haag, de VARA omroep in Hilversum en de Belgische radio en TV BRT in Brussel.

VOOROPGESTELD DIENT HET VOLGENDE TE WORDEN:

Ik ben nooit of te nimmer lid geweest van een politieke partij. Nergens ter wereld. Ik ben wel door de rond 150 professionele leden en journalisten van de Vereniging van buitenlandse correspondenten in Zweden (Foreign Press Association in Sweden) jaren lang tot hun voorzitter gekozen. Gekozen dus, niet benoemd. En dat was en is mijn beste levensverzekering zoals een Deken van een Bond van Advocaten me verzekerde: allemaal eerlijke en onverschrokken mensen zullen mijn dood onderzoeken zodra er ook maar iets met me gebeurt. (De longontsteking die ik de afgelopen 11 dagen had is nu al - net zoals de geadviseerde medicamenten - onderzocht en bekeken door hen.) Dit zijn enkele Nederlandse maar vooral buitenlandse publicisten, journalisten en anderen die niet bang zijn om mogelijk schuldigen ook internationaal strafrechtelijk te vervolgen en hiertoe de middelen hebben. Economisch zowel als publicitair.

HET MOORDENDE NEDERLANDSE ZWENDELPARADIJS

Ik heb één keer in mijn leven gestemd - enkele jaren geleden in Nederland - maar kon zoals alle kiezers die van 'stemcomputers' (Nedap) gebruik moesten maken, geen enkel bewijs krijgen op wie of wat ik gestemd had. Ik ben geen aanhanger van een bepaalde religie maar wil rechtvaardigheid voor elk mens, ongeacht ras of huidskleur waar ook ter wereld. Ik heb met eigen ogen wereldwijd kunnen constateren dat als je de mensen de gekste dingen kunt doen geloven je ze dikwijls ook de gekste dingen kunt laten doen. Of het nu om de z.g. Koude Oorlog gaat of de afslachtingen van mensen zoals U en ik in Chili en andere landen in Zuid Amerika, Rwanda, Irak, Vietnam, Somalië of noem maar op. Het zijn ook in Nederland allemaal mensen die zo gehersenspoeld zijn dat ze dit op bevel van kwaadwillende anderen mensen [http://tinyurl.com/v49l3 ] hele bevolkingsgroepen en mensen zoals U en ik hebben aangedaan en dagelijks aandoen. Overal binnen hun invloedsfeer ter wereld, iets wat ik met eigen ogen heb gezien.

DE KEUZE: JE DOET MEE MET HET LIEGEN EN MOORDEN OF...

Dit geldt dus de met de beulen heulende propagandisten - die vroeger 'journalist' werden genoemd - en de enigen die momenteel werkzaam mogen zijn in alle grote media die volledig in het bezit zijn van het bedrijfsleven en de oorlogshitsers - de gedrukte pers, radio en TV - die de oorlogshetzende industrieën via hun bankwezen overal ter wereld hebben gekocht. Ze kochten de mensen en de macht in de media maar dat zal ze zoals altijd enorm opbreken. - [http://tinyurl.com/wm4cq]

HET IS ONGELOFELIJK LAF, MAAR: WIENS BROOD MEN EET DIENS WOORD MEN SPREEKT.

Net zoals het door ons betaalde personeel dat 'politici' wordt genoemd dat liegt en bedriegt en nooit meer de belangen van de mensen behartigt waar ze al liegende verklaren voor te werken. De wetgeving die eigenlijk bedoeld is om ons tegen misdadigers te beschermen wordt door dezelfde misdadigers nu tégen ons gebruikt. Het personeel - inclusief de strijdkrachten en de politie - heeft zich eerder dus grotendeels tegen ons mensen gekeerd.

