woensdag 3 januari 2007 17:46 | louise | 5149 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De filosoof Martin Heidegger met zijn stelling: "Waarom is er iets, in plaats van niets?" wees op het mysterie over het bestaan van de wereld. Uiteindelijk moet er toch iets uit het niets of niemendal zijn ontstaan. Omdat dat het universum uit het ''niets'' zou zijn ontstaan in strijd met alle logica is, kunnen we ons bezinnen op wat we onder ''niets'' verstaan. wat de spirituele tradities ''pleumleegte'' noemen en de moderne wetenschap het ''nulpuntnergie'' noemt. De wetenschapper-filosoof Erwin Lazlo auteur van de bestsellers; Kosmische visie en Je kunt de wereld veranderen, vere

dinsdag 2 januari 2007 09:23 | louise | 7180 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

"Remote viewing is niets nieuws voor Tibetaanse monniken. Duizenden jaren lang heeft remote viewing de Tibetaanse cultuur overheerst als spil van andere spirituele activiteiten. Wat sommige Indiase toeristen kwamen leren van enkele Tibetaanse kloosters onder het huidige Chinese regime is zeer alarmerend en fascinerend. Volgens deze toeristen zien remote viewers de wereldkrachten in een koers van zelfvernietiging. Ze zien ook dat de wereld niet vernietigd zal worden. Tussen nu en 2012 zullen de wereld supermachten doorgaan met regionale oorlogen. Terrorisme en heimelijke oorlogen zullen he

zondag 31 december 2006 12:56 | louise | 3287 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het boeddhistische woord samskara betekent intentie, motivatie maar ook wil of verlangen. Wat betekend samskara voor mij, wat wil ik bereiken wat is mijn motivatie? In de dagelijkse praktijk is het waarschijnlijk de wil om als zelfstandig ondernemer succesvol te zijn in mijn zaak, winst maken maar ook beter communiceren met mijn klanten en veel mensen effectief en goed helpen. In mijn spiritueel leven is mijn diepste verlangen om vrij te zijn en darmee bedoel ik niet alleen van conditionering van buitenaf maar ook innerlijke remmingen en angsten. Ook gebrek aan zelfvertrouwen en valangst zijn

zaterdag 30 december 2006 10:15 | louise | 2737 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

ONTDEK EN GEBRUIK JE TALENTEN! Ervaar je dat je innerlijke drijfveren tot uiting komen in je leven en in je werk? Geniet je van je leven en je werk? Indien dit niet het geval is dan wordt het tijd om je talenten te gaan ontdekken en ze tot uitdrukking te brengen in een leven dat je volledige voldoening schenkt. De veranderingen die in onze maatschappij plaatsvinden doen in toenemende mate een beroep op mensen om zich te onderscheiden op het niveau van talenten en niet alleen op het niveau van bekwaamheden. Het tot uitdrukking brengen van je talenten zal frustraties en geestelijke problemen doe

vrijdag 29 december 2006 12:40 | louise | 2629 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wat is de werkelijkheid?Ben ik degene die bepaald wat er in mijn leven gebeurd en creëer ik mijn werkelijkheid of ben ik als een blad in de wind? Deze vragen zijn verbonden met begrippen zoals; karma, resonanties, attitudes, persoonlijke verantwoordelijkheid, slachtofferschap en macht. Iedere gedachte, iedere handeling is energie, energie in beweging. Bij iedere gedachte en bij iedere handeling zet je dus iets in beweging. Zo is iedereen, niemand uitgezonderd, voortdurend bezig zichzelf en zijn wereld aan het scheppen met de levensenergie die door ons lichaam stroomt. Wat creëer je?

donderdag 28 december 2006 23:50 | Angelique | 1894 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

     Het volgende las ik;                                                                                            &nb

woensdag 27 december 2006 17:40 | louise | 2055 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

It is an appropriate time of the year to reflect on the words of some great spiritual teachers as this reflection can enable us to develop a life of peace with ourselves and with our fellow human beings. Let us start with Jesus’ words “I am the Way, the Reality and Life” and Buddha’s words “The finger pointing to the Moon is not the Moon”. Jesus was not referring to himself as a unique way to salvation but he was referring to the nature of an “Absolute Reality” that is at the core of every human being, the “Christ” in each of us. Budd

maandag 11 december 2006 00:00 | louise | 5612 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

HERKEN BELANGRIJKE KEUZE MOMENTEN ! Hoe belangrijk is het om de juiste keuzes te maken? Herkennen we de momenten in welke onze keuze bepalend is voor de toekomst van een relatie of van een organisatie? In deze nieuwsbrief wil ik je ondersteunen om meer bewust te worden van deze momenten en van de consequenties van de keuzes voor zowel je persoonlijke leven als voor de ontwikkeling van leiders in een organisatie. Aandachtvol bewustzijn van deze sleutel momenten en de keuzes die gemaakt kunnen worden vergroot in sterke mate de kwaliteit en effectiviteit van relaties en van leiders. Coaches kunne

dinsdag 26 december 2006 17:16 | louise | 4373 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Ik ben geboren in katholieke Italië als kind van twee katholieke ouders, ik ben gedoopt en was dus automatisch lid van de katholieke kerk. Er werd in de kerk veel over christelijk liefde en medelijden gesproken en ook over het belang van vergeven. Er werd veel gepredikt over fraterniteit en naastenliefde, maar die werd nauwelijks ervaren. Als ik terugkijk, herinner ik me nog een voorval dat diep indruk op mij heeft gemaakt. De opa van mijn vriendin die Jood was werd door de priester ''vriendelijk'' verzocht om weg te blijven en gaf als rede dat de man afstoot en onrust had gegeven door te

dinsdag 28 november 2006 13:49 | Truthseeker | 3845 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Haarlem - De integratie van televisie en Internet lijkt steeds dichterbij te komen. Webtv is een ontwikkeling die het mogelijk maakt om via de televisie te internetten en om via de computer televisie te kijken. Door de opkomst van webtv lijkt het kijkgedrag van mensen te veranderen. Websites die op aanvraag video fragmenten laten zien worden steeds populairder en zorgen ervoor dat mensen kunnen zien wat ze willen, waar ze dat willen en wanneer ze dat willen. Deze tendens wordt ook al door een aantal Nederlandse televisiezenders erkend. Op websites als uitzendinggemist.nl of tvopjepc.nl zijn al