Advocaat van de duivel

Ma 11 Mei 2009 20:27 | Vincent Brunott | 2379 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen | Artikel voorlezen


Na het zien, vandaag, van het AVRO-programma 'Advocaat van de duivel', waarin Gretta Duisenberg terecht stond vanwege haar bemoeienissen met het Palestijns-Israëlisch conflict, voelde ik mij geroepen om de AVRO de hieronder gepubliceerde brief te schrijven.

Gretta werd in het programma aangeklaagd door Israël-aanbidders, met verve verdedigd door de omstreden advocaat Spong en tenslotte op twee van de drie punten schuldig bevonden door een blijkbaar slecht geïnformeerde jury die alsvolgt oordeelde:
Door in gesprek te zijn met leiders van het democratisch gekozen Hamas, steunt Gretta de terreur tegen Israël.
Ze maakt zich schuldig aan anti-semitisme.

Alleen van het haatzaaien tegen de joodse gemeenschap door op te roepen tot een nieuwe Intifada, werd ze 'bij gebrek aan bewijs' vrijgesproken.

Hier volgt mijn brief:

Datum: 11-5-2009
Betreft: Advocaat van de duivel (Gretta Duisenberg)

 

Geachte Lezer,


Zojuist zag ik 'Advocaat van de duivel' waarin deze keer Gretta Duisenberg terecht stond.

Zoals gewoonlijk bleven de cruciale gebeurtenissen die geleid hebben tot het huidige conflict tussen de staat Israël en de Palestijnen, volledig buiten beeld. Dat zijn de volgende:

  • Engeland droeg vlak na de tweede wereldoorlog het door Engeland bezette grondgebied, waar iets later de staat Israël werd gevestigd, over aan de Volkerenbond (voorloper van de VN).
  • Vervolgens wees de Volkerenbond het toe aan de grondleggers van het huidige Israël.
  • De staat Israël werd gevestigd.

Hier vloeit onherroepelijk de volgende vraag uit voort: Sinds wanneer is het geoorloofd om andermans spullen weg te geven?...

Want Engeland had dat gebied nooit mogen bezetten en dus ook nooit naar eigen willekeur mogen weggeven!

Maar 'Brittania was ruling the waves' en wilde, zoals zoveel westerse mogendheden, overal een vinger in de pap hebben. Vandaar dat het kwam tot de Britse overheersing van India, China en delen van Afrika inclusief het gebied waar de staat Israël nu is gevestigd.

Als koloniale machten langzamerhand tot het inzicht komen dat je er niet zomaar op uit kunt trekken om de wereld te veroveren, dient dat tot gevolg te hebben dat reeds bezette gebieden worden teruggegeven aan de bewoners van die gebieden.

Het zou onmenselijk zijn om het huidige Israël 'ongedaan' te maken. Maar Israël dient een zelfstandige Palestijnse staat te erkennen en dient zich terug te trekken uit de sinds 1967 bezette gebieden om aan zo'n Palestijnse staat ruimte te geven en dient dus ook de godsdienstige (en de daaruit voortvloeiende staatsrechtelijke) claim op Jeruzalem op te geven en geen nederzettingen meer te vestigen in bezet gebied.

Waarom brengen de gevestigde media (dus ook de AVRO) in plaats van het echte verhaal altijd weer de op emoties gebaseerde zionistische versie met hier en daar een verwarrend kanttekeningetje? Waarom altijd meebewegen met wat er in de actualiteit gebeurt zonder die gebeurtenissen in hun context te plaatsen? Prijs jezelf niet uit de markt, concurreer eens met het internet. Informeer jezelf en daarna ook ons, het publiek, de belastingbetalers waar jullie van leven. Wees moedig, doortastend en ga aan het werk!

 

Met vriendelijke groet,
Vincent Brunott

 

Als ik op deze brief antwoord krijg, zal ik dat hier publiceren.