Maar, en daar ligt een groeiend probleem voor de roofmoordenaars: veel van deze gewapende en geüniformeerde figuren zijn niet volledig verstoken van denkvermogen en hebben vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden waar tegenover ze hun gedrag toch moeten verklaren. Wéldenkende mensen die de gewapende beveiliging van deze bank- en bedrijvenmaffia tegen de terechte volkswoede in twijfel trekken. Die zich met hun vrienden afvragen of ze er goed aan doen de misdadigers te beschermen en mensen die dit zeggen neer te knuppelen of af te maken. Het klinkt misschien vreemd, maar in de afgelopen jaren is er een sterk groeiend verzet gekomen tegen de roofmoord die er overal gaande is. De roofmoordenaars kunnen ondanks de hoge betalingen met gestolen geld overigens hun z.g. bewakers of beveiliging niet meer vertrouwen.

WIE MET HET ZWAARD OMGAAT ZAL DOOR HET ZWAARD STERVEN

Alles duidt erop dat de wapens van de 'bewakers' van de z.g. toppen in het internationale en dus ook Nederlandse bank- en bedrijfsleven - vooral de woekeraars en wapenhandelaars - dat de wapens binnen afzienbare tijd en volledig terecht worden omgedraaid en tégen hen gekeerd zullen worden. Ook hele groepen in de Nederlandse strijdkrachten beginnen wakker te worden en zullen hun wapentraining en mogelijkheden tégen de ook hen vermoordende kliek gaan gebruiken.

Deze misselijkmakende leugenaars in Den Haag en bij de NOS in Hilversum en andere commerciële leugenfabrieken die de buffer vormen tussen de roofmoordenaars waar ze als ruggengraatloze meelopers mee collaboreren in de hoop er beter van te worden - die vuile lafaards werken tégen ons die hen betalen en maken permanent misbruik van ons - gesteund door de al even leugenachtige propagandisten.

MIJN BEOORDELINGEN ZIJN DUS GEBASEERD OP 4 DECENNIA EN WERELDWIJDE ERVARINGEN

In de afgelopen 40 jaren heb ik nooit - dus nooit! - een contract getekend met wie dan ook ter wereld betreffende journalistiek en ben altijd - en dat was dikwijls afzien dus - zelfstandig gebleven. Ik ben wel herhaaldelijk op verzoek - maar altijd gebaseerd op de eigen beoordelingen en uit eigen vrije wil - naar landen, continenten, oorlogen en andere conflictsituaties gegaan en er gebleven om verslag te kunnen uitbrengen. Om eerlijk te kunnen vertellen wat ik zag.

DE MENSEN IN NEDERLAND ZIJN HIER NOG NIET RIJP VOOR...?

Om te beginnen met de problematiek werd na een interview voor de GPD en VARA met de franse schrijver Jean Paul Sartre op het Russell Vietnam oorlogstribunaal in Stockholm en in het Deense Roskilde in 1967 vastgesteld dat de Amerikanen (die Nederland 'bevrijd' hadden) oorlogsmisdaden en genocide pleegden in Vietnam. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of de Belgische BRT het interview met Sartre hierover indertijd heeft uitgezonden, maar ik meen me te herinneren dat dat toen wél kon. Een duidelijk sympathiserende nachtredacteur van de GPD in Den Haag zorgde ervoor dat ook alle grote dagbladen in Nederland het kregen en veel publiceerden het onder de kop: "Sartre: Amerikanen plegen genocide in Vietnam'.

Dit wordt nu natuurlijk ontkend. Maar dat was - in 1967 dus - de eerste keer dat mij na spoedberaad in Den Haag door in streepjespakken gehulde medeplichtige leugenaars en oorlogsmisdadigers van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven en de klunzige inlichtingendienst BVD - zoals de nu overal verder infiltrerende en afluisterende AIVD toen heette - duidelijk werd gemaakt dat deze feiten 'onder de pet moesten worden gehouden': "De mensen in Nederland zijn hier nog niet rijp voor." zo werd er gezegd. Dat was helemaal in tegenstelling tot de overtuiging van toen nog veel van mijn collegae en mijzelf. En sindsdien vinden die voor de eigen winst moordende OW-ers me niet leuk, maar kon er journalistiek wel acceptabel werk worden gedaan.

