Global Dimming

Zo 3 Januari 2010 15:43 | Vincent Brunott | 4503 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op BrasscheckTV trof ik een documentaire aan die 'om een of andere reden' nog niet de mainstream media heeft bereikt. Het gaat over global dimming ofwel over de zichtbare vervuiling die ontstaat door energie-opwekking (zichtbare uitlaatgassen en alles wat zichtbaar uit schoorstenen komt, e.d.). Die vervuiling vormt in de atmosfeer een soort deken die zonlicht terug het heelal in kaatst. Zou die deken er niet zijn dan zou dat zonlicht de aarde bereiken. In tegenstelling tot global warming heeft global dimming dus een afkoelend effect. Tot nu toe heeft global dimming over de afgelopen decennia gezorgd voor een gemiddelde reductie van het zonlicht dat het aardoppervlak bereikt van ongeveer 10%. Hier en daar is dat veel meer, elders wat minder.

Global warming ontstaat door broeikasgassen (CO2 e.d.) die juist niet zichbaar zijn en dus uit nog veel fijnere deeltjes bestaan dan de gassen die global dimming veroorzaken. Broeikasgassen vormen in de atmosfeer eveneens een soort deken maar dan een deken die zonnewarmte belet om vanaf de aarde terug het heelal in te stromen (het broeikaseffect).

Volgens de onderzoekers is global warming sterker dan global dimming. Vandaar dat de aarde opwarmt in plaats van afkoelt. Maar als we global dimming door allerlei milieumaatregelen zouden verhelpen (iets waar we al mee bezig zijn) zal de global warming, die daardoor vrij spel krijgt, extra hard toeslaan zodat de temperatuur op aarde dan nog veel sneller zal stijgen dan de rekenmodellen tot nu toe laten zien.

Je zou kunnen denken dat global dimming (afkoeling) en global warming (opwarming) elkaar min of meer in evenwicht houden maar de onderzoekers leggen goed uit waarom we beide fenomenen dienen te bestrijden. Doen we dat niet, dan komt dat tenslotte neer op collectieve zelfmoord. De documentaire duurt ongeveer 45 minuten en gaat veel gedetailleerder op dit onderwerp in dan ik dat hier doe. Zelfs als de conclusies die de onderzoekers trekken voor sommigen misschien niet overtuigend zijn lijkt deze documentaire me voor iedereen die geïnteresseerd is in menselijke invloeden op het klimaat, vanwege alle aan bod komende feiten, de moeite van het bekijken waard.
 

Bron: BrasscheckTV