Corona wel of geen griep ?

Zo 23 Januari 2022 15:44 | knight | 1741 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

22-01-2022

C O R O N A

W E L   O F   G E E N

G R I E P ?

JAAP VAN DISSEL ( rivm )

GEEFT AAN DAAR NOG STEEDS NIET UIT TE ZIJN ?

ALHOEWEL HET CORONA VIRUS

NAGENOEG OVER DEZELFDE EIGENSCHAPPEN BESCHIKT

ALS AL DIE

HEDENDAAGS BEKENDE

CORONA ZOWEL ALS  INFLUENZA

VIRUS VARIANTEN . . .

C O R O N A   V E R S U S   I N F L U E N Z A

BEIDE VIRUS VARIANTEN

HEBBEN NAGENOEG HETZELFDE ZIEKTEBEELD

MET NAGENOEG DEZELFDE SYMPTOMEN !

BIJ

ZOWEL HET CORONA VIRUS

ALS HET

INFLUENZA VIRUS . . .

D E   G E B R E K E N

V A N   H E T   O U D E R   W O R D E N

ZIJN HET

DIEGENEN MET EEN VERZWAKT AFWEERSSYSTEEM

( VOORNAMELIJK OUDEREN ) . . .

DIE

" MOGELIJK "

LAST ONDERVINDEN

VAN DE STRIJDT

TUSSEN HET VIRUS EN HET IMMUUNSYSTEEM !

" MOGELIJK "

WANT OOK VEEL OUDEREN

HEBBEN AMPER LAST VAN HET CORONA VIRUS

G E Z O N D   L E V E N

DAT HANGT IN GROTE MATE AF VAN DE

LICHAAMSGESTELDHEID !

GOEDE VOEDING ( vitamines )

GOEDE HYGIËNE

SCHOON DRINKWATER EN VOLDOENDE BEWEGING ! !

OOK DE 

LUCHTKWALITEIT

SPEELT DAARBIJ EEN BELANGRIJKE ROL ! ! !

ENFIN . . .

AAN WIE DANKEN WE HET CORONA BELEID

ANDERS DAN AAN DIE MALLOTEN IN DEN HAAG . . .

HET RIVM . . .

DE ZOGENAAMDE GEZONDHEIDSWAAKHOND

VAN DE ( R ) OVERHEID

C O M P U T E R   R E K E N   M O D E L L E N

DIE EEN

VOORSPELLEND

KARAKTER ZOUDEN HEBBEN . . .

REKENMODELLEN

GEPROGRAMMEERD DOOR ENE

J A C C O   W A L L I N G A !

H O O F D

" V I R U S   M O D E L L E U R "

JACCO

GEEFT ZELF AL AAN

DAT WE NOG STEEDS TE WEINIG WETEN OVER VIRUSSEN 

HOE VIRUSSEN ONTSTAAN

EN

HOE VIRUSSEN ZICH VERSPREIDEN

DESALNIETTEMIN

HEEFT HIJ EEN COMPUTER PROGRAMMAATJE ONTWIKKELD

DAT OVERIGENS MEER WEG HEEFT VAN EEN

MUZIEK OPNAME STUDIO . . .

U WEET WEL . . .

ZO'N KEYBOARD VOL MET KNOPJES

ALS JE AAN HET ENE KNOPJE DRAAIT . . .

VERANDERT HET RITME

EEN ANDER KNOPJE

VERANDERT DE GOLFLENGTE

WEER EEN ANDER KNOPJE

VOEGT ER MEER OF MINDER BAS TOE

ETC. 

ZODOENDE

KUN JE EEN BEPAALDE MUZIEKOPNAME

NET ZO LANG VERANDEREN

DAT HET KLINKT ZOALS JE HET WILT HEBBEN !

M A N I P U L A T I E

V A N

G E G E V E N S

EEN AANTAL ONDER U

ZULLEN WAARSCHIJNLIJK AL WEL SNAPPEN

WAAR IK NAAR TOE WIL !

VOOR DIEGENEN

DIE HET NOG NIET SNAPPEN . . .

HOE IS HET MOGELIJK

OM EEN PROGRAMMA TE ONTWIKKELEN

DAT ZOGENAAMD MOET KUNNEN VOORSPELLEN . . .

