STOP KANKER, STOP AIDS! NU!

vrijdag 4 mei 2007 15:58 | Nexus | 6514 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

OPEN BRIEF VAN DR. MATTHIAS RATH
AAN DE STAATSHOOFDEN OP DE WERELDTOP, AAN HET VOLK VAN ZUID-AFRIKA EN AAN DE WERELD:

STOP KANKER, STOP AIDS! NU!
OPLOSSING VOOR MILJOENEN MENSEN

Tot op heden wordt kanker beschouwd als een doodvonnis en sterven er elk jaar wereldwijd miljoenen mensen aan deze ziekte. Inmiddels is aids de grootste bedreiging gaan vormen voor de gezondheid van de mensen in Afrika en elders. Momenteel wordt één op de twee gezinnen in Johannesburg en in vele andere delen van de bevolking getroffen door deze epidemie. Hoewel de omvang van deze gezondheidsproblemen bekend is, is het feit dat er nu een natuurlijke oplossing beschikbaar is die deze epidemieën het hoofd kan bieden en die miljoenen levens kan redden nog steeds niet bekend.

DE WERELD MOET HET WETEN

Als arts en wetenschapper die de doorbraak heeft geforceerd in de natuurlijke beheersing van kanker en andere ziekten, beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid de mensen in de wereld en hun politieke vertegenwoordigers hierover te informeren. De wereldleiders kwamen op de wereldtop in Johannesburg bijeen om oplossingen te vinden voor de brandende vraagstukken van deze tijd. De beheersing van epidemieën als kanker en aids zouden prioriteit moeten hebben op de agenda. Namens de inwoners van Johannesburg, het gehele Afrikaanse continent en de bevolking van uw eigen land roep ik u, de wereldleiders, op kennis te nemen van de volgende feiten. Na Johannesburg kunt u niet langer zeggen dat u het niet wist.


Dr. Matthias Rath is de arts en wetenschapper die de doorbraak forceerde in natuurlijke beheersing van kanker en andere veelvoorkomende ziekten. Tweevoudig Nobelprijswinnaar dr. Linus Pauling beschouwde dr. Rath als zijn opvolger en verklaarde: "Dr. Rath's ontdekkingen behoren tot de meest belangwekkende ontdekkingen in de geneeskunde."
We kunnen de strijd tegen kanker en aids winnen


1. Alle kankercellen en virussen, met inbegrip van HIV, gebruiken voor hun verspreiding exact hetzelfde ziektemechanisme. Kankercellen en virusgeïnfecteerde cellen produceren grote hoeveelheden enzymen, die in staat zijn het omringende bindweefsel in het lichaam als een 'biologische schaar' aan te vallen en te vernietigen.

2. Aangezien beide ziekten zich op dezelfde wijze verspreiden, kunnen zij beide worden gestopt, als we maar weten hoe we deze biologische invasie kunnen tegenhouden. Het natuurlijke aminozuur lysine kan, met name in combinatie met ascorbinezuur (vitamine C), deze enzymen neutraliseren en de verspreiding van kanker en aids aanzienlijk verminderen of zelfs helemaal tegenhouden.

3. Vrijwel iedereen op aarde lijdt aan een tekort aan deze vitale voedingsstoffen, lysine en vitamine C, omdat ons lichaam zelf geen van beide kan produceren. Kennis over dit fundamentele gezondheidsfeit is de eerste stap naar beheersing van deze epidemieën.

Het beschikbare wetenschappelijke en klinische bewijsmateriaal laat er geen twijfel over bestaan dat door het preventieve en therapeutische gebruik van deze essentiële voedingsstoffen en de implementatie van deze kennis in het volksgezondheidsbeleid het aantal doden als gevolg van kanker en aids sterk zal worden teruggedrongen. In mijn lezing zal ik deze wetenschappelijke feiten uitgebreid bespreken. Nadere informatie is te vinden op deze en andere sites over gezondheid.
Dr. Pauling heeft kort voor zijn dood in 1994 samen met dr. Rath de Dr. Rath Health Foundation gesticht ter bevordering van de verspreiding van informatie over natuurlijke gezondheid en de voordelen van natuurlijke therapieën. De stichting coördineert scholingsprogramma's en adviseert op het gebied van het volksgezondheidsbeleid. Ter gelegenheid van de wereldtop deelt dr. Rath deze medische doorbraken met de inwoners van Johannesburg - als representant van de mensen in de wereld.

