Za 19 Juli 2008 07:50 | Heleen Essed | 4966 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,   Zoals alle andere humanitair-denkende mensen heb ik geschokt kennisgenomen van de recente video-opnames betreffende de ondervraging, door agenten van de Canadese Inlichtingendienst [uiteraard in nauwe samenwerking met de CIA] van een zestienjarige minderjarige jongeman [in 2003] op Guantanamo Bay, de heer O Khadr   Zie   http://www.nrc.nl/buitenland/article1171416.ece/Eerste_video_Guantanamo_Bay_bereikt_buitenwereld   Zoals u zult weten is het overigens voor het eerst, dat beeldopnames van de verhoring van Guantana

...
Do 10 Juli 2008 04:08 | Heleen Essed | 3078 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers,   Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:   Recentelijk is door de Kerken in Nederland [in casu Kerk in actie, afdeling van de PKN Kerken] een Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers gelanceerd'   Zie voor meer informatie de website van Kerk in actie   Dit is des te meer teleurstellend, aangezien de Kerken jarenlang solidariteit aan de dag hebben gelegd met mensen, die vanwege persoonlijke vervolging, een deplorabele mensenrechtensituatie, [burger] oorlog of armoede [of zoals zo vaak, een combinatie daarvan]

...
Ma 9 Juni 2008 13:33 | Heleen Essed | 4764 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,   Bij dezen doe ik u mijn aan de NOS teletekstredactie toegezonden kritische commentaar toekomen tav hun mi tendentieuze berichtgeving dd 9-6 ''Oorlogsmisdadigers harder aangepakt'' Het betreft hier van eventuele oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers, de zogenaamde 1f ers   Voor de objectiviteit vermeld ik eerst de NOS berichtgeving en daaronder mijn commentaar   Vriendelijke groeten   Astrid Essed   A NOS teletekstberichtgeving:   teletekst  lees voor 09:38 09 Juni 2008 Oorlogsmisdadige

...
Za 31 Mei 2008 01:13 | Frank | 3925 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De kans is groot dat in straks elk huishouden een camera aanwezig is, zo voorspelt het in 1984 opgerichte Axis. Security.NL sprak met de Zweedse fabrikant van netwerkcamera's, die inmiddels in Europa een marktaandeel van zestig procent heeft. Hoewel het bedrijf toepasselijk in 1984 werd opgericht, houdt het zich sinds 1996 bezig met netwerkcamera's. "In de beginjaren waren we het lachertje van de beveiligingsindustrie," zegt countrymanager Magnus Ekerot. "De camera's waren echt slecht en de rest was al jaren bezig met security." Sinds 2000 en 2001 is de markt voor ca

...
Vr 30 Mei 2008 12:46 | Frank | 2388 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Uit de cijfers van het Ministerie van Justitie blijkt dat in Nederland per dag bijna evenveel telefoontaps lopen als in de Verenigde Staten in een heel jaar. Gemiddeld 1681 per dag. In Nederland zijn in de tweede helft van 2007 in totaal 12491 telefoontaps uitgevoerd, gemiddeld zo'n 1681 taps per dag. Dat heeft het Justitie bekend gemaakt in een summiere brief aan de Tweede Kamer. Hiervan betrof het in 84 procent een tap op een mobiele telefoon, schrijft Justitie. Verdere duiding over de tapstatistieken ontbreekt. Het is voor het eerst dat Justitie concrete tapcijfers vrijg

Za 24 Mei 2008 13:11 | Heleen Essed | 4032 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

De politieke en publieke dubbele standaard tav de arrestatie van de heer Nekschot   ''Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''   Artikel 7, lid 1, Nederlandse Grondwet       ''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''   Artikel 1, Nederlandse Grondwet   Geachte Re

...
Ma 19 Mei 2008 00:17 | Strijder | 3574 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Synchroniciteit of synchronistische gebeurtenissen komen volgens Joseph Jaworski voort uit een nieuwe manier om tegen de wereld aan te kijken. Het is een gevólg van, zoals hij dat noemt, het ervaren van een dieper niveau van realiteit. Dit nieuwe begrijpen vergt wel een behoorlijke omslag in het denken. Jaworski reikt handvatten aan...

...
Di 18 Maart 2008 16:11 | Heleen Essed | 3233 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla, Ik heb met grote instemming kennisgenomen van TV programmamaker en mede-oprichter van Een Ander Joods Geluid, de heer de Winter gedane uitlating, waarin hij de heer Wilders [PVV] heeft gequalificeerd als zijnde ''racist'' [1] Het is evident, dat deze uitlating niet is gebaseerd op subjectivisme, maar op de door de heer Wilders, zowel in zijn uitlatingen als in zijn PVV partijprogramma gedane discriminerende en racistische uitlatingen, zowel tav moslims in het algemeen en allochtonen in het byzonder [2] Het discriminerend aspect is zijn n

...
Wo 12 Maart 2008 04:55 | Heleen Essed | 3606 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Geachte lezers van Yayabla,   Naar aanleiding van de tendentieuze en stigmatiserende berichtgeving dd 11-3 in de Nederlandse media onder de titelkop ''Criminele illegalen teisteren Den Haag'', heb ik enkele mediaredacties aangeschreven, waaronder onder P/S vermeld mijn reactie aan Nu.nl   Geheel onderin treft u de betreffende berichtgeving van Nu.nl aan   Vriendelijke groeten Astrid Essed   A Mijn reactie aan Nu.nl, tav haar berichtgeving betr 'Criminele illegalen teisteren Den Haag''   Geachte Redactie,   Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voo

...
Za 8 Maart 2008 15:06 | Heleen Essed | 4878 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,   Naar aanleiding van het vonnis tav mevrouw G C, in de zaak tav de doodgereden ''tasjesdief'', de heer M El B, heb ik onderstaande reactie geschreven, die ik graag met u wil delen   Vriendelijke groeten Astrid Essed   ''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.'' Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Zie http://www.unhchr.ch/udhr/lang /dut.htm Rechtbankvonnis getuigt van elementair gebrek aan het respect voor het recht op leven Geachte Redactie

...