1. HOEVEEL MENSEN EEN VIRUS KAN BESMETTEN . . .

2. HOE LANG ZO'N VIRUS DAAROVER ZOU KUNNEN DOEN . . .

3. HOEVEEL SLACHTOFFERS ZO'N VIRUS DAARBIJ ZOU MAKEN . . .

TERWIJL . . .

AMPER IETS BEKEND IS

OVER HET VIRUS . . .

LAAT STAAN WELKE FACTOREN

DAARBIJ EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN ? ! ?

GOED...

JE KUNT NET ALS MET DAT

MUZIEK OPNAME STUDIO KEYBOARD

VERSCHILLENDE KNOPJES INBOUWEN . . .

EN DAAR NET ZO LANG AAN DRAAIEN TOT ER EEN BEPAALD

" GEWENST RESULTAAT "

UIT

VOORT VLOEIT !

MAAR DAT IS NOG ALTIJD

GEEN

GEDEGEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK . . .

EERDER

BESODEMIERIJ ! ! 

WANNEER

GAAN U ZO ONDERHAND DE OGEN OPEN ?

WANNEER

ZEGT

U:

G E N O E G   I S   G E N O E G ! " 

IK WIL MIJN

" V R I J H E I D "

TERUG !

DIE FLAUWEKUL

IS INMIDDELS AL 2 JAAR AAN DE GANG !

DUS

LATEN WE ZO ONDERHAND

WEER

" N O R M A A L "

DOEN !

AHUMMM...

WAT IS EIGENLIJK

NORMAAL . . .

IN DIE RARE WERELD

WAAR WE VAN VANDAAG DE DAG IN LEVEN ?

OF WAS HET . . .

RARE WERELD WAAR WE IN GELEEFD WORDEN ? ! ?

I N B R E U K   P R I V É   S F E E R

DE ( R ) OVERHEID DRINGT IMMERS

STEEDS DIEPER

IN DE

 PERSOONLIJKE SFEER

VAN HAAR BURGERS BINNEN !

DICTEERT

DAARBIJ STEEDS MEER

WAT ZIJ

WEL OF NIET

MOGEN !

AHUM...

HET WOORDJE

" WEL "

IS HIER EIGENLIJK NIET OP Z'N PLAATS !

V R I J H E I D

W A T   W I L   D A T   Z E G G E N ?

WANT

TERWIJL U STEEDS MINDER MAG . . .

MOGEN ZIJ

DANKZIJ AL DIE INGEBOUWDE UITZONDERINGEN

EN

IMMUNITEITS REGELGEVING . . .

EN

HET ZELF NIET NALEVEN VAN HUN EIGEN REGELS

STEEDS MEER ! !

S L O T R E D E

OMIKRON BLIJKT MINDER ZIEKMAKEND . . .

ZOU INMIDDELS OOK

DE ZOGENAAMD DODELIJKERE

DELTA CORONA VARIANT

OVERHEERSEN !

WAAROM

DAN NOG STEEDS DIE KLAARBLIJKELIJK

 N I E T

W E R K E N D E

C O R O N A   M A A T R E G E L E N

E N

L O C K D O W N S

HANDHAVEN ?

NOG EVEN TERUG

NAAR DIE VIRUS REKEN MODELLEN

DIE HET RIVM HANTEERT . . .

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/rekenmodellen

HET RIVM

MEENT NAMELIJK DAT DIE BIJ ZOUDEN DRAGEN BIJ DE

BESTRIJDING

VAN

VIRUSSEN

ALS KRITISCH MENS

DENK IK DAAR ECHTER ANDERS OVER !

IK VRAAG MIJ AF

W A A R O M

IEMAND DE BEVOLKING

D O E M   S C E N A R I O ' S

VOOR ZOU WILLEN HOUDEN

DIE VOORTVLOEIEN UIT

COMPUTER GEGENEREERDE REKEN MODELLEN . . .

MET DE KANS

DAT DAAROP PANIEK UITBREEKT ONDER DE BEVOLKING

MET WIE WEET WAT VOOR GEVOLGEN !

ZEKER ALS je BESEFT DAT MEN TEGELIJK AANGEEFT

WEINIG TE WETEN OVER VIRUSSEN . . .

