CORONA iets om over na te denken met verklaringen van het WHO - Hoe gevaarlijk is het corona virus w

zondag 26 april 2020 10:31 | knight | 138 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

HOE GEVAARLIJK IS HET CORONA VIRUS WERKELIJK?

Op 03-03-2020 Ging het WHO nog uit van een globaal sterftecijfer van 3,5%.

CITAAT: "Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died.

By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected."

CITAAT: "Globaal gezien, stierf ongeveer 3,4% van het aantal gerapporteerde Covid-19 besmettingen.

Ter vergelijking, is het aantal slachtoffers van een normaal griepvirus nog geen 1%." 
 
03-03-2020 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020

Op 17-03-2020 ( 2 weken later ) ging het WHO al aan dat het sterftecijfer flink was overdreven, het WHO verwacht nu een sterftecijfers van 0,3-1%.

CITAAT: " De WHO gokt daarom dat de sterfte aan het coronavirus uiteindelijk zal zitten tussen de 0,3 en de 1 procent."

17-03-2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoeveel-levens-kan-corona-in-ons-land-eisen~b15314d6/

               LAAT DIT NOG EVEN GOED TOT U DOORDRINGEN!

Op 03-03-2020 liet het WHO ook doorschemeren dat een gewoon griep virus hooguit 1% slachtoffers maakt.

Op 17-03-2020 claimt het WHO dat het corona virus 0,3 - 1% slachtoffers zal maken.

Zo geeft het WHO eigenlijk te kennen dat er...
GEEN ENKEL VERSCHIL BESTAAT...
Tussen corona en griep qua slachtoffer aantallen!

Al die paniek was dus schromelijk overdreven!
Al die maatregelen waren dus overbodig!
Al die miljarden aan investeringen waren dus weggegooid geld!
Al die faillissementen en werklozenwaren dus onnodig!

https://worldthechanges.wordpress.com/2020/04/12/het-coronavirus-deel-4-de-rampzalige-gevolgen-van-het-politiek-beleid/#comment-17081

 Quote

Machthebbers die liever volgzame kuddes bevelen dan dat ze eigengereide individuen van dienst zijn, beweren dat egoïsme het resultaat is van 'doorgeschoten individualisering'. Maar een uitgekristalliseerden werkelijk liefhebbend individu kan natuurlijk onmogelijk een egoïst zijn. Tenslotte is individualisering juist het enige middel waarmee we ons uit de wurggreep van deze machthebbers kunnen bevrijden!
Vincent