DE MEDISCHE WERELD IS AL OP DE HOOGTE VAN DE FEITEN

De medische vordering in de natuurlijke beheersing van kanker werd op 8 maart 2002 in 's werelds grootste krant, USA Today, in een paginagrote aankondiging gepubliceerd. De medische wereld begreep onmiddellijk de impact van deze ontdekking. Slechts weken na deze aankondiging vonden de volgende opmerkelijke gebeurtenissen plaats: De American Medical Association publiceerde voor alle Amerikanen die hun gezondheid willen verbeteren de dringende aanbeveling om dagelijks vitaminen te slikken, de Royal Chamber of Physicians in Groot-Brittannië startte een campagne over orthomoleculaire geneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie zette een wereldwijde campagne op touw ter bestrijding van kanker. In een brief aan WHO-secretaris Brundtland, heb ik haar aangespoord een wereldconferentie te organiseren, die speciaal gewijd is aan programma's op het gebied van natuurlijke gezondheid.

WAAROM U NOG NIETS HEBT VERNOMEN VAN DEZE DOORBRAAK

De ziekten in uw lichaam zijn de afzetmarkten voor de farmaceutische industrie. Preventie, effectieve en betaalbare behandelingen en de uitroeiing van ziekten zijn 'slechte zaken' voor deze investeringsindustrie. De farmaceutische investeringsindustrie is gebaseerd op de patenteerbaarheid van geneesmiddelen.

Om hun wereldwijde miljardenmarkt te beschermen, vecht de farmaceutische industrie tegen effectieve, natuurlijke en niet-patenteerbare gezondheidsoplossingen. Al tientallen jaren zorgen ze ervoor dat u niet te weten komt dat uw lichaam zelf niet in staat is lysine en vitamine C te produceren, vitale voedingsstoffen voor de preventie van ziekten.

Nu deze 'informatieblokkade' niet meer werkt, probeert de farmaceutische lobby het met een 'wettelijke blokkade' die de verspreiding van alle gezondheidsinformatie over natuurlijke therapieën moet gaan verbieden. Daartoe spannen de farmaceutische ondernemingen zelfs de organisaties van de VN voor hun karretje. Op 4 november 2002 kwam de Codex Alimentarius Commissie van de VN in Berlijn, Duitsland, bijeen om te beslissen over het plan van de farmaceutische industrie om informatie en therapieën op het gebied van natuurlijke gezondheid wereldwijd te verbieden.

NU IS HET TIJD OM TE HANDELEN

In uw functie van staatshoofd en politiek vertegenwoordiger van uw volk verzoek ik u dringend om:
alle plannen van de farmaceutische lobby tegen te houden om op de VN-'Codex'-conferentie of waar dan ook de verspreiding van natuurlijke gezondheidstherapieën te verbieden!
onderzoek, scholing en volksgezondheidsprogramma's op alle niveaus te realiseren, om natuurlijke beheersing van de kanker- en aids-epidemieën te ondersteunen!


U, als burgers van Johannesburg, als wereldburgers, spoor ik aan om:
gedetailleerde informatie in te winnen over deze medische vorderingen. Ik nodig u uit mijn lezingen bij te wonen, de boeken over deze doorbraak te lezen of deze informatie van het internet te halen!
uw politieke vertegenwoordigers aan te spreken of aan te schrijven om actie te ondernemen!
Er staan miljoenen levens op het spel, laat daarom geen tijd verloren gaan!
Met vriendelijke groeten, dr. Matthias Rath

Bron: Dr.Rath Health Foundation

Geplaatst door Nexus