DUS OOK

NIET

W E L K E

F A C T O R E N

EVENTUEEL

EEN ROL ZOUDEN KUNNEN SPELEN . . .

BIJ HET ONTSTAAN EN DE VERSPREIDING VAN VIRUSSEN !

ZO'N

COMPUTER PROGRAMMA

HEEFT NAMELIJK GEEN ENKELE ZIN . . .

ANDERS

DAN WELLICHT

BIJ DE NALEVING VAN ÉÉN OF ANDERE

D U I S T E R E   A G E N D A !

MEN HEEFT HET ZELF EIGENLIJK AL AANGEGEVEN

EEN SOORT VAN

G E H O O R Z A A M H E I D S

O E F E N I N G !

HET CREËREN VAN EEN SCHAAPACHTIG RAS

DAT DE HERDER . . .

IN DIT GEVAL DE ( R ) OVERHEID

BLINDELINGS NAAR HET SLACHTHUIS VOLGT !

E E N   K W E S T I E   V A N

V E R T R O U W E N

VERTROUWEN

IN DE

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

ALWAAR MILJARDEN WORDEN VERDIEND

AAN AL DAN NIET

VERZONNEN SYNDROMEN EN ZIEKTE VERSCHIJNSELEN . . .

EEN INDUSTRIE

DIE ZICH KEER OP KEER HEEFT BEWEZEN ALS ZIJNDE

ONBETROUWBAAR . . .

WAT BETREFT EVENTUELE

BIJWERKINGEN

VAN HUN PRODUCTEN ?

ZEG EENS EERLIJK . . .

HOEVEEL VERTROUWEN

HEEFT U IN DE ( R ) OVERHEID ?

P O L I T I E K   B E L E I D

 E N   M A N I P U L A T I E   D O O R

S P I N D O C T O R S

POLITICI ZIJN OVER HET ALGEMEEN GLUIPERIGE WEZENS

GLADJAKKERS EN MOOIPRATERS . . .

DIE KEER OP KEER

VEEL BELOVEN MAAR ZELDEN WOORD HOUDEN !

V E E L   B E L O V E N

E N   W E I N I G   G E V E N . . .

D O E T   D E   G E K

I N   V R E U G D E   L E V E N !

DIE VOOR HUN BELEID

VAAK TEN RADE GAN BIJ ZOGENAAMDE

SPINDOCTORS !

EEN SPINDOCTOR

IS IEMAND DIE WAT DE POLITIEK BETREFT . . .

DEZE ADVISEERT

BIJ HET ZO POSITIEF MOGELIJK OVERBRENGEN

VAN EEN BEPAALD BELEID . . .

SPINDOCTORS

ZIJN ZODANIG GETRAIND IN DE LETTERKUNDE . . .

DAT ZIJ ZELFS

ANDERS ONRECHTVAARDIG BELEID

ZODANIG WEET OVER TE BRENGEN OP DE BEVOLKING

DAT DIE HET ZONDER MEER ACCEPTEERT !

https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/

VOORHEEN

WORLD THE CHANGES

ÉÉN VAN DE WEINIG KRITISCHE WEBSITES BETREFFENDE

HET CORONA VIRUS EN HET DAARUIT VOORTVLOEIENDE CORONA BELEID

IK WENS U VERDER VEEL GELUK !

Reacties

  C O R O N A W E L O F G E E N P A N D E M I E

  Ma 24 Januari 2022 17:29 | knight |

  24-01-2022
  C O R O N A W E L   O F   G E E N P A N D E M I E

  2009
  UITBRAAK A/H1N1 VARKENSGRIEP VIRUS
  OOK WEL  BEKEND ALS DE MEXICAANSE GRIEP

  DE WHO VERKLAART DE MEXICAANSE GRIEP HETZELFDE JAAR NOG TOT PANDEMIE !
  11-06-2009 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mexicaanse-griep-is-pandemie/

  HET AANTAL BESMETTINGEN EN SLACHTOFFERS DOEN ER IN DIT ARTIKEL EVEN NIET TOE . . .
  WAAR HET MIJ OM GAAT IS DE VOLGENDE CLAIM . . .
  KNOOP DIE GOED IN UW OREN !