Sedertdien ben ik gaan werken c.q. kijken en beschrijven wat er zo overal gebeurde, maar altijd en alleen maar op mijn eigen voorwaarden. De globale media konden altijd vragen om mijn beoordelingen en ervoor betalen als ze dat konden, maar niemand heeft mij ooit - nooit en nergens dus, en dit is heel belangrijk - kunnen kopen. Niemand! Ik heb mij nooit verkocht! De prijs die ik ervoor blijf betalen is erg hoog, maar ik kan in tegenstelling tot 90% van de vroegere journalisten die uit lafheid propagandisten zijn geworden - mezelf wel aankijken als ik me 's ochtends scheer. Ik ben niet te koop.

Voor de volgende media heb ik - op hun verzoek en soms kort of tientallen jaren - gewerkt toen eerlijke journalistiek voor mensen nog mogelijk was. In Nederland is het vooral de z.g. leiding van de NVJ, de enig toegestane Nederlandse 'Vereniging van Journalisten' die wegens totale volksmisleiding en het heulen met de beulen absoluut strafrechtelijk vervolgd moet worden na de vrijwel niet te ontwijken Bijltjesdag. Die doodgravers van de eerlijke journalistiek zijn eigenlijk nog geen schot hagel waard. zoals de uitdrukking luidt. Het zijn laffe proleten die hopelijk hun terechte straf niet zullen ontlopen.

Dat ik voor veel grote media op aarde gewerkt heb is een zaak die moeilijk te ontkennen valt aangezien de betalingsbewijzen voor alle 'honoraria' door tientallen jaren heen en dikwijls ook foto's of filmmateriaal voorhanden is om ontkenningen te ontzenuwen van de redacteuren buitenland die zich wél hebben verkocht. Een kleine greep uit de collectie media waar ik als correspondent voor gewerkt heb toen eerlijke journalistiek nog mogelijk was:

BBC - CBS - PACIFICA RTV(US) - GEMEENSCHAPPELIJKE PERS DIENST (GPD) - DE 'NIEUWSDIENST' VAN NRC/ALGEMEEN DAGBLAD + 'N SCANDINAVISCHE COLUMN IN HET AD GENAAMD 'GODMORRON!' - SVENSKA DAGBLADET/STHLM (CONS.) - AFTONBLADET (ZWEDEN) - YLE FINSE RADIO/TV - ZWEEDSE RADIO/TV - STERN - FOCUS - TIME/LIFE - DEUTSCHLANDFUNK - VARA - KRO - BRT ENZ. ENZ.

Nu kunt U zich natuurlijk afvragen hoe het logischerwijze mogelijk is dat - wat Nederland betreft - alle, maar dan ook vrijwel alle 'redacteuren buitenland' van de gedrukte media, radio en TV hier te lande - waar ik tientallen jaren voor werd gevraagd te werken en die me betaald hebben voor mijn beoordelingen - nu ineens niet meer weten wie ik ben. Dat mijn naam nooit meer wordt genoemd en ik zoveel mogelijk uit alle registers wordt verwijderd. Of denkt 'men' dat op het moment dat ik de Nederlandse grens passeerde mijn verstandelijke vermogens ophielden te bestaan? Het lijkt de vroegere Sovjet Unie wel waar voor hen onwelgevallige personen uit de geschiedenis werden 'weggeretoucheerd'.

Is het feit dat ik onafhankelijk ben, eerlijk wil zijn en niet mee wens te doen met de doelbewuste leugens en verdomming van mijn medemensen, dat ik niet medeplichtig wil zijn en niet wil heulen met de beulen reden genoeg om me sociaal en beroepsmatig dood te verklaren? Waarom luisteren al die 'redacteuren' en de andere propagandisten naar de roofmoordenaars die ze helpen? Begrijpen ze niet dat ze opgeofferd zullen worden op het moment dat dat opportuun wordt geacht?

SCHAMEN DEZE PROPAGANDISTEN ZICH DAN VOOR NIEMAND?

