Het opbouwen van de politiestaat Nederland gaat maar door en door!

dinsdag 1 mei 2007 19:05 | Nexus | 3458 keer bekeken | 3 reacties | 0 x aanbevolen

Het opbouwen van de politiestaat Nederland gaat maar door en door!






Preventief aanpakken, het toverwoord van de laatste tijd breekt blijkbaar alle wetten.
Nu eens geen terroristen maar gewoon onze jeugd, ze worden op de foto gezet, alle persoonlijke gegevens worden genoteerd en opgeslagen in computers en dat terwijl ze niks gedaan hebben behalve puber zijn. Ze ( kunnen ) overlast veroorzaken, ja dat kan maar wat is daar de oorzaak van?
Kijk eens om je heen en vraag je af waar jij zou spelen als je die leeftijd had, keuze in overvloed is het niet? Precies! In plaats van deze kinderen als misdadiger of aanstormend terrorist op de foto te zetten, de hele privacy van betrokkene maar ook van het gezin, familie en buurt op losse schroeven te zetten zou de politiek beter kunnen zorgen dat deze jongens iets te doen krijgen, dat er centra komen waar ze hun puberlijke hormomen kunnen botvieren.


Waar gaat het in Godsnaam heen met onze samenleving? Aan de top worden tienduizenden banen verkwanseld voor de winsten van de aandeelhouders, tienduizenden gezinnen die straks maar moeten zien hoe ze de financiële problemen, die vaak een consequentie zijn van ontslag, oplossen.
De camera’s in de straten zijn schijnbaar nog niet genoeg samen met de vooroorlogse legitimatieplicht het gejen van de politie jegens de burger omdat het verkeer gehandhaafd moet worden.
Het is maar goed dat wij in een “ VRIJ “ land leven!?



Zuid-Hollandse hangjongeren opgenomen in database
Uitgegeven: 30 april 2007 18:35

AMSTERDAM - De politie heeft foto's en privégegevens van honderden hangjongeren in Zuid-Holland vastgelegd in een database. Ruim 170 jeugdgroepen staan geregistreerd.


Een woordvoerder van de politie heeft dat maandag bevestigd na berichtgeving van de NOS. De jongeren hebben geen strafbare feiten gepleegd, maar zouden wel een bedreiging voor de openbare orde vormen.

Met behulp van de database kan de politie het gedrag van de jongeren beter in de gaten houden. Ook zou er een preventieve werking van uitgaan.

Privacy
De gegevens zouden niet worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden en ook niet worden doorgespeeld aan andere instanties.
Bij jongeren die geen foto wilden laten maken werd een telelens ingezet. Critici hebben het College Bescherming Persoonsgegevens daarom verzocht uit te zoeken of de politie de privacywetgeving overtreedt met de database.

Kamer wil foto's hangjongeren laten toetsen
Uitgegeven: 1 mei 2007 11:03
Laatst gewijzigd: 1 mei 2007 12:09

DEN HAAG - Het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer willen weten of het Jeugd Informatiesysteem van de politie in het zuidelijk deel van Zuid-Holland voldoet aan de privacyregels.


Agenten registreren daar hangjongeren door hen te fotograferen en hun privégegevens vast te leggen in een database. De jongeren hebben echter geen strafbare feiten begaan.

Het informatiesysteem zou goed helpen tegen overlast op straat. De politie heeft zo ook beter zicht op het gedrag van de jongeren.

Slordig
De regeringsfracties vinden dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet onderzoeken of de handelwijze door de beugel kan. "Het is slordig en buitengewoon vreemd dat dit niet is getoetst", zei CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp dinsdag.

Zodra de overheid persoonsgegevens in een elektronisch systeem opneemt, moeten de spelregels daarvan volgens hem aan de wet worden getoetst. Samen met zijn PvdA-collega Attje Kuiken zal Haverkamp de minister van Binnenlandse Zaken schriftelijk om opheldering vragen.

Reden
De Kamerleden benadrukten dat het goed is om overlastgevende jongeren aan te pakken. "We zijn op zich niet tegen een dergelijk systeem om gegevens van dit soort groepen systematisch in kaart te brengen, maar daar moet wel een aantoonbare reden voor zijn", zei Kuiken.
"Ik zeg ook niet dat de politie iets fout doet. Maar we willen weten of het zorgvuldig gebeurt en of er eventueel lacunes in de wet zijn waar we iets aan kunnen doen."
Een woordvoerder van het CBP kon nog geen uitsluitsel geven of het college het informatiesysteem zal beoordelen.


Bron: NU.NL


De grondwet wordt steeds vaker geschonden en weer laat de burger het over zijn kant gaan. Men ziet niet in dat beetje bij beetje alle verworvenheden als vrij burger ingeleverd worden onder het mom van bescherming, preventie en nog meer van dat soort kreten. Nederland is geen democratie meer zoals ook zal blijken uit het volgende aansluitende artikel van Het Echte Nieuws;



Koningin Beatrix adviseert over wetgeving, bekracht wetten, schaft ze af of doet aanpassingen, zonder dat deze aan de Grondwet worden getoetst.

Nederlandse wetten die in strijd zijn met de Grondwet zijn toch rechtsgeldig

Het Echte Nieuws is een beweging van verontruste burgers. Een goed functionerende democratie is afhankelijk van wetgeving. Steeds meer mensen die in Nederland wonen voelen een neerwaartse lijn aan comfort (welbevinden) Het Echte Nieuws wil weten hoe u denkt over democratie en wetgeving.