  CITAAT:"Bij STERFGEVALLEN is vaak sprake van een COMBINATIE VAN ÉÉN OF MEERDERE AANDOENINGEN waardoor de patiënt reeds een sterk verminderde gezondheid heeft.

  OVERLIJDEN AAN ALLEEN MEXICAANSE GRIEP IS ZELDZAAM."
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep

  O V E R L I J D E N   A A N   A L L E E N    M E X I C A A N S E   G R I E P IS ZELDZAAM
  EEN CLAIM WAARIN DESTIJDS EERLIJK WERD TOEGEGEVEN DAT EVENTUELE GEMELDE SLACHTOFFERS . . .
  IN HOOFDZAAK OVERLEDEN AAN ONDERLIGGENDE ZIEKTES !
  NIET VANWEGE HET MEXICAANSE GRIEP VIRUS !

  DIT IN TEGENSTELLING TOT HET CORONA GRIEP VIRUS
  2019
  WAARBIJ MEN VOL BLIJFT HOUDEN DAT HET IN HOOFDZAAK OM SLACHTOFFERS VAN HET CORONA VIRUS ZOU HANDELEN
  HET ENIGE VERSCHIL BESTAAT DAARIN DAT ER NU VEEL MEER OUDEREN MET ÉÉN OF MEER ONDERLIGGENDE ZIEKTES ZIJN DAN DESTIJDS!

  LOGISCH GEZIEN ZOUDEN ER DUS OOK MEER SLACHTOFFERS MOETEN VALLEN ONDER DE OUDERE GENERATIE
  DE BABYBOOM GENERATIE
  1 9 4 5 - 1 9 5 5

  VANAF 2011 NEEMT HET AANTAL 65+ ERS DRASTISCH TOE
  OUDEREN DIE VROEG OF LAAT EEN BEROEP DOEN OP  DE GEZONDHEIDSZORG EN DE OUDERENZORG

  BEZUINIGINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG
  DOCH IN PLAATS VAN DAAR REKENING MEE TE HOUDEN . . .
  VOERT DE ( R ) OVERHEID JUIST DECENNIA LANG EEN BELEID VAN BEZUINIGINGEN DOOR OP DE GEZONDHEIDSZORG ZOWEL ALS DE OUDERENZORG . . .

  VERANDERT DAARBIJ OOK NOG EENS DE VERZORGINGSSTAAT IN EEN IEDER VOOR ZICHZELF EN GOD VOOR ONS ALLEN SITUATIE
  ONBEGRIJPELIJK ? ! ?
  https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs/gereedschappen/babyboomers

  EEN JAAR LATER WAS DE PANDEMIE ALWEER VOORBIJ
  10-08-2010 https://www.parool.nl/nieuws/mexicaanse-griep-geen-pandemie-meer~b398db20/

  TIP: DE HYPE VAN DE MEXICAANSE GRIEP
  EEN GESPONSORDE PANDEMIE !
  EEN ARTIKEL VAN DR. DICK BIJL ( VOORMALIG HUISARTS EN EPIDEMIOLOOG )
  "MEDICIJNEN GENEZEN NIET, EEN GEZONDERE LEEFSTIJL WEL !"
  EN
  PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS ( VOORMALIG LID CBG )
  ( COLLEGE TER BEOORDELING VAN MEDICIJNEN )

  NA 10 JAAR IN HET CBG TE HEBBEN GEZETEN VOND HUUB HET WELLETJES . . .
  HIJ WILDE NIET LANGER DEEL UITMAKEN VAN EEN SYSTEEM DAT DE PROBLEMEN VERERGERT IN PLAATS VAN OPLOST !
  18-11-2010 https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep

  TIP: DR D BIJL: "DE WERKING VAN CORONA VACCINS WORDT TE ROOSKLEURIG VOORGESTELD"
  31-03-2021 https://www.doq.nl/dr-bijl-mensen-moeten-op-basis-van-eerlijke-informatie-zelf-keuze-kunnen-maken-voor-coronavaccinatie/

  TIP: PROF. DR. HUUB SCHELLEKENS
  DE PERVERSIES VAN HET SYSTEEM
  https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_345825~opgestapt-cbg-lid-huub-schellekens-uit-forse-kritiek-op-de-perversies-van-het-systeem~.html

