Een ander Europa

Za 12 September 2009 19:55 | Vincent Brunott | 2622 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Omdat de Europese grondwet bij ons per referendum werd weggestemd besloten de machthebbers om het voortaan 'Het verdrag van Lissabon' te noemen en wat hen betreft is daarmee de kous af...

Door de Ierse wetgeving is het onmogelijk om de Ieren dat verdrag zonder volksraadpleging door de strot te duwen en daarom worden de Ieren binnekort weer opgeroepen om naar de stembus te gaan. Alleen een Iers 'Nee' kan nog voorkomen dat Europa verwordt tot een kapitalistische superstaat met aan het hoofd bijvoorbeeld zo iemand als de liegende oorlogsmisdadiger Tony Blair.

Het 'Comité Ander Europa' is voor een democratisch, antimilitaristisch, sociaal en ecologisch Europa en is daarom een campagne begonnen die het Ierse 'Nee tegen de Europese grondwet' met succes ondersteunt.

Hier volgt een nieuwsbrief van het 'Comité Ander Europa' waarin de huidige stand van zaken wordt weergegeven. Wie het Ierse 'Nee', en daarmee ons eigen 'Nee', wil ondersteunen vindt in deze nieuwsbrief een daarvoor bruikbare link.


 

Nieuwsbrief Ander Europa nr. 47, 12 september 2009

  • Ierse JA daalt
  • Ierse NEE-campagne neemt afstand van rechtse praat
  • Steun Iers NEE een succes


Ierse JA daalt sterk

Een opiniepeiling een maand voor het Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon laat een sterke daling zien van het aantal Ja-stemmers, zo meldt de Irish Times. Het Ja krijgt in deze peiling 46%, 8 procentpunten minder dan de peiling in mei. De Ierse krant wijst er op dat ook bij het vorige referendum over het Verdrag van Lissabon de oorspronkelijke meerderheid voor het verdrag in de loop van de campagne wegsmolt.

Het aantal kiezers dat aangaf Nee te zullen stemmen, steeg met 1 procentpunt naar 29% terwijl de mensen die aangaven (nog) niet te weten wat ze gingen stemmen met 7 procentpunten steeg naar 25%.

http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2009/0904/1224253822439.html

 

Ierse NEE-campagne neemt afstand van rechtse praat

De Ierse NEE-campagne verenigd in Campaign Against the EU Constitution heeft ondubbelzinnig afstand genomen van de standpunten die door de Britse UK Independent Party in de Ierse referendumcampagne worden uitgedragen. Met name gaat het om de opvattingen van UKIP met betrekking tot immigratie en abortus. Deze zaken hebben niets te maken met het Verdrag van Lissabon.

“Wij zijn van mening dat een verhoging van de angst voor immigratie de werkende mensen verdeelt. Net zoals de politiek van de EU dat doet met haar versterking van de concurrentie tussen mensen in West Europa die werk en een baan hebben en waarvan de banen en lonen onder druk staan en de armen en werklozen in Oost-Europa en elders.
Wij verzetten ons juist tegen het Verdrag van Lissabon, omdat dat het beleid vastlegt dat heeft geleid tot massale werkloosheid en verhoogde spanningen tussen werkende mensen,” schrijft de NEE-campagne.

http://www.caeuc.org

 

Steun Iers NEE een succes

Onze campagne voor steun aan het Ierse NEE is een groot succes. Inmiddels hebben al ruim 3500 mensen de oproep getekend. Ook vanuit het buitenland komen steunbetuigingen binnen en een groot deel van de ondertekenaars laat op de site commentaar achter. U kunt nog tekenen en de commentaren lezen op: www.steuniersnee.nl

 

Steun

Behalve voor specifieke projecten krijgen wij geen steun van de Nederlandse of Europese overheid. Dat willen wij ook niet, omdat we volledig onafhankelijk ons werk willen doen. U kunt ons werk steunen door een gift op rekeningnummer 3002840 t.n.v. Comité Ander Europa te Amsterdam, o.v.v. ‘donatie’. Mocht u ons willen ondersteunen door op vrijwillige basis mee te helpen aan activiteiten, neem dan contact met ons op via de website: www.andereuropa.nl. Onze dank voor uw steun.

Bron: Comité Ander Europa