Hoe kunnen en durven deze vroegere collegae - die nu al die propaganda veil bieden op rioolniveau - dit hun eventuele vrouw en kinderen of familie en vrienden aandoen? Weten ze niet meer wat schaamte en schande is? En zeg niet dat ze niet beter weten: elk van hen heeft net zoals U en ik de beschikking over Internet 24 uur per dag en kan het web op waar U dit nu ook leest. En sinds jaar en dag krijgen ook alle NL media - waarvan de grote kranten van buitenlandse 'durfinvesteerders' zoals APAX zijn - en alle politieke partijen in Den Haag vrijwel dagelijks en volledig gratis de door mij verzamelde informatie en beoordelingen via email. Ze krijgen dus veel informatie en veertig jaar ervaring ter eigen beoordeling volledig gratis en ter informatie aangeboden. Denkt U dat het door ons betaalde personeel daar iets positiefs voor ons mensen mee doet? Niet dus, en met maar heel weinig uitzonderingen.

Het feit dat mensen zoals ik onze globale ervaringen en beoordelingsvermogen gebruiken om voor U informatie verzamelen en die gratis aan te bieden om een tegenwicht voor de oorlogspropaganda en misleidingen van de leugenachtige propagandisten en politici te vormen, wordt hopelijk op prijs gesteld en zal ter zijner tijd gaan leiden tot actie.

PROTESTEER NU, VOOR HET TE LAAT IS

De mensen die nu wél protesteren tegen de volkerenmoord en de mensonterende gang van zaken in heel veel landen die de propagandisten en de 'politici' niet alleen weigeren te bespreken maar zelfs verdedigen en die we ook nog gedwongen moeten betalen, een roofmoord die volgens elke vorm van fatsoen en internationaal recht strafbaar is, die verwerpelijke en uitermate laffe houding van de meelopers en van hen die heulen met de beulen zal strafrechtelijk worden vervolgd en hun roofmoord worden bestraft. Door eerlijke rechters in eerlijke processen, en niet zoals nu.

Deze lafaards zullen worden veroordeeld: niet zoals zij dat sinds jaar en dag doen om mensen zoals U en ik zonder enige vorm van proces te laten verdwijnen of te vermoorden, maar in open en eerlijke processen voor de overlevende misdadigers die misschien erin slagen aan de terechte woede van hun slachtoffers op de komende Bijltjesdag te ontsnappen.

WAT IS HET PROBLEEM VOOR DEZE PLAAG VAN DE MENSHEID EN HUN LAFFE MEELOPERS?

Het grote probleem voor de roofmoordenaars - en iets waar ze absoluut niets aan kunnen doen, ook in Nederland niet - is dat ze nog steeds en tegen beter weten in denken de feiten en de bezorgde mensen die bewijzen dat ze verkeerd en strafbaar bezig zijn, dat ze die letterlijk kapot kunnen maken. Alsof corruptie en machtsmisbruik met een onderzoekende collega zoals Louis Sévèke - die op driehonderd meter van waar dit wordt geschreven werd doodgeschoten op 15 Nov. 2005 door een professionele killer - dat al die negatieve informatie over de corrupte moordenaars met onze lijken in een graf zal verdwijnen? Niet dus en never. Als wij dood zijn zijn er overlevenden die onze stemmen zijn. [http://tinyurl.com/2gwaeq]

Maar deze criminele groep schijnt niet te beseffen dat eerlijke mensen zoals U en ik nooit alleen zijn als het om menswaardigheid gaat en dat de moordenaars weliswaar kunnen proberen ons letterlijk of figuurlijk dood te maken, maar dat de ideeën die wij overal ter wereld hebben, ons recht om als mensen te worden gezien en behandeld, blijft bestaan. Altijd en overal.

De beoordeling is goed beschouwd vrij eenvoudig: alle miljarden mensen overal ter wereld die van goede wil zijn en tégen het zonder enige vorm van proces vermoorden van hen zélf, hun familie, vrienden of kennissen zijn, die mnsen zijn ook allemaal tégen de huidige genocidale gang van zaken zoals die wordt uitgevoerd door de oorlogsmachine van de Amerikaanse junta en de NAVO.

WAT ER MET DEZE OF GENE EN WAAR OOK TER WERELD GEBEURT: ONZE RECHTEN VAN DE MENS KUNNEN NIET WORDEN VERMOORD OF BEGRAVEN.

NU NIET EN NOOIT NIET.


Geplaatst door Nexus