  DE ELITE KLASSE EN HAAR POLITIEKE MARIONETTEN VALLEN STEEDS WEER IN HERHALING
  HETZELFDE GEBEURD NAMELIJK MET HET CORONA VIRUS

  MEN GAAT VOOR HET CORONA BELEID UIT VAN DOOMSDAY SCENARIO'S
  DOOMSDAY SCENARIO'S DIE DOOR DE GLOBALE MEDIA STERK WORDEN UITVERGROOT
  BOVENDIEN STEEDS WEER HERHAALT

  WERELDBEVOLKING GEGIJZELF DOOR ANGST
  ZO BLIJFT DE ANGST ERIN ONDER HET GROS VAN DE BEVOLKING
  MET ANGST KUN JE DE BEVOLKING GEMAKKELIJKER MANIPULEREN . . .

  OVERHALEN DIE DINGEN TE DOEN DIE ZE ANDERS NOOIT ZOUDEN DOEN !
  ZOALS ZICH LATEN VACCINEREN TERWIJL MEN ZICH KERNGEZOND VOELT
  DAARBIJ  EVENTUELE RISICO'S / BIJWERKINGEN VOOR LIEF NEEMT

  EIND PANDEMIE IN ZICHT?
  ENFIN . . .

  HANS KLUGE ( DIRECTEUR WHO )
  GEEFT AAN DAT HET EINDE VAN DE PANDEMIE IN ZICHT KOMT !

  DE WHO ZIJNDE DE ORGANISATIE DIE BEPAALD WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN PANDEMIE . . .
  DE WHO ZIJNDE DE ORGANISATIE DIE 2 MAANDEN VOORDAT DE MEXICAANSE GRIEP UITBRAK . . .
  DE DEFINITIE VAN EEN PANDEMIE VERSOEPELDE

  CITAAT: "In DE OUDE WHO DEFINITIE van 2005 ging men nog uit van VEEL DODEN EN ZIEKEN bij een pandemie.
  DE ERNST VAN HET VIRUS IS NU GEEN CRITERIUM MEER !"

  ALDUS MARK SPRENGER ( DIRECTEUR ECDC )
  ( EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL )

  GAF OP 16 NOV 2010 IN NIEUWSUUR DE WHO HET ADVIES OM HAAR ANGEPASTE DEFINITIE VAN EEN PANDEMIE TE HEROVERWEGEN
  OMDAT HET VERKEERDE ASSOCIATIES OP ZOU ROEPEN !
  https://www.skipr.nl/nieuws/who-moet-definitie-pandemie-aanpassen/
  16-11-2010 https://www.griepencorona.nl/nieuwsberichten/definitie-pandemie-oorzaak-gekte-mexicaanse-griep/
  16-11-2010 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/draai-criteria-pandemie-terug.htm

  VOOR ZOVER IK WEET IS DAT ECHTER NOG STEEDS NIET GEBEURD !

  VANDAAR DAT WE NU AL 2 JAAR MET SHCROMELKIJK OVERDREVEN MAATREGELEN EN MILJARDEN AAN ONKOSTEN OPGESCHEEPT ZITTEN ! !
  OM UITEINDELIJK OOK HET CORONA VIRUS ALS EEN ORDINAIR GRIEP VIRUS TE BESTEMPELEN ! ! !
  04-01-2022 https://www.nu.nl/coronavirus/6175178/we-zitten-er-al-22-maanden-in-wanneer-is-een-pandemie-geen-pandemie-meer.html

  HANS KLUGE MEENT DAT ER EEN EIND KOMT AAN DE PANDEMIE DANKZIJ VACCINATIES EN DE VELE BESMETTINGEN ? ! ?

  WAT VACCINATIES BETREFT . . .
  IS HET EINIGE WAT CONCREET TE BEWIJZEN VALT DE SLACHTOFFERS VAN DE BIJWERKINGEN

  DE OPMERKING DAT DE VELE BESMETTINGEN ZOUDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN HET NADERENDE EINDE VAN DE PANDEMIE . . .
  WIJST ER JUIST OP DAT HET CORONA BELEID . . .
  DAT GERICHT WAS OP HET VOORKOMEN VAN BESMETTINGEN JUIST AVERECHTS HEEFT GEWERKT !
  https://kritisch-nieuws.jouwweb.nl/