Inleiding: De koningin heeft, overeenkomstig een grondwetsartikel uit 1848, bij de aanvaarding van haar ambt in 1980 gezworen de Grondwet te respecteren en te onderhouden. ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. In de praktijk werkt dat als volgt: Geert Wilders en Ahmed Aboutaleb, die als opponenten lijnrecht tegenover elkaar staan (geldt ook voor Marijnissen en Rutte) zwoeren bij de beëdiging van hun ambt trouw aan de Grondwet en de Koningin, terwijl men weet dat wetten niet worden getoetst aan de Grondwet.

Ten bewijze geven wij u een citaat van de heer Aantjes/CDA in de Volkskrant van 1 juni 2006/p13. ‘Wet in Nederland niet aan Grondwet getoetst’. ‘Wat Zwart over het hoofd ziet, is dat ons staatsrecht - in weerwil van discussie hierover - geen toetsing van wetten aan de Grondwet kent. Ook als een wet strijdig zou zijn met de Grondwet, doet dit aan de rechtgeldigheid niets af’. Willem Aantjes/CDA.

Dit betekent in feite dat partijvertegenwoordigers, lang geleden nog volksvertegenwoordigers genoemd, in feite alle macht geven aan het politieke instituut het koningshuis. Immers de Grondwet regelt constitutioneel de ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van de koningin en de kroonprins. M.a.w. handelingen en invloed die niet controleerbaar zijn. Gelijktijdig is de koningin voorzitter van de Raad van State waarvan kroonprins Willem Alexander en zijn gemalin, met een Argentijns paspoort, eveneens lid van zijn. Hierbij opgemerkt dat het koningschap en rechtspraak twee volstrekt verschillende ambten zijn.

De Raad van State is het hoogste algemene rechtelijke bestuursorgaan van Nederland. De koningin, die deel uit maakt van de regering, adviseert over wetgeving, bekrachtigd wetten, schaft ze af of doet aanpassingen, zonder dat deze aan de Grondwet worden getoetst. In het meest gunstige geval wordt het volk via de onafhankelijke media hierover slecht tot matig geinformeerd.

Vooral de effecten die worden beoogd worden benadrukt. Maar iedere handeling heeft ook een keerzijde. Citaat: ‘Tweede Kamerleden beschikken over onvoldoende juridische kennis en keuren (daardoor) in toenemende mate ondeugdelijke wetgeving goed’ (Intermediar 20/6/06)

"Nederlandse wetten die in strijd zijn met de Grondwet zijn toch rechtsgeldig." Het Echte Nieuws vraagt zich af: Bent u het hier mee eens?

Geef uw mening op http://www.hetechtenieuws.org

Nog meer inperkingen: Omroep Brabant


Het gaat goed met de Nederlandse vrijheid vind je niet?
Daarbij kennen wij de werkwijze van onze veiligheidsdiensten, ze gebruiken alles wat ze gebruiken kunnen. Misschien een idee voor onze overheid om de hangjongeren een ster op te plakken!

Geschreven door Nexus

Oorspronkelijk artikel : Argusoog

Reacties

  Jammer van de foto's!

  dinsdag 1 mei 2007 20:53 | Nexus |

  Het is wel jammer dat de redactie van yayabla de foto's weggehaald heeft uit dit artikel. Met het plaatsen van de foto's, die overigens wel te zien zijn op argusoog.punt.nl, doe ik precies dat wat de politiek doet met de zgn. hangjongeren met 1 verschil, de politiek is schuldig aan moord op asielzoekers tijdens de Schipholbrand, Enschede ( opslag van landmijnen, goed verzwegen door de politiek en het justitiele apparaat, schuldig aan moord op argeloze burgers in Afgahnistan en Irak en zo kan ik nog wel even doorgaan. Nood breekt wetten maar niet op deze manier, hangjongeren zijn geen nood. Nederland vervalt in een staat van wetteloosheid door politici en multinationals en de kroon doet lustig mee!

  Balkie en Bea staan wel in het artikel hoor

  woensdag 2 mei 2007 00:12 | Frank |

  De redaktie van yayabla doet niet aan censuur. Er zijn dus ook geen foto's verwijderd uit dit artikel.

  Ik kan de foto's ook gewoon zien hoor

  Wij leven al 200 jaar zonder grondwet

  vrijdag 2 oktober 2009 03:21 | Butcherprophet |

  Volgens onze grondwet, mogen Rooms Katholieken niet eens bij de overheid werken.

  Laat staan in de Staten generaal!

  De Nederlandse Grondwet is gesaboteerd allereerst door de Patriotten Factie, later geholpen door Napoleon. Op school leren wij: Sedert Napoleon worden in Nederland achternamen gegeven, met als doel registratie. Deze Napoleonische registratie heeft nu de bovenstaande inbreuk op de integriteit en souvereniteit van de Nederlander tot gevolg, met als doel gemakkelijke moord in het hospitaal, of bij gewelddadige conflicten, zoals tijdens de Tweede Wereld Oorlog. De registratie van Joden zorgde er voor, dat deze allemaal uitgemoord konden worden, tenzij deze uitweken naar een onderduik adres onder een nieuwe naam. Ook werd de identificatieplicht gebruikt om slaven voor de bebombardeerde Duitse Oorlogs industrie te werven.

  De politie en elke ambtenaar die hier aan mee werkt, is duidelijk strafbaar. Er is geen enkele reden dit misbruik van militair beleg door de buitenlanders te gedogen.